Rekryteringsenkät
Foto: Foto: Mostphotos + Emilia Bergmark-Jiménez

Kompetenskrisen: Vart tredje företag hindras att expandera

Sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Gymnasie- och högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.

Företag inom alla branscher och över hela landet har allt svårare att hitta arbetskraft och det får allvarliga konsekvenser. Arbetsmarknadsnytt har tidigare skrivit om kompetensbristen ibland annat byggbranschen , verkstadsföretagen och transportnäringen . Nu visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att vart tredje företag har hindrats i en planerad expansion på grund av kompetensbristen.

Carina Lindfelt

Carina Lindfelt.

– Att företag hittar rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna växa och skapa välstånd, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Kraftig ökning

Andelen företag som inte hittar den arbetskraft som de behöver ökar kraftigt. För fyra år sedan svarade 53 procent av företagen som hade försökt att rekrytera att det var svårt att hitta rätt kompetens. Idag har den andelen ökat till 72 procent – en ökning med 19 procentenheter.

Företagarna uppger att gymnasie- och högskoleutbildningar håller för låg kvalitet och att studenterna inte förbereds för yrkeslivet tillräckligt bra. Allt fler högskolestudenter har svårt att få arbete och många hamnar i jobb under sin utbildningsnivå. Svenskt Näringsliv vill därför att arbetsgivarna får mer att säga till om när utbildningarna utformas.

”Visar att dagens politik inte fungerar”

– Det här visar att dagens politik inte fungerar. För att förbättra kompetensförsörjningen krävs nu bland annat riktade satsningar som höjer utbildningarnas kvalitet och som gör att de bättre motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. Det behövs även breda reformer som gör arbetsmarknaden mer öppen och inkluderande, säger Carina Lindfelt.

Svenskt Näringsliv vill också att företagens möjlighet att rekrytera från utlandet förbättras. Arbetskraftsinvandrare fyller vakanser i många olika yrken, allt från it-specialister till kockar, bärplockare, civilingenjörer och städare. Företagens stora rekryteringsproblem visar att Sverige behöver mer arbetskraftsinvandring – inte mindre, enligt rapporten.

– Därför är det olyckligt att socialdemokraterna med stöd av LO vill begränsa arbetskraftsinvandringen. Kompetensutvisningarna av människor som etablerat sig i Sverige och som har ett jobb måste upphöra. Det är orimligt att utvisa människor på grund av obetydliga misstag, säger Carina Lindfelt.

Zoran Cale

Publicerad av Redaktör den 2018-03-14 - 00:02  #Kompetensförsörjning #Integration