Talmansklubba
Foto: Janerik Henriksson / TT

Klart: Riksdagen säger ja till förändrad strejkrätt

Publicerat av Stina Bengtsson

I dag röstade riksdagen ja till lagförslaget om att förändra strejkrätten. Förändringen i lagstiftningen är i stort sett det förslag till förändring som arbetsmarknadens parter presenterade för ganska exakt ett år sedan.

Jan-Olof Jacke

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Foto: Maja Suslin/TT

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke anser att beslutet är bra och rimligt.

– Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd för fredsplikten. Möjligheten att omfattas av fredsplikt är en viktig drivkraft för företag att teckna kollektivavtal, säger han i en kommentar.

I den nya lagen begränsas rätten att strejka mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. Regeringen tillsatte en utredning om begränsad strejkrätt under den långvariga hamnkonflikten i Göteborg. Den utredningen hamnade i papperskorgen efter att arbetsmarknadens parter, det vill säga LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv, kom med ett eget gemensamt förslag som är det som nu alltså blir lag.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson välkomnar riksdagens beslut.

– Det är bra att förslaget som vi parter arbetade fram nu blir lag. Det är viktigt för att den svenska modellen ska fungera även i fortsättningen, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Torbjörn Johansson får medhåll från Jan-Olof Jacke.

– Riksdagsbeslutet stärker den svenska kollektivavtalsmodellen genom att det värnar kollektivavtalets funktion att skapa fredsplikt, säger han och fortsätter: – En betydande osäkerhet på den svenska arbetsmarknaden undanröjs med denna lagändring. Lagen träder i kraft den 1 augusti i år.

Fakta

Den nya lagtexten siktar endast in sig på att förhindra stridsåtgärder där arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal för arbetet i fråga. 

Förändringen innehåller inte något som påverkar rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

Ingen inskränkning görs heller i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-06-18 - 16:01  #Strejk #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten