Joy
Foto: Joy

Klädkedjan Joy: Hamnkonflikten ger oss stora förluster

Publicerat av Stina Bengtsson

Konsekvenserna av hamnkonflikten har varit stora för butikskedjan Joy. Ökade kostnader för transporter och förluster i försäljning på grund av försenade leveranser har bidragit till kedjans negativa resultat. Och Joys inköps- och logistikchef tycker att det görs för lite för att lösa konflikten. ”Det här har hållit på alldeles för länge.”, säger han.

Klädkedjan Joy startades i Göteborg i början av 70-talet. Huvudkontoret ligger fortfarande kvar där, liksom lagret. Att frakta varor via Göteborgs hamn är därför det mest logiska transportsättet. Men under andra halvan av juli i år fick numera MQ-ägda Joy stora leveransproblem på grund av konflikterna i hamnen.

– Ledtiderna drog ut på tiden under lockouten, och fortsatte även efter den var över. När de varor som hade ackumulerats i hamnen skulle då vidare. Då blev det kapacitetsbrist hos åkare och vi fick inte ut de nya plaggen till våra butiker, berättar Jerker Lind, inköps- och logistikchef.

Brist på varor

Precis som andra företag har Joys varor tvingats gå via andra hamnar, framför allt Malmö, Helsingborg, Halmstad och Varberg. Förutom att det blev en längre transportsträcka med konsekvenser för miljön påverkades även transporttiden och transportkostnaderna. Det försvårade hanteringen av inkommande varor avsevärt och ledde till varubrist i butikerna i säljperioden efter sommarrean.

– Våra transportkostnader ökade med runt tio procent, säger Jerker Lind.

– Men de stora förlusterna är försäljningsbortfallet. Under en månads tid hade vi mindre att sälja i våra butiker. Förseningarna ledde till stort sortimentsbortfall som påverkade försäljningen signifikant.

Hur mycket Joy har drabbats ekonomiskt vill han inte prata om, men enligt MQ:s bokslutskommuniké redovisade Joy en förlust för halvåret med sju miljoner kronor. Allt det kan dock inte förklaras av konflikten i Göteborgs hamn.

Konflikten problematisk för detaljhandeln

Jerker Lind menar att konflikten i hamnen har fått stora konsekvenser för detaljhandeln och att det görs för lite för att lösa den.

– Mycket fokus har också legat på industrins utmaningar som en följd av konflikten, men även detaljhandelns problem bör uppmärksammas. Inte minst gäller det de lite mindre aktörerna inom handeln, säger han.

I somras tillsatte regeringen en utredning kring konflikträtten. Grunden är konflikten i Göteborgs hamn, där Hamn4an tar till konfliktåtgärder trots att det redan finns ett kollektivavtal i hamnen, som gäller alla hamnarbetare, oavsett facklig anslutning. Utredningen ska presenteras i slutet av maj nästa år, vilket innebär att en eventuellt förändrad lagstiftning troligen kan träda i kraft tidigast runt årsskiftet 2018/2019.

– Det är bra att regeringen tillsätter en utredning, men det tar för lång tid. Det här har hållit på alldeles för länge. Och konflikten pågår ju fortfarande, avslutar Jerker Lind.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-10-13 - 13:56  #Hamnkonflikten