Stefan Gustavsson

Konflikthotet lika gammalt som Hamn4an

Publicerat av Stina Bengtsson

Konflikten i Göteborgs hamn må ha lugnat ner sig lite, men oron finns fortfarande kvar. Vilken dag som helst kan en ny strejk bryta ut. ”All oro och alla konflikter har skadat hamnen på lång sikt”, säger Västsvenska handelskammarens näringspolitiske chef Stefan Gustavsson. Han menar att det är Hamn4ans 45 år av bråkande som ligger bakom problemen.

– Hamnarbetarförbundet har hämmat hamnen sedan 1972. Hamnen har i princip levt med konflikthotet varje dag sedan dess, säger Stefan Gustavsson.

Även om det just nu inte sker några konfliktåtgärder finns hotet om konflikt ständigt närvarande. Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an, har tackat nej till alla medlarbud och någon fredsplikt finns därför inte.

Stefan Gustavsson har sin bild klar.

– Hamn4an har aldrig velat sälja sin fredsplikt. De vill leda arbetet i hamnen och bestämma hur hamnen drivs, trots att det är arbetsgivarens ansvar. Där ligger konflikten. Inte i en fråga om kollektivavtal, säger han.

”Skitsnack”

Hamn4an har hävdat att problemen i hamnen började när APM Terminals tog över.

– Det är skitsnack, säger Stefan Gustavsson. Det har hållit på sedan Hamnarbetarförbundet bildades för 45 år sedan.

Han menar att frågan om kollektivavtal är en förevändning för att få igenom andra frågor som inte egentligen har med kollektivavtalet att göra. Arbetsmarknadsnytt har tidigare skrivit om Hamn4ans krav på specifika tv-abonnemang och middagar med chefen . Stefan Gustavsson nämner bland annat krav på vilka truckar som ska finnas i hamnen.

– Det är inte en kollektivavtalsfråga, slår han fast.

Konflikten omfattar allt

En medlingsrapport bekräftar hans bild. I rapporten berättar medlarna om de låsta positionerna och om hur Hamn4ans krav har förändrats med tiden. ”Så som tvisten initialt presenterades av Hamnfyran går den idag knappast, att med våra ögon att känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Konflikten har växt till att omfatta allt. Avtalsprinciper, avtalsinnehåll, arbetsorganisation, driftledningsfrågor – ja hela hamnens verksamhet”, skriver de.

– Vi upplever att Hamn4an aldrig har velat ha ett avtal genom alla år, säger Stefan Gustavsson.

Frågan om konflikthotet är ett ständigt samtalsämne bland företagarna i Västsverige, berättar han. Även om det har dämpats lite just nu, är det fortfarande väldigt aktuellt.

– Det finns en stor oro, både för nya konfliktåtgärder och för hur dessa ständiga konflikter har skadat såväl förtroendet för hamnen som svenska företag och deras konkurrenskraft, säger han.

Gråtande företagare

Han berättar om företagare som har gråtit i luren. Innan sommaren blev Västsvenska handelskammaren kontaktad av en företagare som importerar och säljer utemöbler.

– Ett sånt företag går under om leveransen kommer i oktober istället för på våren. De klarar inte en säsong utan intäkter, förklarar han.

Stefan Gustavsson är tydlig med att det här är en allvarlig situation för hela Sverige, inte bara för Västsverige.

– Jag beklagar att politiker och media inte har förstått omfattningen av problemen som det här skapar. Vi kan jämföra med sopstrejken i Stockholm, som har fått mycket mer riksmedia, men som i praktiken skapar betydligt färre problem än konflikten i hamnen, säger han.

Göteborgs hamn är Sverige största hamn. Men trots det är den relativt liten i jämförelse med hamnar som till exempel Hamburgs och Rotterdams.

Förtroende är viktigt

– Därför är det extra viktigt att det finns ett förtroende för hamnen. Rederierna kan inte lasta och lossa i en massa små hamnar, utan behöver en enda stor. Annars slutar de gå på Sverige över huvud taget, förklarar han.

I hamnen finns redan ett kollektivavtal för hamnarbetare, det mellan Sveriges hamnar och Transportarbetareförbundet. Transport har sammantaget flest hamnarbetare i de svenska hamnarna. Avtalet med Transport omfattar alla hamnarbetare, oavsett om och i så fall var de är fackligt anslutna. Hamnarbetarförbundet har vid upprepade tillfällen blivit erbjudna ett så kallat hängavtal med exakt samma rättigheter, men tackat nej till alla bud från såväl APMT som från medlarna, eftersom de anser att bindningstiden är för lång. Till skillnad från alla andra avtal inom märket i årets avtalsrörelse vill inte Hamn4an gå med på tre år, utan max ett halvår. Men i praktiken vill de inte ha någon bindningstid, utan kräver att kunna säga upp avtalet löpande. Det innebär att fredsplikten inte får någon effekt.

Kritik mot långsam utredning

I våras aviserade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson en utredning för att se över och förändra konflikträtten. Grunden till det var just konflikten i Göteborgs hamn. Men utredningen drar ut på tiden och en lagändring kan inte ske förrän tidigast runt årsskiftet 2018/2019. Arbetsmarknadsnytt har tidigare skrivit om kritiken kring att arbetet tar för lång tid . Stefan Gustavsson instämmer i kritiken.

– Jag hade helst sett att en förändring hade skett redan 2007, innan den förra stora konflikten. Förändringen behövs nu. Självklart ska en lagstiftning vara genomtänkt och rättssäker och jag har all respekt för att det tar tid att stifta lagar. Men utredningen borde inte behöva ta så lång tid, säger han.

Stefan Gustavsson är märkbart upprörd över de skadeverkningar som konflikten i hamnen får.

– Vi lever i en förtroendebransch. Konflikter innebär att hamnen tappar förtroende hos kunderna. Och så länge det här får pågå förlorar det svenska näringslivet väldigt mycket pengar, avslutar han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-09-07 - 20:03  #Avtalsrörelse #Hamnkonflikten