Teknikkompetensbrist
Foto: Mostphotos

Kompetenskrisen: Vinna eller försvinna för verkstadsföretagen

Publicerat av Anders Carlsson

Brist på medarbetare, missas produktutveckling, uteblivna affärer. Kompetensbristen bland de svenska verkstadsföretagen får allt allvarligare konsekvenser för hela Sveriges konkurrenskraft. Det visar en undersökning som Teknikföretagen har genomfört. "I grund och botten är det livsfarligt om Sverige inte satsar på att vara konkurrenskraftigt. Vi måste vara världsbäst", skriver ett av de intervjuade företagen.

Nio av tio verkstadsföretag inom Teknikföretagen har haft problem att rekrytera och i tre av fyra företag har tillväxten påverkats av bristen på kompetens. Men det är bara toppen av isberget, visar en undersökning, ”Vinna eller försvinna” som branschorganisationen Teknikföretagen har genomfört.

– Vi hade räknat med att hälften av företagen var påverkade. Det här är alltså betydligt mer allvarligt än vad vi trodde. Det gör att kompetensförsörjningen är den överlägset mest angelägna frågan för våra medlemsföretag.

Li Ljungberg Nilsson, Teknikföretagen

Det säger Li Ljungberg, ansvarig för kompetensförsörjningen inom Teknikföretagen och en av dem som har arbetat med undersökningen.

Bland de företag som har deltagit i undersökningen är rekryteringsläget svårt bland både de med yrkesutbildning – där saknas medarbetare som kan automationsteknik, CNC, robotprogrammering och styr- och reglerteknik – och de som är högskoleingenjörer där företagen behöver kompetens inom mjukvara, produktion, elektroteknik och nya material.

– Fördelen med undersökningen är att vi fått företagens egna ord på vilka kompetenser de behöver. Det blir konkret och ger oss underlag för att få till politiska beslut som minskar kompetensbristen, fortsätter Li Ljungberg.

Att det behövs krafttag för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och hjälpa företagen att hitta den kompetens de behöver är avgörande för den svenska konkurrenskraften. Trots det pekar kurvorna för utbildningsnivån inom teknikföretagen tydligt neråt samtidigt som ålderssammansättningen bland de anställda flaggar för stora kommande pensionsavgångar: Fram till 2025 lämnar cirka 55 000 anställda vilket motsvarar cirka tio procent av alla personer sysselsatta inom industrin i Sverige. Det gör rekryteringsläget än mer svårhanterligt.

– Vi söker CNC operatörer och ingenjörer inom automation – bara inom ett område behöver vi 50–60 ingenjörer, skriver ett medelstort företag i sitt svar i undersökningen.

– Det är en utmaning att inte konkurrera med varandra och stjäla arbetskraft från varandra. Det finns viktig skillnad mellan stora och små företag. De stora koncernerna har helt andra möjligheter att lösa detta in house med egna resurser, vilket vi och mindre företag inte har, skriver ett annat.

Sammantaget ställer det helt nya krav på de svenska företagen och en av slutsatserna i undersökningen är att företagen vill ha ett närmare samarbete med myndigheter och utbildningar. Kort sagt, det krävs utbildningar på både gymnasie- och högskolenivå som på allvar speglar behoven inom näringslivet.

– Men också att vi går från ord till handling när det gäller det livslånga lärandet. Att oavbrutet bygga på med nya kunskaper och därmed ha möjlighet att utvecklas och kanske yrkesväxla är vi dåliga på i Sverige, avslutar Li Ljungberg.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2018-03-05 - 07:05  #Kompetensförsörjning #Utbildning