Logo
Logo
Nyhet15 juni 2020 - 17:06

Källor: Beslut på gång om mer stöd till enskilda firmor

Bristen på stöd till enskilda firmor har blivit en het potatis på hög politisk nivå. Men nu säger källor till Arbetsmarknadsnytt/fPlus att finansutskottet kommer att fatta beslut i frågan om extra stöd till enskilda firmor under tisdagen.

Foto: Jessica Gow/TT

Under tisdagen kommer finansutskottet att behandla frågan om fler enskilda näringsidkare ska bli mer inkluderande i regeringens krisstöd. Moderaterna har, enligt uppgifter, varit särskilt drivande i frågan och lämnade på fredagen in en motion där partiet föreslår generösare a-kasseregler och möjligheten att räkna lönekostnader som fasta kostnader, för att enskilda firmor i större utsträckning ska kunna ta dela av omställningsstödet.

Källor till Arbetsmarknadsnytt/fPlus säger att utskottet kommer att fatta beslut i frågan om extra stöd till enskilda firmor, men inte hur ett stöd skulle komma att se ut. Enligt källorna ska ett enigt utskott istället ge regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förstärkning för enskilda firmor.

Frågan om stöd till de enskilda firmorna har, enligt en källa, fallit mellan stolarna då arbetet med krisstöden under våren har gått så fort.

V bekräftar

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson har i ett Twitterinläggg bekräftat att frågan har diskuterats på finansutskottet under måndagen. Partiet talar om ett särskilt stöd.

”I dag har Vänsterpartiet, i Finansutskottet, lyft att regeringen bör återkomma med ett särskilt stöd till utsatta enskilda näringsidkare. I morgon bör vi se vilket resultat det ger”, skriver Ulla Andersson.

Ökat tryck

Den senaste tiden har trycket ökat på regeringen att hjälpa enskilda näringsidkare som upprepande gånger har glömts bort i krispaketen.

Arbetsmarknadsnytt/fPlus har i ett flertal artiklar belyst problemet genom intervjuer med utsatta företagare.

”Varför inför man en så unik åtgärd som korttidspermittering för aktiebolag under pandemin medan a-kassan för enskilda företagare är precis densamma som när det inte är pandemi”, säger ljudteknikern Anders Nyberg.

”Som det ser ut nu så kommer man inte att rädda någon med nuvarande krishjälp. Jag tror att politikerna saknar den kraft och ryggrad som behövs för att fatta den typen av beslut. Om man fortfarande tror på en lösning riskerar man att bli otrolig besviken”, säger även taxiföretagaren Hozan Abas.

Diskriminering

Experter menar att det handlar om ren diskriminering. Antingen exkluderas enskilda näringsidkare helt från stöden som i fallet med korttidspermitteringar, eller så är hjälpen knapphändig eller kan leda till skattemässiga mardröm i framtiden, som i fallet med sänkta egenavgifter respektive avsättning av periodiseringsfond.

En av de mest kritiserande åtgärderna är villkoren a-kassan för företagare, som bara ges ut på villkoret att bolaget sätts vilande och bommar igen sin verksamhet. Det har även uttryckts farhågor att många enskilda firmor kommer att uteslutas från att det kommande omställningsstödet på grund av det föreslagna villkoret att bolaget måste omsätta minst 250 000 kronor per år.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist