Väktare
Foto: Johan Nilsson/TT

Kompetenskris i säkerhetsbranschen

Publicerat av Zoran Cale

Efterfrågan på väktare ökar kraftigt och säkerhetsbranschen går på högvarv. Företagen sliter för att hitta personal. ”Kompetensbristen är en stor utmaning för branschen”, säger Li Jansson, branschchef och vice vd på Säkerhetsföretagen.

Li Jansson

Li Jansson på Säkerhetsföretagen.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Källsholm

Joachim Källsholm, vd på Securitas

Foto: Securitas

Kompetensbristen slår hårt mot alla branscher. Tre av tio företag har tvingats skjuta upp expansionsplaner och fyra av tio har drabbats av minskad vinst till följd av att de inte hittar personal med rätt kompetens, uppger Tillväxtverket.

Kompetensbristen märks också hos säkerhetsbranschen. Efterfrågan på säkerhet ökar både i offentliga och privata verksamheter. Privatpersoner köper lås och larm, företag hyr in traditionell bevakning och den offentliga sektorn upphandlar bevakningstjänster. Allt fler bostadsinbrott, ökad oro på gator och torg och att det blivit vanligare med stationär bevakning uppges vara orsaken till den växande efterfrågan.

– Omsättning och antalet anställda ökar kraftigt i branschen. Det är inget som avtar utan det bara fortsätter att öka. Trenden är tydlig, säger Li Jansson.

”Det är tyvärr få äldre som blir kvar i yrket”

Branschen uppger att rekryteringsbehovet under 2018 ligger på 2 500 personer.

– Det är en försiktig bedömning. Digitalisering brukar innebära att behovet av människor minskar. Hos oss är det precis tvärtom. Orsaken är att människa och teknik går hand i hand när det gäller säkerhet. När ett larm går vill kunder att det också kommer en människa till platsen. Relationer är oerhört viktiga i vår bransch, säger Li Jansson.

Det speciella med säkerhetsbranschen är att nyanställda måste genomgå ett obligatoriskt utbildningspaket som genomförs av branschen och regleras av polisen. Dessutom måste man passera en bakgrundskontroll.

– Det är inte lätt att hitta personal. Företagen söker med ljus och lykta. Det är svårt att hitta tillräckligt många lämpliga personer. Kompetensbristen är en stor utmaning för branschen, säger Li Jansson.

Branschorganisationen stöttar medlemsföretagen genom att synliggöra yrket, bland annat genom kampanjer på Linkedin och andra sociala medier. Det är den ideella föreningen BYA, bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd, som utbildar bevakningspersonalen. Genom föreningen sköts också kontakter med polisen och andra myndigheter.

– För att komma tillrätta med kompetensbristen försöker vi bredda rekryteringen till branschen, säger Li Jansson.

En sådan breddning är att få fler kvinnor att jobba med säkerhet. Idag finns 30 procent kvinnor i branschen.

– Polisen har också 30 procent kvinnor men vi kan bli bättre. Kvinnor finns ju inom vården och där ser vi en stor rekryteringspotential. Vi har 14 procent utlandsfödda jämfört med 3,6 procent hos polisen. Men vår andel kan ändå bli högre. Vi behöver också ta in fler äldre och med äldre menar jag 35 år och uppåt. Det är tyvärr få äldre som blir kvar i yrket, säger Li Jansson.

”Det har blivit betydligt tyngre att rekrytera”

Securitas med sina 9 700 anställda har en särställning inom säkerhetsbranschen i Sverige. Företaget finns på 180 orter och har 55 procent av den svenska marknaden. Securitas behöver anställa 1 500 nya medarbetare varje år.

– Det har skett en klar trendvändning de senaste åren, speciellt i storstadsregionerna. Det har blivit betydligt tyngre att rekrytera och det blir bara värre, säger vd:n Joachim Källsholm.

Securitas har skapat en egen rekryteringsmodell och prövar ständigt nya vägar för att hitta rätt personer.

– Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen men det har tyvärr inte riktigt burit frukt. Vi jobbar också med influencers, sociala medier och vi har byggt upp en egen videoproduktionsavdelning. Vi lägger ner oerhört mycket jobb på rekryteringar, säger Joachim Källsholm.

Branschorganisationen jobbar nu för att skapa sig en bild över hur personalbehovet ser ut de kommande åren. En detaljerad prognos kommer att presenteras senare i år.

Zoran Cale

Publicerad av Zoran Cale den 2018-05-29 - 12:16