Ylva Johansson, Göteborgs hamn, Peter Jeppsson
Foto: Sören Andersson + TT

När arbetsmarknadens parter i juni förra året föreslog en lagändring rörande strejkrätten valde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att lyssna på parterna. I dag välkomnar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson beskedet att regeringen lägger fram lagförslaget till riksdagen.

Klart: Regeringen föreslår ändring av strejkrätten – "Stänger lucka i lagen"

Publicerat av Stina Bengtsson

Nu lägger regeringen fram lagförslaget om att förändra strejkrätten. Förslaget är i stort sett samma förslag som arbetsmarknadens parter presenterade för snart ett år sedan. ”Det är hög tid att vi stänger den här luckan i lagen”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

I den nya lagen begränsas rätten att strejka mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund.

”Konflikträtten ska fortsatt vara stark på svensk arbetsmarknad men lika villkor ska gälla för alla”, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i en kommentar till TT.

Enligt förslaget till lagrådsremiss, som regeringen i dag tar beslut om, ska rätten att vidta stridsåtgärder villkoras. Villkoren som föreslås rör bland annat att beslutet om stridsåtgärden fattats på rätt sätt, att syftet är att uppnå kollektivavtal, att den föregåtts av förhandlingar mellan parterna och att det inte handlar om krav om att konkurrera ut ett annat kollektivavtal.

Sympatiåtgärder påverkas inte

Lagändringen har mötts av kritik som bland annat rör utökad risk för ”avtalsshopping”, att arbetsgivare kan välja att teckna avtal med organisationer med lägre ställda krav och som då gör att andra fack inte kan gripa in.

”Förslaget innebär inte någon inskränkning i rätten att vidta stridsåtgärder så länge syftet är att uppnå ett kollektivavtal. Rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader påverkas inte heller. Förslaget innebär inte heller någon förändring eller ökad risk för avtalsshopping”, skriver Ylva Johansson till TT.

Stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist blir också förbjudet, enligt förslaget, både för arbetsgivare och för arbetstagare.

Regeringen tillsatte en utredning om begränsad strejkrätt under den långvariga hamnkonflikten i Göteborg. Den utredningen hamnade i papperskorgen efter att arbetsmarknadens parter, det vill säga LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv, kom med ett eget gemensamt förslag som är det som nu ska bli lag.

Välkomnar beskedet

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson välkomnar beskedet och menar att lagändringen är helt nödvändig.

– Arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal och därmed köpt fredsplikt ska inte behöva drabbas av den typen av konflikter som Hamnarbetarförbundet och andra förbund som valt att stå utanför den svenska modellen har utsatt dem för, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

– Det är hög tid att det blir slut på många år av osäkerhet på svensk arbetsmarknad när vi nu stänger den här luckan i lagen, säger Peter Jeppsson.

Beslutet om lagändringen ska tas av riksdagen den 2 maj och lagen förväntas träda i kraft den 1 augusti i år.

TT + AMN

Fakta

Det nya förslaget siktar endast in sig på att förhindra stridsåtgärder där arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal för arbetet i fråga. 

Det innehåller inte något som påverkar rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

Ingen inskränkning görs heller i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-03-28 - 10:38  #Politik #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten