Logo
Logo
Nyhet26 juni 2020 - 13:06

Kommuner får konkurrera med privata aktörer – "Inte lämpligt"

Kommunerna kan vara med och konkurrera med privata aktörer i utförandet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Det konstaterar en statlig utredning. Men kritikerna varnar för att det inte kommer att innebära konkurrens på lika villkor.

Utredaren Mats Rundström tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Foto: Lars Schröder/TT

Bakgrunden till utredningen är reformeringen av Arbetsförmedlingen, där utförandet ska läggas ut på privata aktörer. Frågan har varit vilken roll kommunerna kan spela i detta och vad som händer i delar av landet där det inte finns privata aktörer.

Utredaren Mats Rundström konstaterar att det är med gällande lagstiftning är tillåtet för kommunerna att vara utförare av arbetsmarknadspolitiska insatser.

– Det är tillåtet för kommunerna att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser enligt LOV och LOU, säger han på en presskonferens.

Minister välkomnar

Lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om offentlig upphandling (LOU) är några av de aktuella lagarna i sammanhanget.

Utredningens slutsatser innebär att kommunerna kan vara med i konkurrens med fristående aktörer. Arbetsförmedlingen kan också, enligt utredaren, upphandla direkt av en kommun utan att det finns privata aktörer.

– Det är oerhört viktigt att vi har en arbetsmarknadspolitik som fungerar i hela landet. Den här utredningen är en del i att säkerställa detta, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Inte konkurrera

Från Sveriges kommuner och regioner, SKR, välkomnar man utredningen, men betonar att mycket återstår att pussla ihop i den nya organisationen.

– Det är mycket välkomnande att kommunerna nu kan få ersättning för de arbetsmarknadspolitiska insatser man redan i dag lägger ned på personer som går på försörjningsstöd, säger Per Arne Andersson, chef för SKR:s arbetsmarknadspolitiska avdelning.

Redan i dag lägger kommunerna 5,5 miljarder kronor på att få ut personer som går på försörjningsstöd i arbete. Ungefär hälften av alla som har försörjningsstöd har det på grund av arbetslöshet.

Centerpartiet välkomnar

Däremot är kommunerna inte särskilt pigga på att konkurrera med privata aktörer, enligt Per Arne Andersson.

– Man vill inte ha någon jobbig konkurrenssituation utan hitta ett sätt där man kan samverka med stat och privata aktörer, säger han.

Drivande bakom reformeringen av Arbetsförmedlingen har varit Centerpartiet. Deras arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl välkomnar också utredningen.

– Det är väldigt bra att utredningen nu slår fast klart och tydligt och rättsligt att kommunerna kan vara aktörer med ersättning från Arbetsförmedlingen i de särskilda lägen när det saknas fristående, privata och idéburna förmedlare, säger han till TT.

Samtidigt understryker han att det är viktigt att kommunerna inte konkurrerar ut de fristående aktörerna utan att de kan komplettera och trygga verksamheten i de lägen där det saknas fristående aktörer.

Almega kritiska

Alla är inte lika välkomnande till utredningens förslag att utöka kommunernas möjlighet att verka som förmedlare av arbetsmarknadspolitiska insatser.

– Vi känner en oro för att det kommer uppstå problem med osund konkurrens om förslaget blir verklighet. Det är problematiskt om kommunerna med skattemedel kan konkurrera med fristående företag, säger Andreas Åström, som är näringspolitisk chef på Almega, som organiserar tjänsteföretag.

Han framhåller att RRV nyligen visat att det handlar om ungefär en procent i Sverige som skulle sakna fristående aktörer. När systemet är utbyggt kommer det inte att finnas några problem, säger Åström.

– Man kan ju till exempel om en fristående aktör får ett kontrakt i en större stad även kräva att man ska verka i en mindre kommun, säger han.

Även Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv är kritisk.

– Kommuner bör inte bli aktuella som utförare. Risken för sammanblandning av roller och pengar är för stor. Kommunerna kommer ändå ha en viktig roll som kontaktpunkter för de privata aktörerna i deras förmedlingsarbete. Det är den rollen de ska ha, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

Carina Lindfelt menar att det finns en betydande risk för bristande konkurrensneutralitet mellan företag och kommuner om kommuner släpps in som leverantörer i ett valfrihetssystem för arbetsförmedling. Det är också något som utredningen tar upp.

– De åtgärder som utredningen föreslår för att upprätthålla konkurrens på lika villkor räcker inte för att uppnå en neutral och rättvis spelplan, säger Carina Lindfelt och avslutar:

– Att det går att göra något är inte detsamma som att det är lämpligt.

#Arbetsförmedlingen#Arbetslöshet#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist