AMN_6-7
Foto: Sören Andersson

Konfliktregler åter i hetluften

Årets avtalsrörelse har präglats av strejker och strejkhot. Under ett seminarium i Almedalen debatterades konfliktreglerna under livliga former. Anders Ferbe, IF Metalls ordförande, ville inte pilla i konfliktreglerna utan betonade vikten av ömsesidigt ansvar. Från arbetsgivarhåll efterfrågades en proportionalitetsprincip. "Våra företag utsätts för nålsticksverksamhet. Det är oproportionerligt och orimligt", sade Åke Svensson, vd på Teknikföretagen.

En sprucken LO-samordning, strejkhot och strejker. Under årets turbulenta avtalsrörelse blev konfliktreglerna ett hett ämne. Under ett seminarium i Almedalen fortsatte diskussionerna och flera arbetsgivarföreträdare efterfrågade en proportionalitetsprincip.

– Strejkrätten är självklar. Men vi har ett av de mest tillåtande regelverken när det kommer till arbetsmarknadskonflikter. Det skapar en obalans och det sker missbruk. Konfliktåtgärder måste vara en sista åtgärd, men så är det inte idag. Dessutom blir stridsåtgärderna mer utstuderade och det är inte heller rimligt, sade Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.

Teknikföretagens vd, Åke Svensson, var inne på samma linje.

– Man måste förstå att industrin till skillnad från många av de fack som varslar är stenhårt konkurrensutsatta på internationella marknader. Jobben försvinner. Avbryts leveranserna finns det stor risk att man förlorar affärer och det vet våra fackliga motparter. Jag blir irriterad på att man efter att avtalet är klart rycker undan fötterna för sina fackliga kollegor för att få mer själva, sade han.

– Sympatiåtgärder är ännu värre på sitt sätt. Då har man köpt arbetsfreden och räknar med att kunna driva verksamheten. Därefter utsätts våra företag för nålsticksverksamhet. Det är oproportionerligt och orimligt.

Från den fackliga sidan betonades vikten av ömsesidigt ansvar. Anders Ferbe, IF Metalls ordförande, ville däremot inte recensera andra fackförbunds sätt att förhandla.

– Det är viktigt att de konfliktregler vi har bygger på goda partsrelationer och att parterna har krav på sig att vårda konfliktreglerna. Jag tror inte man ska pilla i konfliktreglerna, det handlar om ömsesidigt ansvar. Samtal och resonemang är viktigt. Att vissa områden har fler konflikter måste bero på att vissa partsrelationer inte löser det i samtalen. Varje konflikt är ett misslyckande från båda parter.

– I vår förhandlingsmodell är konflikträtten oundviklig, allt går inte att lösa i förhandlingar. Sedan innebär det stort ansvar för fackliga organisationer att det används på ett sätt där man kan förklara för allmänheten varför man gör det. Jag vänder mig mot att ändra konfliktreglerna, men har förståelse för problematiken att ett avtal har satts och ändå utsätts man, sade Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

Ska politikerna blanda sig i eller inte? Frågan har diskuterats flitigt under den gångna avtalsrörelsen. Om inte parterna kan lösa problemen behöver politikerna ta en mer aktiv roll, har det låtit från vissa håll.

– Börjar man rucka i systemet så har vi helt lämnat den modell vi historiskt har haft, där parterna tar ett stort ansvar. Arbetsgivarsidan har varit väldigt duktig på att ta ansvar i modellen. Jag tror att man behöver hantera det tillsammans istället för att springa till lagstiftaren. I den här frågan litar jag mer på partssystemet än på politiker, sade Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.

Systemet har bara legitimitet så länge det fungerar och idag präglas den svenska arbetsmarknaden av stora problem. Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, ansåg att det vore klokt med en proportionalitetsprincip.

– Många problem behöver lösas och det behövs ett grundläggande omtag för den svenska modellen för att få in nyanlända på arbetsmarknaden, arbeta för ett livslångt lärande och liknande. Jag tror att förändringarna på ett så centralt samhällsområde behöver långsiktiga spelregler, sade han.

Jakob Stenberg

Publicerad av Redaktör den 2016-07-06 - 15:04