LO enkla jobb
Foto: Henrik Montgomery/TT, Fredrik Sandberg/TT

Jeppsson: Möjlighet att anställa ger trygghet på arbetsmarknaden

Publicerat av Stina Bengtsson

Det måste bli tryggare för företag att anställa. Det menar Svenskt Näringsliv som nu är beredda att inleda förhandlingar med LO om omställningsfrågor. ”Det finns hinder i regelverket på arbetsmarknaden som gör det svårt att anställa och hindrar människor att komma i arbete”, säger vice vd Peter Jeppsson.

I november begärde LO förhandlingar med Svenskt Näringsliv om omställning på arbetsmarknaden.

– Vi hoppas att kunna reglera svensk arbetsmarknad så att den blir tryggare, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson då.

Nu är alltså Svenskt Näringsliv beredda att förhandla med LO. Frågan om vad trygghet är blir central i förhandlingarna.

– Att känna trygghet på arbetsmarknaden är att veta att den som behöver ett nytt jobb också har goda förutsättningar att få det, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Höga trösklar

Peter Jeppsson konstaterar att trösklarna in på arbetsmarknaden är höga, inte minst för unga, nyanlända och personer med nedsatt arbetsförmåga. Därför vill han se förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS, för att få ner inlåsningseffekterna.

– Det krävs en övergripande reform av LAS, säger han och menar att förhandlingarna måste handla om mer än turordningsreglerna. Det handlar om att inte begränsa inhyrning från bemanningsföretag eller anställningar på deltid och visstid.

Förutom stora förändringar i LAS vill Peter Jeppsson se nya former av vuxenutbildningar och yrkesvägledning. Grunden är att samtidigt som trösklarna in på arbetsmarknaden är höga så skriker nästan alla branscher i Sverige efter kompetens.

Matcha företagens behov av arbetskraft

– För att människor ska vara anställningsbara krävs att de har den kompetens som företagen efterfrågar. Då måste utbildningarna matcha företagens behov av arbetskraft, säger han.

Utöver det vill Svenskt Näringsliv förändra Arbetsförmedlingen, som Peter Jeppsson menar brister i sitt uppdrag.

– Vi måste kunna diskutera om Arbetsförmedlingen över huvud taget ska finnas kvar i sin nuvarande form. Vi menar att den måste reformeras i grunden, säger han.

– Trygghet skapas inte genom att vi skapar fler förbud eller begränsningar på arbetsmarknaden. Trygghet skapas genom att fler människor får möjlighet får sitt första jobb och en fot in, avslutar Peter Jeppsson.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-12-20 - 16:56  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen #LO #Företagsamhet