Förhandlingarna om LAS.

Arbetsmarknadsminster Eva Nordmark, Mattias Dahl, vice vd och förhandlingschef på Svenskt Näringsliv, LO:s tillträdande ordförande Susanna Gideonsson, Martin Wästfelt, orförande i PTK:S förhandlingsgrupp, och Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Klart: Så ska de fortsatta LAS-förhandlingarna se ut

Publicerat av Stina Bengtsson

Efter sommaren ska förhandlingarna om trygghet och omställning på arbetsmarknaden återupptas. Men redan idag presenterar parterna en rapport som ska ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna.

– Vi parter har tidigare gemensamt löst svåra och komplicerade frågor till stor nytta för våra medlemmar och för Sverige. Det är det som är den svenska modellen, säger Mattias Dahl, vice vd och förhandlingschef på Svenskt Näringsliv.

I december 2019 enades LO, PTK och Svenskt Näringsliv om att fortsätta förhandlingarna om anställningsskydd och omställning i augusti i år. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för förhandlingarna att lyckas tillsattes under tiden tre arbetsgrupper, ledda av erfarna förhandlare:

  • Anställningsskydd, ledd av Erland Olauson
  • Omställning, ledd av Cecilia Fahlberg
  • Arbetslöshetsförsäkring, ledd av Anders Ferbe
Las-utredare

Arbetsgrupperna har letts av Erland Olauson, Cecilia Fahlberg och Anders Ferbe.

Arbetsgrupperna har arbetat fram till nu och resultatet av deras arbete har sammanställts till en gemensam rapport från LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Rapporten ska fungera underlag inför parternas fortsatta förhandlingar.

– När vi utvecklar anställningstryggheten är det viktigt att de förändringar som görs blir hållbara över lång tid framåt. Med den här rapporten kommer vi att komma väl förberedda till förhandlingsbordet, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Lagen kan ändras nästa år

Januariavtalet satte kniven på strupen för arbetsmarknadens parter. Om de inte kommer överens om egna förslag kring hur LAS ska reformeras, så kommer politiken att lägga sig i, är beskedet. I förra veckan presenterades förslag från regerings utredare, men målet från parterna är fortfarande att komma överens utan politisk inblandning. Meningen, enligt januariavtalet, är lagen ska ändras nästa år och regeringens utredare föreslår 1 januari 2022.

– Det är avgörande för den svenska modellens framtid att politikerna håller sitt löfte och att parterna tar sitt ansvar att utveckla arbetsmarknaden genom att fortsätta att förhandla. Att fack och arbetsgivare skapar gemensamma lösningar har gett oss en av världens bäst fungerande arbetsmarknader, säger Martin Wästfelt.

Vill se förhandlingslösning

Martin Wästfelt får medhåll från Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

– En förhandlingslösning är absolut att föredra framför lagstiftning. Parterna vet vad som är viktigt och rimligt och kommer därför att hitta en bättre och bredare lösning än vad lagstiftningen skulle innebära. Men det viktigaste är att regelverket uppdateras. LAS är en kvarleva från 70-talet, säger han.

Mattias Dahl vill, med hänsyn till förhandlingarna, inte kommentera rapporten, men ser fram emot de kommande förhandlingarna.

– Jag är övertygad om att vi har förmågan att träffa en ny, bred och långsiktig överenskommelse tillsammans med LO och PTK när vi återupptar förhandlingarna i augusti, säger han. 

Målet är att parterna ska nå en överenskommelse senast den 30 september 2020.

LO har i skrivande stund inte kommenterat rapporten.

Förutsättningar för förhandlingarna:

LO, PTK och Svenskt Näringsliv ska den 1 augusti 2020 återuppta förhandlingarna om anställningsskydd och omställning.

Förhandlingarna har till avsikt att träffa en överenskommelse mellan parterna senast den 30 september 2020. Syftet är att genom ett helhetsgrepp skapa en bättre fungerande arbetsmarknad.

Om parterna inte är överens så vidtar den politiska behandlingen av förändringarna i LAS enligt januariavtalet och den offentliga utredning som tillsattes av regeringen och leddes av Gudmund Toijer. Utredningen föreslår att förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2020-06-12 - 13:16  #LAS