Slaktare
Foto: TT

Kompetenskrisen hotar matlandet Sverige

Publicerat av Anders Carlsson

En fördubbling av den svenska livsmedelsexporten. Ett befästande av Sverige som matland. Det är målet för livsmedelsbranschen. Men kompetensbristen och svårigheterna att rekrytera nya medarbetare hotar den ambitionen. ”Vi måste växla upp kompetenskraven inom livsmedelsindustrin”, säger Carl Eckerdal på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsindustrin är idag Sveriges fjärde största industrisektor och omsätter 185 miljarder årligen. Lik all övrig industriproduktion ropar branschen efter kvalificerade medarbetare och har allt svårare att hitta rätt kompetens.

Carl Eckerdal

Carl Eckerdal

– Det är ett bekymmer att vi inte lyckats göra oss mer intressanta när unga människor funderar på sina karriärer, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen.

Samtidigt finns höga ambitioner inom branschen. Intresse för mat och hälsa ökar stort, svenska konsumenter väljer allt oftare svenskproducerad mat och Livsmedelsföretagen har som mål att senast 2025 har fördubblat den svenska livsmedelsexporten från dagens cirka knappt 50 miljarder till 100 miljarder kronor.

Arbetskraften väljer andra yrkesbanor

Men om Sveriges jordbruksnäring och livsmedelsproduktion ska kunna möta de ambitiösa tillväxtmålen och den ökande efterfrågan, kommer det att behövas mer arbetskraft. Arbetskraft som i dagsläget gärna väljer andra yrkesbanor.

Därför genomför nu LRF och Livsmedelsföretagen tillsammans med SLA Arbetsgivarna, Hushållningssällskapet, Arbetsförmedlingen och Bemanningsföretagen ett nytt projekt delfinansierat av Europeiska socialfonden för att kartlägga var arbetskraftsbehoven kommer att uppstå och vilka utbildningsinsatser som kommer att behövas. Parterna ska även tillsammans föreslå insatser som rustar arbetssökande att arbeta inom livsmedelskedjan och de gröna näringarna. På sikt ska det leda till att arbetsgivarna inom lantbruk och livsmedelsindustrin ska garanteras behovet av arbetskraft för att kunna växa.

Redan nu kan dock Livsmedelsföretagen peka på tydliga brister när det gäller bland annat processoperatörer. Livsmedelsbranschen är i hög grad automatiserad. Mejerier, bagerier och bryggerier och andra ropar efter medarbetare som kan övervaka och styra större industriprocesser.

– Det gör även den övriga industrin, så vi har dem att konkurrera med också, vid sidan av att alldeles för få unga siktar på en framtid inom industrin, säger Carl Eckerdal.

Uppsjö av arbetstillfällen

Att visa på karriärmöjligheterna inom just livsmedelsbranschen och visa på dess betydelse är därför en del i arbetet. Under åren 2010–2014 grundades 732 svenska livsmedelsföretag som fortfarande är aktiva idag. Det ger en uppsjö av arbetstillfällen i allt från de stora livsmedelsjättarna till små och medelstora, ofta lokalt förankrade företag.

– En förutsättning för att de och alla andra företag ska kunna fortsätta att utvecklas är att vi förmår växla upp kompetenskraven samtidigt som vi visar på vilka karriärmöjligheter det finns i branschen, säger Carl Eckerdal.

Daniel Warelius, chef för Arbetsförmedlingen i Skåne, håller med och ser fram mot resultatet från den gemensamma förstudien.

– Den kommer att ge värdefull information så vi kan planera utbildning och andra insatser för att effektivt matcha arbetssökande mot jobben som kommer, säger han i ett pressmeddelande.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2018-02-26 - 22:09  #Kompetensförsörjning #Utbildning