Scania, Ikea och Axfood
Foto: TT

Klart: Moder får göra utdelning även om dotter får krisstöd

Publicerat av Henrik Sjögren

Tillväxtverket har varit snabba med att börja tillämpa utdelningsstoppet för de företag som tar emot krisstöd. Nu ger myndigheten ett tydligt besked på en fråga som har oroat stora delar av näringslivet.

Den senaste tiden har det debatterats hårt om det är rätt att stoppa aktieutdelningar när företag är föremål för olika former av stödåtgärder i samband med coronakrisen.

Tillväxtverket har i flera omgångar försökt klargöra vad som gäller. Så sent i förra veckan gav myndigheten besked om från när utdelningsstoppet gäller. Om aktieutdelning eller annan pengaöverföring som exempel koncernbidrag lämnats före 16 mars så kan det vara okej att få statsstöd, men inte efter, menar myndigheten.

Men många oklarheter kvarstår, bland annat vilka regler som gäller förhållandet mellan moderkoncern och dotterbolag och frågan om koncernbidrag.

Nu ger Tillväxtverket i ett mejlsvar följande besked om det är möjligt att göra aktieutdelningar i ett moderbolag om dotterbolaget har tagit emot krisstöd för till exempel korttidsarbete:

”Utifrån det resonemang som vi haft som grund för vårt ställningstagande, det vill säga att bolagen i en koncern är arbetsgivare (skilda juridiska personer), så har vi sett det som fullt möjligt att till exempel ett moderbolag (som inte erhåller stöd för korttidsarbete) kan göra utdelning, samtidigt som ett dotterbolag mycket väl kan vara en ”arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter” och följaktligen berättigad att uppbära korttidsstöd”.

– Varje juridisk person bedöms var för sig. Modern är inte begränsad till utdelningar om dottern utnyttjar stöden, säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik på Svenskt Näringsliv.

Han menar att många företag med omfattande företagsstruktur som till exempel investmentbolag skulle drabbas hårt om moderbolaget förbjöds att dela ut. Även många pensionsförvaltare skulle få det tufft.

– Det här är ett väldigt glädjande besked. Den här typen av tydliga besked behöver vi från Tillväxtverket som är den myndighet som har till uppgift att tolka lagstiftningen. Det är en springande punkt för många av våra medlemsföretag, säger Göran Grén.

Nu kvarstår frågan om vilka regler som gäller om koncernen även gör interna transaktioner bolagen emellan. Frågan är ställd men svaret har ännu inte kommit.

– Koncernbidrag är en skatterättslig fråga som hamnar i skottgluggen nu då de liknas vid att göra utdelningar. Frågan är om Tillväxtverket tillåter bidrag från dotterbolag till moderbolag om modern gör utdelningar. Jag inväntar svar från Tillväxtverket, säger Göran Grén.

Andra negativa effekter

Flera andra negativa effekter återstår. Till exempel kunde fPlus nyligen avslöja att staten mer eller mindre tvingar småföretagare att offra en av sina viktigaste livlinor – utdelningar enligt 3:12-reglerna.

Skatteexperten Hans Peter Larsson på Far, branschorganisationen för revisorer och skatterådgivare varnade för att utdelningsstoppet riskerar att slå mot 400 000 fåmansföretagare på ett sätt som inte kan ha varit tanken.

– Ja, vi har ungefär 300 000 fåmansaktiebolag och vissa av dem har ju mer än en ägare, så i runda slängar pratar vi om 400 000 aktiva ägare som berörs. Sen kanske inte alla permitterar, men nu räknar man ju med att det blir väldigt många fler som tvingas söka stöd än man först trodde, säger han.

Som lagtexten är formulerad i dagsläget gäller samma regler för alla typer av bolag, oavsett storlek. Det krävs en lagändring för att mindre bolag ska kunna undantas från möjligheten till värdeöverföringar samtidigt som man uppbär stöd, menar Tillväxtverket.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2020-05-27 - 11:36  #Coronakrisen