Kompetensbrist industri för head.jpg
Foto: Mostphotos + TT

Kompetenskris i industrin: "Svårare för varje år"

Publicerat av Zoran Cale

Över hälften av industriföretagen har problem att hitta medarbetare med rätt kompetens. Värst är det bland stål- och metallföretagen där två av tre kämpar med rekryteringarna. ”Det blir svårare och svårare att rekrytera för varje år”, säger Boo Rundquist, ansvarig för kompetensförsörjning på stålföretaget Uddeholm.

Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna.jpg

Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna.

Foto: Pressbild
Boo Rundqvist, Uddeholm.jpg

Boo Rundqvist, Uddeholms AB.

Foto: Olle Persson

Kompetensbristen skapar problem för alla branscher. Enligt Tillväxtverket har tre av tio företag tvingats ställa in planerade expansioner och fyra av tio har fått se både försäljning och vinst minska.

Inte minst industrisektorn har svårt att hitta rätt medarbetare. Drygt hälften av industriföretagen uppger för myndigheten att de har stora problem att hitta sökanden med rätt utbildning, erfarenhet och kompetens.

Bilden delas av Fredrik Gunnarsson, expert på kompetensförsörjning hos branschorganisationen Industriarbetsgivarna.

– Det är allt från ingenjörer till mer enkla jobb som montörer som saknas, framför allt nu när det är högkonjunktur, säger han.

Bland industriföretagen är det stål- och metallföretagen som har svårast att få tag på arbetskraft. Två av tre, 66 procent, uppger att de har svårt att hitta sökanden med rätt utbildning, erfarenhet och kompetens.

Konkurrerar med varandra

Företagen konkurrerar dessutom med varandra om den arbetskraft som finns. Industriarbetsgivarna hävdar att de små företagen befinner sig i ett underläge.

– Våra större medlemsföretag ser till att utveckla medarbetarna till rätt kompetens, vilket är lättare att göra för större företag. För de mindre företagen är kompetensbristen en utmaning, säger Fredrik Gunnarsson.

Ståljätten Uddeholm AB i värmländska Hagfors är Värmlands största privata arbetsgivare med 900 anställda. De sliter för att hitta rätt arbetskraft. Boo Rundquist, som ansvarar för företagets kompetensförsörjning, delar Industriarbetsgivarnas bild av läget.

– Vi kan ju lägga mer resurser på våra rekryteringar i och med att vi är ett stort företag. Ett större företag är också ofta mer lockande än ett mindre. Men en speciell omständighet i vår bransch är att de flesta industrier ligger i små och medelstora städer och det är en utmaning i sig att locka hit folk i kamp mot storstäderna, säger han.

Uddeholm märker att konkurrensen om arbetskraften hårdnar och att det krävs allt mer arbete för att hitta medarbetare med rätt kompetens.

– Hittills har vi klarat oss men det blir svårare och svårare att rekrytera för varje år. Politikerna pratar om ”enkla jobb” men det finns inte längre några enkla jobb i industrin. Den tiden när man kunde sluta nian för att börja jobba på fabrik är för länge sedan förbi. Idag krävs utbildning, säger Boo Rundquist.

Studenter hoppar av

Industrisektorn har under många år verkat för att få till stånd rätt typ av utbildningar både på gymnasie- och högskolenivå och samtalar ständigt med politiker på alla nivåer.

Enligt Industriarbetsgivarna råder det alltid brist på ingenjörer. En förklaring är att för få studenter tar examen. Det finns i och för sig tillräckligt många utbildningsplatser men problemet är många studenter väljer att hoppa av utbildningen om de får jobb.

När det gäller gymnasienivån lockar inte industriprogrammet ungdomarna och få söker.

– Vi har mycket kvar att göra när det gäller att sälja in industrin som arbetsplats och göra yrket mer intressant. Industrin behöver unga människor, säger Fredrik Gunnarsson.

Boo Rundquist håller med om att industrin måste bli bättre på att attrahera ungdomar, men ser också andra vägar för att få tag i arbetskraft.

– Industrin är väldigt enkönad. Vi måste hitta sätt att attrahera kvinnorna. Den stora arbetskraftsreserven för industrin är alla nysvenskar men då måste det till utbildningsinsatser för att ge dem rätt kompetens, säger han.

Industriarbetsgivarnas bedömning är att företagen hittills klarat att hantera bristen på arbetskraft.

– Just nu löser branschen kompetensbristen men vi kan ju förstås inte lappa och laga hur mycket som helst, säger Fredrik Gunnarsson.

Zoran Cale

Publicerad av Zoran Cale den 2018-05-18 - 09:45  #Kompetensförsörjning #Politik #Utbildning