Kaffe
Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX

Kaffet hotat av hamnkonflikten

Publicerat av Stina Bengtsson

Löfbergs har förlorat miljonbelopp på hamnkonflikten. Men det är inte bara ökade kostnader som är problemet. Kafferosteriets kommunikationschef Anders Thorén är också bekymrad över miljökonsekvenserna, när containrar körs på lastbilar istället för på tåg.

En normal dag kommer det 6–7 containrar med råkaffe till Löfbergs rosteri i Karlstad. Transporterna går på järnväg direkt från containerterminalen i Göteborgs hamn till rosteriet. Men när de öppna konflikterna pågick som värst i hamnen fungerade det inte så.

– Då kunde en veckas alla containrar komma samma dag. En dag kom 47 containrar på en och samma gång, säger kommunikationschef Anders Thorén, som berättar att det 47 containrar långa godståget väckte viss uppståndelse i Karlstad.

Enligt Sveriges Hamnar kostar det 3 000–4 000 kronor att lasta om en container en extra gång. Det är kostnader som företagen själva får stå för.

– Det har kostat oss massor med tid och pengar. Det handlar om miljonbelopp, säger Anders Thorén.

Andra vägar

När transporterna till och från Göteborgs hamn inte fungerar tvingas rederierna köra varorna andra vägar. Enligt Anders Thorén har Löfbergs många gånger med mycket kort varsel fått veta att transporter ändrades till hamnar som Malmö, Halmstad, Varberg, Helsingborg eller till och med Gävle.

– Vi har fått lägga mycket annat åt sidan för att kunna hitta lösningar på hur kaffet ska transporteras till oss. Våra medarbetare har verkligen gjort ett fantastiskt jobb!, säger han.

Anders Thoren, kommunikationschef Löfbergs

Löfbergs kommunikationschef Anders Thorén säger att hamnkonflikten har kostat företag mycket tid och pengar, men att den också har inneburit negativa miljökonsekvenser.

För ett kafferosteri som Löfbergs är det viktigt att få leveranserna av råkaffet som planerat. Det handlar om att ha ett jämt flöde i rosteriet och om att få ut kaffet till butiker och restauranger i rätt tid. Därför kan avbrott i leveranserna skapa stora problem.

– Störningar av det här slaget innebär att våra risker ökar. Det är helt enkelt ett hot mot oss, förklarar Anders Thorén.

Miljökonsekvenser

Men problemen i hamnen har inte bara inneburit ökade kostnader och merarbete. Anders Thorén är noga med att poängtera att det också har gett negativa miljökonsekvenser.

– Genom att vi normalt har transporter på tåg direkt från hamnen till rosteriet, så har vi hittat den bästa lösningen ur ett miljöperspektiv. När de transporterna inte fungerar har vi ibland till och med tvingats lasta om till lastbil, berättar han.

Löfbergs ska genomföra en miljökonsekvensanalys över vad problemen i hamnen har inneburit för deras del.

Just nu går containerterminalen i Göteborgs hamn på ungefär 60 procent av sin kapacitet. Men Löfbergs har tur. I dagsläget känner de inte av problemen som andra företag fortfarande har. Anders Thorén känner tillförsikt inför framtiden och hoppas att det inte ska vara några mer problem för kafferosteriet. Den utredning om konflikträtten som regeringen har tillsatt vill han inte lägga sig i, men han har ändå ett medskick.

– Vi ser gärna en lösning som inte drabbar tredje part så oproportionerligt som detta har gjort.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-11-08 - 16:42  #Hamnkonflikten