Logo
Logo
Nyhet17 februari 2016 - 18:02

Knivskarp global konkurrens även för tjänsteföretag

Idag är flera delar av tjänstesektorn lika konkurrensutsatt som industrin. Globaliseringen innebär fördelar, men också utmaningar. ”Jag är rädd för att vi i digitaliseringens och globaliseringens tidevarv inte gör de reformer som krävs”, sade Erik Ullenhag (L) under ett seminarium.

Almega bild
Foto: Vegard Grøtt

Under den pågående avtalsrörelsen betonas ofta hur konkurrensutsatt den traditionella industrin är i globaliseringens tidevarv. Bilden stämmer till fullo, men färre verkar känna till att även tjänstesektorn är satt under hårt internationell tryck. Några siffror gör bilden tydligare: Idag utgör tjänster 60 procent av Sveriges export, 75 procent av de totalt sysselsatta i landet jobbar med tjänster, och 80 procent av alla nya jobb som skapats i Sverige de senaste 20 åren har skapats inom sektorn.

Redan idag är tjänstesektorn och industrin beroende av varandra, en utveckling som de flesta bedömare spår kommer att förstärkas framöver. I framtiden kan det bli svårt att prata om industri utan att samtidigt prata om tjänstesektorn.

Tjänstesektorn kan på flera sätt betraktas som en avgörande del i den strukturomvandling som pågår för fullt. En ny rapport från Almega, ”Värdeskaparna”, vill slå ett slag för de möjligheter som finns inom tjänstesektorn, men också tydliggöra de utmaningar som finns och som i det långa loppet berör hela den svenska ekonomin.

– Industrin är utsatt för knivskarp internationell konkurrens, men en allt större del av tjänstesektorn upplever samma konkurrens, sade Anna-Karin Hatt, vd på Almega, i samband med att rapporten släpptes.

För att möta utmaningarna riktar Almega ljuset mot en rad områden i behov av reformer: bättre kompetensförsörjning, en uppdatering av forsknings- och utbildningssystemet, moderna anställningsformer för att hantera en föränderlig omvärld, reformerad marginalskatt och inte minst ett attraktivt Sverige att bo och leva i.

Det sistnämnda är en konkurrensfördel för Sverige, menade Eva Lindström (S), statssekreterare på Näringsdepartementet. Trygghetssystem och lönenivåerna gör Sverige till ett attraktivt land.

– Fördelarna här är många. Vi har en hög internetmognad, vi har stora viktiga företag som kan dra med sig mindre företag, och en relativt hög och jämn kunskapsnivå, sade Eva Lindström.

I Sverige finns en överhängande risk för att nödvändiga reformer på arbetsmarknaden uteblir. Det ansåg Erik Ullenhag, ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna.

– Vi har bra förutsättningar i Sverige, men det kan också vara en fara och riskera att vi inte gör nödvändiga reformer. Jag är rädd för att vi i digitaliseringens och globaliseringens tidevarv inte gör de reformer som krävs. Samtidigt kan imorgon bli bättre än idag. Jag upplever att det finns en oro i samhället och det kan smitta av sig och få olyckliga konsekvenser, sade Erik Ullenhag.

Han efterfrågade skattereformer för att göra det mer attraktivt att arbeta, insatser för en mer rörlig arbetsmarknad och friare hyressättning för att skapa en mer dynamisk bostadsmarknad.

– När det gäller nyanlända med hög utbildningsnivå gör regeringen många bra saker när det gäller validering och liknande. Men för personer med lägre utbildningsnivå så måste vi våga sänka trösklarna och där är tjänstesektorn en helt avgörande aktör, sade Erik Ullenhag.

Almega instämmer i beskrivningen.

”Genom att sänka trösklar och öppna arbetsmarknaden för fler har vi möjlighet att vända det som vissa beskriver som ’kris’ och ’systemkollaps’ till en möjlighet, och få ett Sverige bättre rustat för framtiden”, skriver idag Anna-Karin Hatt och Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, i Dagens Samhälle.

Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist