Logo
Logo
Nyhet18 juni 2019 - 16:06

Klart: Riksdagen säger ja till förändrad strejkrätt

I dag röstade riksdagen ja till lagförslaget om att förändra strejkrätten. Förändringen i lagstiftningen är i stort sett det förslag till förändring som arbetsmarknadens parter presenterade för ganska exakt ett år sedan.

Talmansklubba
Foto: Janerik Henriksson / TT
Jan-Olof Jacke
Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke anser att beslutet är bra och rimligt.

– Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd för fredsplikten. Möjligheten att omfattas av fredsplikt är en viktig drivkraft för företag att teckna kollektivavtal, säger han i en kommentar.

I den nya lagen begränsas rätten att strejka mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. Regeringen tillsatte en utredning om begränsad strejkrätt under den långvariga hamnkonflikten i Göteborg. Den utredningen hamnade i papperskorgen efter att arbetsmarknadens parter, det vill säga LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv, kom med ett eget gemensamt förslag som är det som nu alltså blir lag.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson välkomnar riksdagens beslut.

– Det är bra att förslaget som vi parter arbetade fram nu blir lag. Det är viktigt för att den svenska modellen ska fungera även i fortsättningen, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Torbjörn Johansson får medhåll från Jan-Olof Jacke.

– Riksdagsbeslutet stärker den svenska kollektivavtalsmodellen genom att det värnar kollektivavtalets funktion att skapa fredsplikt, säger han och fortsätter: – En betydande osäkerhet på den svenska arbetsmarknaden undanröjs med denna lagändring. Lagen träder i kraft den 1 augusti i år.

Fakta

Den nya lagtexten siktar endast in sig på att förhindra stridsåtgärder där arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal för arbetet i fråga.

Förändringen innehåller inte något som påverkar rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

Ingen inskränkning görs heller i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

#Hamnkonflikten#Strejk#Konflikt#Kollektivavtal
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist