Logo
Logo
Nyhet27 februari 2018 - 18:02

Jeppsson: De läckta förslagen löser inte problemen i hamnen

Ett dokument som kan vara utredarens förslag till nya regler kring konflikträtten har läckt, rapporterar Ekot. Förslaget innebär bland annat att fackförbund som inte har kollektivavtal ska kunna fortsätta vidta stridsåtgärder kring frågor som inte omfattar kollektivavtalet. ”Om det här är ett riktigt förslag, så är det inte tillräckligt”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Läckan
Foto: TT

Det var i våras som regeringen tillsatte en utredning för att se över konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Bakgrunden var den konflikt som har pågått i Göteborgs hamn i många år. Arbetsgivaren APM Terminals har kollektivavtal med Transportarbetareförbundet genom arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Avtalet, det så kallade Hamn- och stuveriavtalet, gäller alla hamn- och stuveriarbetare i samtliga svenska hamnar, oavsett om de är fackligt anslutna eller inte och oavsett vilket fack de i så fall är anslutna till.

Men trots att det finns ett kollektivavtal, så har det många gånger varit konflikter i Göteborgs hamn. De senaste åren har konflikterna rört containerterminalen, som drivs av APM Terminals. Utbrytarfacket Hamnarbetarförbundet har vid ett flertal tillfällen genomfört strejker, övertidsblockader, maskningsaktioner och andra konfliktåtgärder. Till slut såg arbetsgivaren sig nödgad att genomföra en så kallad spegellockout. Konflikterna har, som Arbetsmarknadsnytt har skrivit om ett flertal gånger, drabbat det svenska näringslivet hårt. Det var detta som var bakgrunden när regeringen tillsatte utredningen om konfliktreglerna.

Nu har alltså ett dokument som påstås komma från utredningen läckt. Dokumentet, som även Arbetsmarknadsnytt har fått ta del av, innehåller förslag på nya konfliktregler. Ett av de förslagen innebär att det fackförbund som inte har kollektivavtal ska kunna fortsätta vidta konfliktåtgärder på områden som inte omfattas av kollektivavtalet.

Fritt fram att genomföra konflikter

– Det här löser inte problemet. Som vi tolkar avsikten med skrivningarna innebär det att ett kollektivavtal medför fredsplikt på alla de områden som kollektivavtalet reglerar, men på de områden som avtalet inte reglerar är det fritt fram att genomföra konflikter, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

I dagsläget fungerar det så att den som inte har kollektivavtal har möjligheten att genomföra konflikter kring alla områden på arbetsplatsen, något som har inneburit att konflikterna i Göteborgs hamn och i synnerhet containerterminalen har varit många.

– Om det här är ett riktigt förslag från utredaren, så innebär det att möjligheten att konflikta kommer att finnas kvar, trots gällande kollektivavtal. Alltså kvarstår problemen, säger Peter Jeppsson.

Ett annat förslag är att det fackförbund som har kollektivavtal och därmed också har fredsplikt, skulle ha makten att ge det fackförbund som inte har kollektivavtal rätten att vidta konfliktåtgärder. Konkret skulle det för Göteborgs hamns räkning handla om att Transportarbetareförbundet skulle kunna bestämma om Hamnarbetarförbundet får gå ut i strejk eller inte, även om Transport inte får det.

Ger fackförbunden möjlighet att spekulera

– Det skulle ge de två fackförbunden möjligheten att spekulera i vad deras medlemmar skulle kunna skaffa sig för fördelar genom att Hamnarbetarförbundet fick tillstånd av Transport att konflikta. Det är helt orimligt, säger Peter Jeppsson.

Peter Jeppsson tycker det är bra att utredningen är tillsatt och han tycker också det är bra att regeringen har förstått att det finns ett problem som måste lösas.

– Det här drabbar inte bara Göteborg utan hela landet, konstaterar han.

– Utredningen är ett steg i rätt riktning, men det behövs ett vidare tänk än det som kommer fram av det dokument som nu har läckt, fortsätter han.

Nyligen deltog arbetsmarknadsministers Ylva Johanssons statssekreterare Irene Wennemo på ett seminarium.

– Vi tycker verkligen att det här är ett problem, sa hon då och menade att hamnarbetarna hade börjat förstå att regeringen menar allvar med sin vilja att förändra konflikträtten.

”Hamnarbetarförbundet saboterar svenska modellen”

Peter Jeppsson tror att regeringen är bekymrad över hur hamnkonflikten påverkar den svenska modellen.

– Det som Hamnarbetarförbundet ägnar sig åt är att sabotera den svenska modellen. De driver med bristerna i modellen och när det blir så här uppenbart, så måste regeringen agera och täppa till luckorna, säger han.

– Det måste bli förbjudet att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal. Och ett sådant förbud måste vara absolut, fortsätter Peter Jeppsson

Det finns en oro från fackligt håll att utredningen om konfliktutredningen skulle innebära större förändringar av konflikträtten än att bara reglera rätten till konflikt när det finns gällande kollektivavtal. Arbetsgivarsidan har blivit anklagad för att vilja passa på att göra ännu större förändringar. Men Peter Jeppsson är noga med att påtala att så inte är fallet.

– Det är fel. Vi har en massa andra synpunkter vad gäller konfliktåtgärder, men vi drömmer inte ens om att kunna förändra dem i det här sammanhanget och det ryms inte heller i utredningens uppdrag, säger han.

#Hamnkonflikten#Kollektivavtal
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist