jaepsson-frimarke
Foto: TT

Jeppsson: HRF:s yrkanden spräcker märket

Publicerat av Jakob Stenberg och Daniel Mellwing

Det finns ett märke och det är 6,5 procent på tre år, markerar Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv. HRF spräcker märket när de tar strid för krav på över sju procent, betonar han.

Mindre än en vecka efter att industrins parter satte märket, valde Hotell- och restaurangfacket under gårdagen att varsla om strejk på 19 företag i sex städer. Sammanlagt berörs 1 400 anställda och strejken bryter ut den 19 april. Framför allt är parterna oense om hur märket ska tolkas.

– Industrins märke är lite flytande. Det är 6,5 procent, plus låglönesatsningen, säger HRF:s avtalssekreterare Per Persson till Dagens Industri.

Men motparten Visita avvisar HRF:s beskrivning av läget. HRF:s krav att LO:s lönesatsning på dem som tjänar under 24 000 kronor i månaden ska läggas ovanpå märket strider mot märket.

– I två decennier har vi haft en ordning på svensk arbetsmarknad som har gett en stabilitet i svensk ekonomi och skapat reallöneökningar. HRF:s krav överstiger det av industrin satta märket och är ett direkt hot mot den svenska modellen. HRF:s varsel är helt enkelt oseriöst. De leker med svensk arbetsmarknad, sade Visitas vd Eva Östling när varslet presenterades.

Antje Dedering, förhandlingschef på Visita:

– Att HRF vill sätta den svenska modellen ur spel är illavarslande. Ett stort ansvar faller på HRF:s axlar.

Märket är satt och det är på 6,5 procent över tre år. Det understryker Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.

Vad tänker du om att Per Persson, HRF, talar om att ”märket är lite flytande”?

– Jag förstår inte vad han menar med det. Märket är 6,5 procent på tre år. Det finns inget annat märke än det.

Hur kan det tolkas så olika?

– Det hänger troligen ihop med att facken inom LO i sin samordning i höstas beslutade att kräva att alla löneökningar skulle beräknas på en lön på minst 24 000 kronor, även för de som tjänar mindre. Det sa vi redan då att vi inte kommer att acceptera. Det är förlängningen av det som är orsaken till det här. Det har inte behövt ställas på sin spets under förhandlingarna inom industrin eller inom handeln, men nu ställs det på sin spets på hotell- och restaurangsidan.

Så facken har hela tiden känt till er inställning?

– De har haft klart för sig hela tiden vad vi har haft för uppfattning om detta och att vi inte har accepterat deras synsätt. Deras synsätt går ut på sättet att beräkna lönehöjningar och att man inte vill ge någon motvaluta när beräkningarna hamnar över 6,5 procent. Sådana inslag har alltid funnits, men då har det alltid varit självklart att vi måste hitta kostnadssänkande ingredienser som gör att totalen landar inom ramen.

Från fackligt håll låter det som att man inte får den här låglönesatsningen? Du menar att det egentligen handlar om att spräcka märket?

– Ja, det gör det. Både jag och företrädare för industrin har sagt att vi inte gillar låglönesatsningen, men den finns ju där när de beräknar sina yrkanden. När man tittar på vad deras yrkanden faller ut i så måste det landa innanför märket. Det har alltid varit vår ståndpunkt och det kommer det fortsätta vara.

Så låglönesatsningen måste rymmas inom märkets kostnadstak som vilket krav som helst?

– Ja, det måste det göra. HRF:s krav ligger nu över sju procent. Det kommer att krävas motvaluta som motsvarar kostnadsökningarna som ligger över märket, precis som skett på handelns område.

Får Medlingsinstitutet en nyckelroll nu?

– Ja, i deras uppdrag ingår ju att följa industrinormen. Det kommer nu att ställas höga krav på medlarna när det gäller att hålla tag i industrinormen.

Jakob Stenberg Daniel Mellwing

Publicerad av Jakob Stenberg och Daniel Mellwing den 2017-04-06 - 21:17  #Avtalsrörelse