Logo
Logo
Nyhet21 september 2020 - 09:09

Klart: Så blir LAS om parternas förhandlingar kraschar

Förslagen i LAS-utredningen blir verklighet om inte parterna kommer överens. Det slås fast i höstbudgeten som presenterades på måndagsmorgonen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade regeringens höstbudget under måndagsmorgonen.Foto: TT

Att LAS-skulle reformeras var en av de 73 punkter som regeringen och samarbetspartierna kom överens om i Januariavtalet. I första hand borde parterna själva komma överens, menar politikerna, men om det inte är möjligt ska reformeringen ske med lagstiftning. I juni presenterades så den av regeringen tillsatta utredningen ”En moderniserad arbetsrätt”, den så kallade LAS-utredningen.

Utökade undantag i turordningsreglerna, kompetensutveckling för alla anställda med minst sex månaders anställning, borttagen möjlighet för anställda att ogiltigförklara en anställning hos en arbetsgivare med högst 15 anställda. Det är några av förslagen i utredningen.

Inte helt oväntat togs förslagen emot med blandade känslor bland berörda parter och politiker. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark sa till DN att det råder en ”kraftig slagsida” till arbetsgivarnas fördel i utredarens förslag. 

Statsvetaren Tommy Möller konstaterade att hela situationen var knepig.

– Det som väntar nu är en politisk konfrontation och en förhandling i den mån som parterna inte kan lösa det här på egen hand. Men vad vi kan anta på goda grunder är att frågan blir svår att lösa, och det kommer att ta lång tid, om det ens går, sa han till Arbetsmarknadsnytt.

Men från politiskt håll har det kommit tydliga röster.

– Utredaren är en av de skickligaste arbetsrättsjuristerna i Sverige och har följt direktiven som förhandlats fram mellan regeringen Liberalerna och Centerpartiet. Mitt budskap är samma budskap som det har varit sedan Januariavtalet slöts. Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska förslag läggas i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag, sa Liberalernas partiordförande Nyamko Sabuni till Arbetsmarknadsnytt i samband med att vi publicerade den Demoskopundersökning kring LAS som vi har låtit göra.

Och nu bekräftar regeringen i budgetpropositionen att LAS-utredningens förslag ska genomföras om inte parterna kommer överens. Parterna har till den sista september på sig, annars träder politiken in.

Fakta: Så står det i höstbudgeten

Åtgärder för att anpassa arbetsrätten
Regeringentillsatte 2019en utredning för att föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls (dir. 2019:17). Utredaren hade i uppdrag att särskilt beakta mindre företags behov av flexibilitet och att ha den svenska arbets-marknadsmodellen som utgångspunkt för sina överväganden och förslag. Utredningen lämnade sitt betänkande den 1 juni 2020 som sedan har remitterats. I Januariavtalet slås fast att om parterna når en överenskommelse om hur LASska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall ska regeringen, i enlighet med Januariavtalet, genomföra utredningens förslag.

Fakta: Utredarens förslag i korthet

Turordningsregler

• Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare. • Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför. • Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort. • Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling

• Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid. Föreslås gälla vid både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. • Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist. • Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.

Kostnader vid uppsägning

• Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras. • Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar, till exempel diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd, minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar. • De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar

• De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader. • En företrädesrätt för de med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader föreslås.

Källa: Statens offentliga utredningar

#Magdalena Andersson#Januariavtalet#LAS#Arbetsrätt#Nyamko Sabuni#Liberalerna#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist