Kompetenskris i transportbranschen
Foto: Mostphotos

Kompetenskrisen förlamar transportnäringen

Publicerat av Henrik Sjögren

Transportnäringen lider av en aldrig tidigare upplevd kompetensbrist. I skrivande stund är det runt 15 000 förare per år som behöver tillsättas enligt Transportföretagen. Behovet växer dessutom snabbt i takt med den ökande e-handeln.

Björn Carlsson, HR- och logistikchef, GTS Frakt AB i Flen

Bristen på förare drabbar hela samhället, menar Björn Carlsson, HR- och logistikchef på GTS Frakt i Flen.

Foto: Pressbild

Företaget GTS Frakt AB i Flen är ett av företagen som har blivit hårt drabbat av personalbristen.

– Vi har missat flera affärer på grund av att vi inte har tillräckligt många förare. Men det drabbar inte bara oss som företag, utan hela samhället. Många viktiga samhällsfunktioner står och faller med ett fungerande transportsystem, säger Björn Carlsson, HR- och logistikchef på GTS Frakt AB.

Stora flaskhalsar

Den stora andelen yrkeschaufförer utbildas i dag i gymnasieskolans olika fordons- och transportprogram, men här finns stora flaskhalsar.

– De som utbildas inom gymnasieskolan är inte tillräckligt många, trots att väldigt många ungdomar vill. Söktrycket är högre än vad där finns utbildningsplatser, säger Björn Carlsson.

Han tycker det är positivt att hela 81 procent av eleverna tar examen från transportprogrammen, vilket är näst bäst efter naturvetenskapliga program. Dessutom har transportelever allra lättast av de gymnasiala utbildningarna att få arbete efter avslutade studier.

– Det som oroar är att var sjätte elev inte går ut med fulla körkortsbehörigheter (C+E samt YKB), vilket leder till att deras anställningsbarhet begränsas. Om ambitionen är att skolan ska skapa anställningsbara individer borde politikerna åtgärda detta genom att lyssna mer på vad transportbranschen kräver för att man ska vara anställningsbar, säger Björn Carlsson.

Arbetsförmedlingens utbildningar håller inte måttet

I övrigt utbildas chaufförer via arbetsmarknadsutbildningar. Men även på detta område finns problem. De av Arbetsförmedlingen upphandlade utbildarna håller för låg kvalitet. Dessutom anser Björn Carlsson att transportbranschens syn på vad anställningsbarhet innebär inte heller här beaktas.

– De utbildningar som Arbetsförmedlingen upphandlar håller inte måttet. Förare som kommer från dessa utbildningar har inte fått all den kunskap som krävs för att klara yrket. Vi är en lågmarginalbransch och det räcker att en person gör fel hos oss för att företagets lönsamhet ska hamna i gungning, säger Björn Carlsson.

Fotnot: Igår berättade Arbetsmarknadsnytt om hur transportbranschen efterlyser möjligheten att ta körkortslån även för lastbilskörkort.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2019-03-14 - 14:06  #Kompetensförsörjning #Arbetsförmedlingen