Byggarbete
Foto: TT

Kompetenskrisen skapar bostadsbrist

Publicerat av Stina Bengtsson

Precis som nästan alla andra branscher skriker byggbranschen efter folk. Under åren 2005–2015 ökade antalet anställda från cirka 200 000 till 300 000. Och ökningen fortsätter, om än i något förminskad takt. ”Det skulle bli fler bostäder och bättre infrastruktur om vår näring hade hittat medarbetare i rätt takt”, säger Lars Tullstedt på Sveriges Byggindustrier.

Lars Tullstedt är ansvarig för kompetensförsörjning på bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier. Han ägnar sina dagar åt att få fler människor att vilja arbeta inom byggindustrin.

Lars Tullstedt

Lars Tullstedt

– Behovet av arbetskraft är kontinuerligt stort, säger han och berättar att i stort sett alla företag har svårt att få tag på folk.

Sedan år 2000 har byggbranschen vuxit stadigt. Det har medfört en ökad efterfrågan på arbetskraft. På tio år, mellan åren 2005 och 2015, växte branschen med 50 procent och gick från drygt 200 000 anställda till drygt 300 000. Nu har det stannat av lite, bland annat tack vare att andelen utländsk arbetskraft har ökat.

– Det har tagit en del av det som borde ha blivit en fortsatt ökning. Dels blir människor utstationerade till Sverige, dels finns det arbetskraft som söker sig hit, förklarar Lars Tullstedt.

– Dessutom prefabriceras byggelement i högre utsträckning i andra länder nu, fortsätter han.

Kompetensbristen drabbar kunderna

Lars Tullstedt berättar att det är svårt att hitta alla typer av kompetens, men allra svårast är produktionsnära arbetsledning. Bristen på medarbetare medför framför allt problem i tredje led, det vill säga hos kunderna som vill ha jobb gjorda snabbare än det är möjligt.

– Företagen hinner inte lämna anbud på lika många jobb som de skulle kunna om de hade haft den arbetskraft som det krävs för att genomföra jobben som kunderna efterfrågar, berättar Lars Tullstedt.

– Det drabbar samhället. Med fler medarbetare skulle vi kunna bygga bostäder i snabbare takt och bygga ut infrastrukturen så att människor enklare skulle kunna arbetspendla över längre sträckor, förklarar han.

Lars Tullstedt berättar att byggbranschen under en lång period riktade in sig på att ha en återväxt som var ungefär 1,5 gånger så stor som åldersavgångarna. Men han menar att det inte har varit tillräckligt.

– Vi har under en lång period egentligen behövt ha en återväxt som var ungefär dubbelt så stor som åldersavgångarna. Det räcker inte med dem som utbildas idag, utan vi behöver fylla på med ännu fler.

– Vi skulle behöva vara mer attraktiva i bredare kretsar, säger han.

Behöver nå fler kvinnor

Till exempel menar Lars Tullstedt att branschen behöver nå fler kvinnor. Han tror att branschen uppfattas som en mer manlig bransch än den egentligen är och att det är den viktigaste orsaken till att så få kvinnor vill jobba i byggbranschen.

För att kunna komma till bukt med problemen så har Sveriges Byggindustrier tagit initiativ på flera håll. Dels handlar det om att på olika håll prata om och visa upp att byggbranschen är en bra bransch att göra karriär i. Men det handlar också om att bidra till att utbildningarna blir mer attraktiva.

Lars Tullstedt slår ett slag för yrkesskolorna, inte minst på gymnasial nivå. Och det bekymrar honom att så många tror att det krävs en högskoleutbildning för att kunna få bra jobb.

– Flera generationer har blivit övertygade om förträffligheten med högskoleutbildning och att det är det som behövs. Men det är inte längre sant, säger han.

Staten borde ta ansvar

Därför arbetar Sveriges Byggindustrier med att göra yrkesutbildningarna mer attraktiva. Bland annat har de sedan flera år jobbat med att branschcertifiera utbildningar, för att skolorna kan visa upp att de håller en viss kvalitet. Men han tycker att det är något som staten egentligen skulle ansvara för.

– Branschrekommendationerna är egentligen något som Skolinspektionen borde ansvara för, säger han.

Utöver att arbeta med yrkesgymnasierna så har Sveriges Byggindustrier och dess medlemsföretag även samarbete med yrkeshögskolor. Och ett viktigt sätt för företagen att rekrytera nya medarbetare är genom att erbjuda praktikplatser kopplat till utbildningarna.

Som Arbetsmarknadsnytt skrev om häromdagen får 93 procent av de som går yrkeshögskolor jobb inom ett år efter examen. Inom byggbranschen är det sannolikt ännu fler.

– Vi ligger inte under genomsnittet, säger Lars Tullstedt.

Men han skulle vilja se ett ökat stöd till program för företagslärlingar.

– Vi skulle önska att staten gick in med någon typ av stöd för branschens etablerade företagslärlingar på samma sätt som för de nytillkomna yrkesintroduktionsanställningarna, avslutar han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-02-22 - 21:15  #Kompetensförsörjning #Utbildning