Mats Kinnwall2 Industriarbetsgivarna
Foto: Pressbild

Kinnwall: ”Gratispengar döljer svag tillväxtpotential”

Publicerat av Daniel Mellwing

Konjunkturen pekar uppåt, men den underliggande tillväxttrenden är svag, enligt en ny rapport av Industriarbetsgivarna. ”Världsekonomin har pumpats knökfull med gratispengar. Att Sverige utmärker sig beror inte på något under, utan på tillskott från flyktinginvandringen och världens aggressivaste centralbank”, sa chefekonomen Mats Kinnwall.

Det går som tåget för världsekonomin och Sverige. Det är bilden som förmedlas i tidningar och konjunkturbarometrar, konstaterade Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna, i samband med att han presenterade rapporten ”Stark konjunktur men svag tillväxt”.

– Bilden är ju sann om man bara tittar på råa data. BNP-tillväxten, inte minst i Sverige är ganska stark. Men den underliggande trenden är tydlig, och har varit det under tio års tid. Vi ser en avtagande tillväxtpotential i världsekonomin och i Sverige, sa han.

Förklaringen till att siffrorna pekar uppåt är egentligen ganska enkel, menar Mats Kinnwall.

– I första hand handlar det om att världsekonomin har pumpats knökfull med gratispengar under tio års tid. Nollräntor, negativa räntor och att centralbankerna har vidtagit extraordinära åtgärder genom att köpa upp stora delar av utomstående finansiella tillgångar för att få ned långa räntor har varit vardag, sa han.

Det är en exceptionell period vi befinner oss i, som egentligen drog igång innan finanskrisen, påpekade han. Sverige är en liten öppen ekonomi, som till stor del är beroende av vad som händer i omvärlden. Den svenska ekonomin har svängt mer än andra ekonomier, och sticker nu ut lite extra vad gäller konjunkturen.

– Det som gör att Sverige utmärker sig beror tyvärr inte på att vi presterar så mycket bättre än andra. Förklaringen är snarare tillskott från flyktinginvandringen och en aggressiv centralbank. Riksbanken är världens aggressivaste centralbank, som går ”all in” för inflationsmålet, sa han.

Förutom Riksbankens påeldande har en kraftig kronförsvagning gynnat exporten de senaste åren. Det finns orosmoln, inte minst när kronan förstärks, betonade han. Dessutom är det oroande att produktivitetstillväxten viker kraftigt.

– Konjunkturen är stark, men tillväxtpotentialen svag. Vi ser en kraftig avmattning i produktiviteten. Vi har tappat hälften av tillväxtpotentialen under senaste tio åren, sa han.

Investeringsandelen av BNP måste öka, i dag drivs investeringarna mest av byggande. För att få fart på den underliggande tillväxttrenden kommer det att krävas investeringar av annan kaliber, i olika delar av industrin.

– Låga räntor eldar på bostadsbyggandet, men vi lever lite i en zombieekonomi, sa han.

– Vi har mjölkat ut det mesta ur befintlig teknik. Vi behöver ett regimskifte, vi skulle egentligen behöva ett nytt ”internet”, fortsatte han.

Mats Kinnwall tror att arbetslösheten i landet kan stiga på sikt samtidigt som ekonomin bromsar. Kompetensbrist och matchningsproblem kommer att vara ett hinder i de flesta branscher och lägga ett golv för arbetslösheten, menade han.

Inget tyder heller på att världsekonomin håller på att ta fart, produktivitetstillväxten är svag. Mycket är som sagt påeldat av gratispengar i systemen, enligt Mats Kinnwall.

– Vi har nått en ny lägre nivå i investeringskonjunkturen. Det som kommer av nyskapande och teknisk utveckling har varit negativt sedan 2011, vi förstör kunskap, sa han.

Gratispengar fortsätter att dölja svaga investeringscykler och låg underliggande tillväxt, menar han.

– ECB pumpar mer bränsle i raketen. Sedelpressen går fortfarande het, det är gasen genom botten.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-11-01 - 19:14  #Konjunktur #Konkurrenskraft