Jan-Olof Jacke, Ylva Johansson
Foto: TT

Idag presenterade regeringen utredningsdirektiven för att förändra arbetsrätten. Men Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, tycker att direktivet är för begränsat.

Jacke: "LAS-utredningen är för begränsad"

Publicerat av Stina Bengtsson

Idag presenterade regeringen den utredning som ska se över LAS, det vill säga förändringar i arbetsrätten. Men redan innan utredningen drar igång får utredningsdirektiven kritik.

– LAS måste göras om i grunden, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, som tycker att lagstiftningen, som kom till under 70-talet, var ett stort ingrepp i partsmodellen.

Att det över huvud taget kommer en utredning av LAS är ett resultat av Januariavtalet. Förändringarna var ett krav från Centerpartiet och Liberalerna.

– Det har varit väldigt intensiva förhandlingar, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till TT.

Hon är inte glad över att behöva genomföra förändringarna.

– Det här är smärtsamt för oss, säger hon.

Regeringens besked är att utredningen ska innehålla fyra deluppdrag, som bland andra handlar om turordningsreglerna, kompetensutveckling och omställning, lägre kostnader vid uppsägning samt balans i anställningsskyddet.

– Utredningens uppdrag är i viktiga delar alltför begränsat. Exempelvis omfattas inte svårigheterna för företag att kunna säga upp på grund av personliga skäl, säger Jan-Olof Jacke.

Förändringarna i turordningsreglerna ska enligt direktiven genomföras år 2021 om inte arbetsmarknadens parter har kommit överens om andra lösningar innan dess. Jan-Olof Jacke hoppas dock på att breda överenskommelser mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO, som enligt honom både ska stärka medarbetarnas trygghet och företagens flexibilitet.

– Det är dags för en ny syn på trygghet och ett modernt regelverk anpassat efter dagens arbetsmarknad, säger han.

Fyra deluppdrag

Utredningsdirektivet innehåller fyra deluppdrag:

  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Utredningen ska överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.
Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-04-25 - 13:58  #Politik #LAS