Konjunkturinstitutet
Foto: Anders Wiklund/TT Nyhetsbyrån

KI: Fel tid att höja styrräntan

Publicerat av TT

Konjunkturinstitutet (KI) varnar i sin senaste prognos för stigande arbetslöshet och lägre inflation de kommande åren. En räntehöjning från Riksbanken kommer helt fel i tiden, anser KI.

I morgon förväntas Riksbanken meddela att man lämnar minusräntan då styrräntan höjs med 25 punkter till 0 procent. Det troliga beskedet ifrågasätts nu av Konjunkturinstitutet i samband med KI:s senaste konjunkturprognos.

– Med svag tillväxt och svaga inflationssiffror hade det varit bättre att lämna räntan oförändrad. Tajmingen är inte den bästa, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef för Konjunkturinstitutet vid en pressträff.

Dyster bild

KI tecknar sammantaget en dyster bild av det svenska konjunkturläget.

Arbetslösheten stiger de kommande åren för att nå 7,4 procent under 2021 jämfört med 6,8 procent 2019.

– Det är stora skillnader på arbetsmarknaden. När det gäller inrikes födda stiger arbetslösheten till fyra procent medan utrikesfödda är upp till 16 procent. Det är utmaningen att de inte ska fastna i arbetslöshet, säger Ylva Hedén Westerdahl.

Dessutom faller inflationen tillbaka och blir påtagligt lägre än Riksbankens inflationsmål på två procent de närmaste åren.

Inflationen, enligt KPI-måttet, sjunker till 1,7 procent nästa år för att därefter backa till 1,4 procent 2021.

”Den relativt svaga efterfrågetillväxten i näringslivet 2020 och 2021 innebär att det inte kommer att finnas något större behov för företagen att öka personalstyrkan, i synnerhet inte inom industrin”, skriver KI i sin prognos.

Svag barometer

Även när det gäller Konjunkturinstitutets barometer är det ett allt dystrare läge. I december backade den från 94,6 till 93,3. Nedgången förklaras av allt svagare signaler från tjänstesektorn liksom tillverkningsindustrin, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Gällande tillverkningsindustrin ligger den nu på 94,5 – en minskning med 1,2 enheter och är därmed lägre än sitt historiska genomsnitt.

TT

Publicerad av TT den 2019-12-18 - 10:25  #Arbetslöshet #Konjunktur