Isbrytaren Atle för kaj på sommaren
Foto: Mostphotos

I sommar ska vinterarbetaren Atle åka land och rike runt i jakt på nya talanger till sjöfarten.

Isbrytaren Atles sommarjobb: Jagar ungdomar till sjöfarten

Kompetenskrisen i sjöfartsbranschen är, precis som i många andra branscher, skriande. Men den här sommaren ska branschen försöka vända utvecklingen – med hjälp av en vinterarbetare.

Caj Luoma

Kompetenskrisen inom sjöfarten är på väg att bli akut, menar Caj Luoma på Transportföretagen.

Foto: Transportföretagen

Isbrytaren Atle är vanligtvis baserad i Luleå och under vinterhalvåret bryter den is för handelsflottan i Östersjön. I sommar kommer Atle istället att stäva ut på öppna vatten för att hjälpa till att marknadsföra sjöfartsbranschen mot ungdomar. Totalt besöker Sjöfartskonvojen elva hamnar.

– Det är en möjlighet att visa upp arbetsmiljön till sjöss. Här får besökarna se hur det är ombord: känna, lukta och prata för att få en bild av hur det är att vara anställd, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Sjöfartskonvojen är ett samarbete mellan Transportföretagen och Sjöfartsverket och det är inte första gången en isbrytare ger sig ut för att visa upp branschen.

– Efter att Sjöfartskonvojen genomfördes för ett antal år sedan kunde man se ett ökat söktryck vid sjöfartsutbildningarna. Det är med den erfarenheten som vi nu gör om projektet, säger Caj Luoma.

Fyraårig utbildning

Precis som i många andra yrken och branscher är kompetenskrisen inom sjöfarten stor och allt pekar på att den kommer att fortsätta vara det under de kommande åren. Caj Luoma menar att det därför är viktigt att ha framförhållning. Eftersom det tar fyra år att gå klart ett sjöfartsgymnasium kommer de som besöker Sjöfartskonvojen i år och därmed kan söka sjöfartsgymnasium först nästa år inte gå ut skolan förrän år 2024. Och samtidigt som behovet av arbetskraft är stort har sjöfarten sett en minskande trend i antalet sökande de senaste åren:

– Söktrycket har under närmare fem år haft en försiktig nedgång. Det gör ju att läget kan bli akut på sikt, säger Caj Luoma.

Atle på vintern
Foto: Karl Herlin / Sjöfartsverket

På vintern bryter Atle is i Östersjön.

Att söktrycket har minskat går i linje med hur det ser ut för övriga yrkesförberedande utbildningar:

– Det är egentligen inte en branschfråga utan en samhällsfråga. Generellt har antalet ansökningar till yrkesutbildningar minskat sett över de senaste åtta åren i samtliga branscher. Samma utveckling gäller för hela Västeuropa, säger Caj Luoma.

Han tror att det i fallet med sjöfarten bottnar i en okunskap om hur ett yrke inom sjöfarten faktiskt ser ut och vilka utvecklingsmöjligheter och karriärvägar som finns.

– De flesta branscher har genomgått en kraftig omdaning de senaste åren och det gäller sjöfarten också, säger han.

Jobb till havs och på land

De kommande åren kommer sjöfartsbranschen att fortsätta att utvecklas. Digitalisering och elektrifiering påverkar branschens utveckling – men behovet av anställda kvarstår. Caj Luoma menar att det kommer behövas nya typer av kompetenser, som leder till nya spännande jobb och uppgifter. Han säger att sjöfarten är bredare än bara yrkena till havs. Branschens utveckling sker också på land.

– Där finns hela myndighetsvärlden, exempelvis Sjöfartsverket. Men det finns också hamnverksamheten, logistikföretagen och rederierna. Det finns också jobb som lots eller med fartygsbyggen.

Sjöfartskonvojen inleds den 24 juni och håller på till 18 juli. Caj Luoma hoppas på stor uppslutning.

– Ta tillfället i akt, är du ens bara lite intresserad så kom och prata med de anställda och upplev miljön med egna ögon.

Fakta

Sjöfartskonvojen arrangeras av Sjöfartsverket och Transportföretagen och besöker följande hamnar:

 1. Göteborg, Amerikaskjulet, kaj 36, den 24 juni
 2. Lysekil, Anderssonskajen, den 26 juni
 3. Halmstad, Nissankajen, den 28 juni
 4. Helsingborg, Spannmålskajen, den 30 juni
 5. Karlskrona, Verköhamnen, den 2 juli
 6. Norrköping, Pampushamnen, den 6 juli
 7. Stockholm, Frihamnen, F650, den 9 juli
 8. Härnösand, den 12 juli
 9. Örnsköldsvik, Stadskajen, den 14 juli
 10. Skellefteå, Skelleftehamn, Handelskajen/Jubileumskajen, den 16 juli
 11. Luleå, Gamla Malmkajen, den 18 juli

Evenemangsområdet har öpptet 9-17 och fartyget 10-15.

Publicerad av Redaktör den 2019-06-24 - 11:31  #Kompetensförsörjning #Utbildning