Logo
Logo
Nyhet11 oktober 2019 - 08:10

Kommunal-toppen: Här är frågan som kan spräcka LO

Det finns en schism inom LO. Och när 14 förbund ska komma överens om prioriteringar inför avtalsrörelsen kan den schismen fälla avgörandet. ”Håller vi ihop så är vi starkare. Men det är inte till vilket pris som helst”, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin till Arbetsmarknadsnytt.

Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal
Det är inte till vilket pris som helst som fackförbundet Kommunal kommer gå med på en LO-samordning, menar förbundsordförande Tobias Baudin.Foto: Sören Andersson

Tobias Baudin är norrbottningen som började sin bana som maskinist i Luleå ishall. Där blev han arbetsplatsombud för Kommunal, för att snabbt bli invald i förbundsstyrelsen, och några år senare ordförande för Kommunal i Norrbotten och vice ordförande för förbundet. År 2012 gjorde han en utstickare som förste vice ordförande i LO. Men efter Kommunals stora skandal 2016 kom Tobias Baudin ”hem” igen, och efterträdde Annelie Nordström, som hade tvingats avgå.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Jag gick med i Kommunal som 19-åring hemma i Luleå. Att då få vara förbundsordförande i det förbund som jag är uppvuxen i och brinner för är fantastiskt roligt.

– LO är ju en starkt opinionsbildande organisation och jämfört med det så är det så konkret på Kommunal. Att kunna den där skillnaden för medlemmarna tycker jag är så jäkla roligt, säger han.

Tappade medlemmar

När Tobias Baudin tillträdde som ordförande hade Kommunal tappat 11 000 medlemmar, på grund av skandalen. Och även om förbundet trots det har ungefär en halv miljon medlemmar går medlemsantalet rent generellt ner bland fackförbunden, framför allt inom LO, något som inte bara facken, utan även arbetsgivarna, tycker är problematiskt.

Har ni lyckats vända nedgången?
– Nej, vi har inte lyckats vända. Under det vi kallar skitåret, 2016, lyckades vi rädda hem några i slutet av året, men det drabbade oss hårt. Ett sånt fall har vi inte nu, men vi ökar inte som jag vill att vi ska, säger han.

Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal
Fler medlemmar är ett av Kommunals viktigaste mål. Till 2030 ska de ha 100 000 till. Orsaken är enkel: de vill ha förtroende att teckna kollektivavtal.
Foto: Sören Andersson

Även om Kommunal har stort fokus på att värva medlemmar är Tobias Baudin noga med att understryka att det viktigaste för honom är att han tror på kollektivavtalsmodellen.

– Då måste vi i facken se till att vi har många medlemmar så att vi kan få förtroende att teckna kollektivavtal i framtiden, så att inte arbetsgivarna säger att ”ni klarar inte av att värva medlemmar på min arbetsplats, varför ska jag då förhandla med Kommunal”, säger han.

Vill inte att politiker ska lägga sig i

En annan farhåga är att politikerna ska lägga sig i mer om facken inte har tillräckligt med medlemmar.

– Det tror jag vore riktigt dåligt både för dem som jobbar, för företagen och för landet Sverige. Den svenska modellen med kollektivavtal har varit enormt framgångsrik för hela nationen. Därför vill jag värna den och därför måste vi värva medlemmar, säger Tobias Baudin.

Många som kanske inte är lika insatta som du och andra i partsmodellen tror nog att fack och arbetsgivare ständigt är i luven på varandra, men hur skulle du beskriva relationen mellan parterna?
– Vi är väldigt i luven på varandra just när vi ska teckna kollektivavtalen. Men generellt är relationen väldigt bra. Lokalt kan det ju finns arbetsgivare som missköter sig och då kan vi bli i luven på varandra, men med arbetsgivare centralt så tycker jag att det fungerar väldigt bra.

Stor kompetensbrist

En fråga som Tobias Baudin betonar att både fack och arbetsgivare brottas med är kompetensförsörjningen.

– För oss som finns i välfärdsyrken är det den stora utmaningen. Och där har vi en samsyn om problemen, men det finns lösningar, säger han och menar att villkoren behöver förbättras för den som jobbar i välfärden.

Konjunkturen viker, arbetslöshetssiffrorna stiger, det finns hot om handelskrig och brexit. I ett sånt läge går vi in i en avtalsrörelse. Hur ser du på det?
– Det är klart att det påverkar avtalsrörelsen. Jag skulle ljuga om jag sa något annat. Vi är en fackförening som står upp för att industrin ska normera avtalen och där ska jag överlåta till dem att göra de bedömningar som de måste göra. Men jag tror att när vi nu går in i…eh… kanske inte en lågkonjunktur, men i varje fall en avmattning, då ser vi till att klara det så bra som möjligt. Där tror jag inte minst på investeringar i offentlig sektor.

Men inte helt oväntat vill Tobias Baudin inte heller se det som han kallar för ”för låga löneökningar”.

– När medlemmarna i Kommunal får lite extrapengar så går de iväg och köper den där latten eller ut och käkar på den där restaurangen. På det sättet är det ju viktigt att få mer pengar för att kunna stimulera ekonomin.

Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal
Samtidigt som Tobias Baudin menar att industriavtalet och dess märke är viktigt på svensk arbetsmarknad vill han se avsteg från märket till förmån för låglönesatsningar.
Foto: Sören Andersson

Vid den näst senaste avtalsrörelsen, de avtal som slöts år 2016, gjordes en så kallad låglönesatsning på undersköterskor. Tobias Baudin vill se liknande avsteg från märket även i framtiden.

– Det är viktigt att det inte blir en engångsföreteelse, säger han men betonar också att hans medlemmar vill se förändringar i bland annat schemaläggning.

– Man har ett arbetsliv, men också ett privatliv. Schemaläggningen handlar om att vara attraktiv som arbetsgivare, säger han.

Du säger att du tycker att det är viktigt att industrin sätter märket, men samtidigt nämner du låglönesatsningar. För ett par veckor sedan gick Kommunal ut och krävde högre löner än märket. Hur viktigt är industriavtalet då, när man samtidigt ska rucka på det?
– Jag menar att den lönebildningsmodell som vi har inte är huggen i sten. Man måste kunna göra vissa avsteg från den. Vi har bevisat att det går och nu måste vi kunna göra det igen, säger han och menar att det finns en acceptans på arbetsmarknaden.

– Skulle det visa sig att även om det är enorma kompetensförsörjningsbehov och att de som har minst tre års utbildning inom välfärdsyrken aldrig någonsin kan få mer – ja, då har vi svårt att stå upp för en sån modell, säger Tobias Baudin.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är markant missnöjd med ert utspel inför den här avtalsrörelsen och även med det utspel som Pappers har gjort om fyraprocentiga löneförhöjningar. Vad tycker du om det?
– Det får stå för Torbjörn Johansson, men han är också den som har lagt fram ett förslag till styrelsen i LO om att vi senast 2028 ska halvera skillnaden mellan kvinnors och mäns löner, säger Tobias Baudin.

Handlar om trovärdighet

Det är ingen tvekan om att det här finns en viss schism inom LO-kollektivet. Att det kan bli en utmaning när samordningen mellan de 14 olika LO-förbunden ska komma på plats inför avtalsrörelsen är kanske snarare troligt än möjligt.

Hur sannolikt är det att ni lyckas?
– Jag tror och hoppas att vi kommer att komma överens. Det borde finnas en stark samsyn kring de mål som vi själva har varit med och tagit fram, säger Tobias Baudin.

– Har man någon trovärdighet som styrelse, så måste man presentera förslag kring hur vi ska minska gapet mellan kvinnor och mäns löner.

Men han medger att det kommer att vara mycket diskussioner mellan LO-förbunden och att det inte kommer vara helt enkelt.

Har du inte sänt signalen att det finns en stark samsyn, även om du egentligen har tänkt tanken att det kommer gå åt skogen?
– Det är klart att jag går in för att det finns en stark samsyn. Håller vi ihop så är vi starkare. Men det är inte till vilket pris som helst.

Det är tydligt att för Tobias Baudin är frågan om jämställda löner avgörande för att Kommunal ska ställa upp på en samordning.

Är det en undersköterskesatsning du vill se i år också?
– Vi har 238 yrken i förbundet. Undersköterska är ett. Om yrken kräver motsvarande tre års utbildning och det finns ett avancerat innehåll i arbetet – ja, då måste de grupperna kunna få mer, för att det är där som rekryteringsbehoven kommer att vara skyhöga. Men hur satsningen ska se ut får vi återkomma till.

Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal, iförd tröja från Luleå Hockey
Som ung arbetade Tobias Baudin som maskinist i Luleå ishall. Idag tycker han att undersköterskor ska ha högre lön än maskinister. Tröjan fick han av Luleå hockeys damlag när han blev vice ordförande i LO.
Foto: Sören Andersson

Ska maskinisten i Luleå ishall ha mer?
– Nej, det tycker jag inte, säger den tidigare maskinisten i Luleå ishall och skrattar, men blir snabbt allvarligare.

– Det är klart att vi också har mansdominerade yrken i Kommunal. Nu har det skett stora förändringar, så undersköterskorna har rejält kommit ikapp maskinisterna och det ska de fortsätta göra och till och med kanske gå förbi.

”Ibland är det ganska hett”

Hur går det till när ni möts kring samordningen? Hur hett är det?
– Avtalssekreterarna och avtalsrådet är de som gör det stora jobbet. Och så har vi avstämningar i LO-styrelsen. Ibland är det ganska hett och ibland är det ganska lugnt, säger Tobias Baudin och skrattar till, men understryker att det finns en stark respekt för varandra inom LO-kollektivet.

Det finns mycket kritik kring märket, inte minst hos de fem fackförbunden inom 6F, men du är inte heller hundra procent positiv. Vad tänker du kring att även inhemska branscher skulle vara delaktiga i siffersättningen?
– Det är naturligt att man har diskussionen, det är inget konstigt. Men det jag säger är att än så länge står Kommunal upp för det här, men då är det upp till bevis också för märket.

– Vår tolkning är att det går att göra avsteg från modellen. Skulle det visa sig att det inte går, då måste vi ha en diskussion kring vad vi ska ha för annan modell. Skulle jag säga att modellen är förlegad och inte längre fungerar – då skulle jag också presentera en lösning.

Även om det finns en hel del frågor där LO-förbunden skiljer sig åt och där de inte är överens över huvud taget, så är de också beroende av varandra, inte minst inför en avtalsrörelse. Då krävs det dialog.

Hur mycket pratar du och de andra ordförandena med varandra? Hur mycket pratar du till exempel med Marie Nilsson, IF Metalls ordförande?
– Mycket. Vi har till exempel varit på turné ihop, där vi har besökt arbetsplatser som tillverkar saker till sjukhus och sedan har vi besökt sjukhusen som använder produkterna.

– Vi har en samsyn om att det inte går att säga vilket som är viktigast, industrin eller välfärden. Vi behöver varandra. Det har jag inte upplevt från IF Metall innan, säger Tobias Baudin.

Har det varit en tävling mellan förbunden tidigare om vem som är viktigast?
– Ja, man har i princip sagt att ”industrin är loket som drar in pengar och det som blir över kan ni i välfärden dela på”. Så har jag och många andra i Kommunal upplevt det, men vi ser helt andra tongångar i IF Metall nu och det tycker vi är väldigt glädjande.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, Handels ordförande Susanna Gideonsson, Kommunals ordförande Tobias Baudin, IF Metalls ordförande Marie Nilsson och Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.
LO-förbundens olika ordföranden har mycket kontakt med varandra. I oktober ska de 14 förbunden komma överens om prioriteringar inför avtalsrörelsen, vilklet kan bli en utmaning. På bilden: LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, Handels ordförande Susanna Gideonsson, Kommunals ordförande Tobias Baudin, IF Metalls ordförande Marie Nilsson och Elektrikernas tidigare ordförande Jonas Wallin.
Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Tobias Baudin vill inte säga att tidigare problem berodde på Marie Nilssons två företrädare Anders Ferbe och nuvarande statsminister Stefan Löfven.

– Det har varit en successiv förbättring, men jag tycker att Marie Nilsson som ordförande har varit väldigt tydlig.

Hot mot svenska modellen

Den svenska modellen fyllde 80 år förra året, men nu menar många att den hotas, inte minst av EU:s sociala pelare. LO har tidigare varit för sociala pelaren, men har ändrat sig och arbetar nu tillsammans med arbetsgivarna, genom parternas EU-råd, för att EU inte ska få för stort inflytande på modellen.

Inför valet var ni positiva, men hur står ni nu?
– Vi är oroade. Och det är ofta så med EU att vi måste in och försvara den unika och framgångsrika modell som vi har, säger Tobias Baudin.

– Vi måste se till att hålla politiken utanför och låta parterna sköta det här, understryker han.

”Tragikomiskt” av regeringen

Och det är något som både Tobias Baudin och andra företrädare för såväl som fack som arbetsgivare ständigt återkommer till: politiken ska inte lägga sig i partsmodellen. De menar att parterna har hanterat den svenska modellen i decennier och att det har fungerat väl och bidragit till det svenska välståndet, inte minst efter att industriavtalet kom till för drygt 20 år sedan. Och i dagsläget är Tobias Baudin extra oroad över en utveckling där politiken tar överhanden över den svenska modellen. För första gången under intervjun visar norrbottningen nästan heta känslor.

– Det är rätt tragikomiskt att med en socialdemokratiskt ledd regering så är det rätt tydligt att i politiken lägger sig i, när man säger att man avsevärt ska förändra turordningsreglerna i LAS om inte parterna kommer överens. Jag tycker att det är en attack på den svenska modellen.

– Det är för jäkligt. Att förhandla under hot är sällan en bra lösning, men det är precis det vi har hamnat i nu.

Men nu är ni där. Hur tror du att det kommer att gå?
– Det kommer inte att bli lätt. Dels ska 14 förbund komma överens i LO och så ska vi hitta en samsyn med arbetsgivarna. Det kommer att bli jäkligt tufft.

– Att turordningsreglerna är det största problemet för arbetsgivarna var en nyhet för mig. Jag tror faktiskt inte att det är så. Men uppenbarligen är de den största utmaningen för regeringen med de två samarbetspartierna. Här ska vi sitta och förhandla något, när både vi och arbetsgivarna tycker att det finns andra utmaningar på arbetsmarknaden, men då har politikerna bestämt i sina samtal i Sveriges Riksdag att det är det vi ska göra. Och det gör mig förbannad. Det kommer inte att underlätta möjligheterna att komma överens.

Trots Tobias Baudins ifrågasättande är det många, både från fack och arbetsgivarsidan, som menar att det nu, för första gången, finns en chans att komma överens i LAS-frågan. Och även om alla är överens om att politikerna inte ska lägga sig i är Tobias Baudins utbrott ovanligt.

– Det kommer bli jättesvårt, men vi måste lösa frågan, för det har ju politiken sagt. Men för oss har det inte varit positivt alls.

#Avtalsrörelse#Svenska modellen#LAS#Kollektivavtal
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist