peter-jeppsson-1
Foto: Henrik Montgomery/TT

Jeppsson: LO hotar svenska modellen

Publicerat av Stina Bengtsson och Daniel Mellwing

Sverige har de högsta minimilönerna och den mest sammanpressade lönestrukturen i hela OECD. Det är med de förutsättningarna som LO, med 6F-förbunden i spetsen, driver krav om en så kallad låglönesatsning, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

– Låglönesatsningar har vi aldrig gillat, de höjer trösklarna in på arbetsmarknaden och stänger ute människor som behöver komma in, exempelvis unga och nyanlända, säger Peter Jeppsson.

När industrin skrev avtal i slutet av mars satte de ett märke på 6,5 procent på tre år. Efter det har det i flera förhandlingar funnits diskussioner om låglönesatsningen skulle gå utöver de 6,5 procenten eller rymmas inom märkets kostnadstak. Hela arbetsgivarsidan har varit tydlig med att märket är 6,5 procent inklusive allt. I veckan blev det också bekräftat av Medlingsinstitutet.

– Alla avtal har hittills landat på märket, säger Peter Jeppsson. När olika fackförbund har fått igenom högre yrkanden på ett område, som de kallar låglönesatsning, så har det betalats med motvaluta, så att totalen ändå är på märket.

Sitter i knät på 6F

Vissa hävdar att LO sitter i knät på förbunden inom 6F (Seko, Fastighets, Byggnads, Elektrikerna och Målarna). En extra satsning på de lägst avlönade i årets avtalsrörelse var en förutsättning för att 6F överhuvudtaget skulle vara med i LO-samordningen, som nästan inte gick att få ihop i höstas.

Med flera strejkvarsel den senaste tiden har inte minst Almega och Visita varit tvungna att ta tuffa strider för att försvara den svenska modellen.

– I två decennier har vi haft en ordning på svensk arbetsmarknad som har gett en stabilitet i svensk ekonomi och skapat reallöneökningar. HRF:s krav överstiger det av industrin satta märket och är ett direkt hot mot den svenska modellen, sa Visitas vd Eva Östling i samband med att HRF varslade om strejk i april.

Anna-Karin Hatt, som är vd för Almega, har flera gånger under avtalsrörelsen rutit ifrån mot såväl Fastighetsanställdas förbund som Seko och hävdat att de också utmanar den svenska modellen.

Alla avtal på märket

– Almega och Visita försvarar märket. Vi ska komma ihåg att alla avtal hittills har landat inom märket, säger Peter Jeppsson.

Retoriken kring LO:s låglönesatsning är inget annat än ett sätt att klättra på märket och försöka få ut mer än 6,5 procent, enligt Peter Jeppsson.

Men LO hävdar att låglönesatsningen skulle öka jämställdheten. Deras mål är att minska lönegapet mellan män och kvinnor med hälften till 2028.

– Det enda sättet att göra det är att öka kvinnors löner lite snabbare än mäns löner varje år, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Ingen individgaranti

Men det finns inget i LO:s lönekonstruktion som innebär att enskilda individer kan vara säkra på att få ta del av någon låglönesatsning, varken inom områden där kvinnor har omotiverat lägre löner än män eller för dem med lägre löner, betonar Peter Jeppsson.

– LO:s låglönesatsning är bara ett sätt att räkna ut hur mycket som ska hamna i en pott, som ska fördelas mellan arbetstagarna. Det finns ingen som är garanterad att få något av de extra pengarna, som LO svänger sig med hela tiden, säger Peter Jeppsson.

– I praktiken finns därför ingen låglönesatsning i årets avtalsrörelse, utan det handlar bara om ett försök att få ut mer än märket, fortsätter Peter Jeppsson.

Karl-Petter Thorwaldsson håller inte med.

– Svenskt Näringsliv får kalla det vad de vill, sa han i P1 Morgon på torsdagen. Vi har än så länge tecknat avtal en bit över 20 avtal som innehåller en särskild satsning på dem som tjänar under 24 000 kronor i månaden, sade han.

En låglönesatsning skulle nästan enbart beröra kvinnor, enligt honom. Och även Svenskt Näringsliv tycker att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män är ett problem i den mån de förekommer.

– Ja, där är vi helt överens, säger Peter Jeppsson. Men det är inte Svenskt Näringsliv och LO som löser det problemet.

Det finns numera en allt större medvetenhet i företagen om det här problemet, menar han.

– Omotiverade och oförklarade löneskillnader har minskat mycket tack vare det arbete som redan görs ute på företagen, säger han och säger att det arbetet ska fortsätta.

Lättvindiga varsel

Peter Jeppsson menar att strejkvarslen som har lagts i årets avtalsrörelse är ogrundade.

– Generellt sett tycker jag att stridsåtgärder och varsel används för lättvindigt, inte minst i den här avtalsrörelsen. Varsel slängs in på vägen som en del av processen. Det är inte rimligt. Att ta till konfliktvapnet ska vara sista utvägen, säger Peter Jeppsson.

Det tycker inte Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

– Fortsätter arbetsgivarna att vägra den låglönesatsning som fastställdes i industrins märkessättande avtal fortsätter vi att strejkvarsla för avtal efter avtal, ända till i höst, lovade han i Dagens Nyheter i veckan.

Stina Bengtsson Daniel Mellwing

Publicerad av Stina Bengtsson och Daniel Mellwing den 2017-05-12 - 19:38  #Avtalsrörelse #Konflikt #LO