Tom restaurang under coronakrisen
Foto: Emma-Sofia Olsson/TT

"Jobb kommer att försvinna för gott"

Publicerat av TT

Coronakrisen får många småföretagare att se mörkt på framtiden. Samtidigt finns det ljusglimtar – trots de dystra prognoserna. "Naturligtvis måste man se möjligheterna och inte bara se riskerna i det här", säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Avmattningen i konjunkturen för småföretagare fortsatte förra året och har förvärrats under coronakrisen. Den samlade konjunkturindikatorn sjunker till 37 i Småföretagsbarometern 2020, från 61 ifjol, och är därmed under det historiska snittet på 76 för tredje året i rad.

Prognosen för sysselsättning, orderingång och omsättning är lägre än prognosen i förra årets barometer.

– För ett år sedan såg vi att förväntningarna på det kommande året var lägre ställda än tidigare. Nu ser vi att prognosen verkligen går i golvet. Man har lägre förväntningar nu än man hade under finanskrisen och under 90-talskrisen. Det är en väldigt dramatisk och oroande utveckling, säger Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna.

Transport, hotell och restaurang är de branscher som utvecklats svagast det senaste året, enligt barometern.

”Mycket oroande”

De små och medelstora företagen har skapat fyra av fem nya jobb sedan mitten av 90-talet, konstaterar Wiberg och fortsätter:

– Nu har den här typen av företag betydligt lägre förväntningar om sysselsättningstillväxten än tidigare. Småföretagen planerar helt enkelt inte att anställa i lika stor utsträckning som tidigare.

Detta i kombination med att arbetslösheten ökar explosionsartat riskerar att förvärra redan befintliga samhällsutmaningar, som till exempel utanförskap, enligt Wiberg.

– De som redan före krisen stod långt ifrån arbetsmarknaden får nu ännu svårare att hitta en anställning – eftersom de trängs undan av de som har haft ett jobb men nu blivit arbetslösa. Det är mycket oroande. Samtidigt upplever man att det är lika svårt att hitta rätt kompetens nu som före krisen.

Parallellt uppger sex av tio småföretagare i barometern att det finns goda möjligheter att växa om de får rätt förutsättningar – en nödvändig optimism enligt Wiberg.

Bäddar för nya bolag

Men fler faror lurar i krisen.

Blir det en väldigt långdragen tillbakagång utan återhämtning i sikte finns det risk för ytterligare svårigheter för företagarna och för ökade konkurser, enligt Jörgen Kennemar.

– Det finns ljusglimtar när fler länder börjar öppna upp efter tidigare nedstängningar. Men tittar man på vad företagen säger så tror man att lönsamheten viker och orderingången pressas, säger Jörgen Kennemar.

– Avgörande för en framtida återhämtning är vad som händer med smittspridningen av coronaviruset, vilket också gör det svårt att veta när det vänder upp, fortsätter han.

”Liknar en naturkatastrof”

Många jobb kommer att försvinna för gott, enligt Wiberg, då företag nu tvingas rationalisera, effektivisera och tänka framåt under krisen. Men man ska inte slänga bort en bra kris, som ordspråket lyder.

– Det har skapats nya företag i spåren av tidigare kriser och det kan man förvänta sig nu också. Det är en ständig process i näringslivet, inte minst i spåren av globaliseringen. Det kräver ständiga förändringar för att möta morgondagens konkurrens, säger Jörgen Kennemar.

Den här krisen är också mer speciell – det liknar mer en naturkatastrof.

– Efterfrågan kan därför komma tillbaka ganska snabbt när väl smittspridningen minskar och restriktionerna dras tillbaka, som gör att företagen måste vara uppmärksamma, säger Jörgen Kennemar.

Fakta: Småföretagarbarometern

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank, med hjälp av Novus. Undersökningen omfattar 4 000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Urvalet motsvarar totalt över 473 000 privata företag fördelade över hela landet.

Källa: Småföretagsbarometern.

TT

Publicerad av TT den 2020-06-10 - 07:34  #Coronakrisen #Konjunktur #Företagsamhet