Riksbankschef Stefan Ingves
Foto: Ali Lorestani/TT

Ingves: Allt har förändrats på två veckor

Publicerat av TT

Allt har förändrats på två veckor, enligt företagsledare som Riksbanken haft kontakt med. "Jag har aldrig varit med om ett skeende som går så fort", säger riksbankschefen Stefan Ingves.

I ett tal på Riksbanken beskriver han coronakrisens första veckor som några av de mest dramatiska i Sverige på mycket lång tid, med omfattande varsel, uppsägningar och trögare kreditgivning.

– Det uppkommer olika typer av osäkerhet, till exempel om ett enskilts företags ekonomiska ställning, säger Stefan Ingves.

Han tillägger att osäkerheten även är stor om hur omvärldsekonomin kommer att se ut.

– Tyvärr brukar det vara så att marknaderna brukar fungera som sämst när de behövs som bäst, säger han och tillägger att så är det just nu också.

”Redo att göra mer”

Riksbanken har sedan coronakrisen slog till mot svensk ekonomi lanserat en lång rad krisåtgärder, men har än så länge avstått från att sänka styrräntan från noll. I stället har man satsat hårt på mer stödköp av obligationer och certifikat samt gett billiga likviditetslån till banksystemet för att hålla liv i kreditgivningen.

Enligt Stefan Ingves förvärras läget om kreditgivningen stramas åt under nuvarande omständigheter.

– Vi har vidtagit sju stycken olika åtgärder inom loppet av några veckor för att på ett eller annat sätt bidra till att trygga kreditförsörjningen i den svenska ekonomin.

Han tillägger att Riksbanken kommer att ”göra det som krävs” i krisen.

– Vi från Riksbanken är redo att göra mer om det behövs, när det behövs, för att klara av den bekymmersamma situationen.

Ekonomin – en myrstack

Riksbanken har enligt Stefan Ingves redan inlett stödköp av bostadsobligationer och så kallade företagscertifikat och det finns även beredskap för stödköp av exempelvis kommunobligationer. Sammantaget uppgår lanserade stödåtgärder från Riksbanken till utlåning på mer än 1 400 miljarder kronor för att hålla igång svensk ekonomi.

– Det här är kraftfulla åtgärder för att överbrygga den period vi nu har framför oss, säger han.

Syftet är i grunden att hålla uppe likviditeten på marknaderna och få fart på utlåningen till krisdrabbade företag.

– Hur det här fungerar får vi följa noga de kommande åtgärderna, säger Ingves.

Han tillägger att det i dagsläget verkar som att åtgärderna i någon mån fungerar som ett skyddsnät, men trycker samtidigt på att behov av kapitaltillskott och lånegarantier från finanspolitiskt håll också kommer att bli aktuellt.

– En ekonomi är ett komplicerat system. Det är som en stor myrstack, där allting beror på något annat, säger han.

Fakta: Riksbankens krisåtgärder i korthet

Riksbanken har satt fart på sedelpressarna i coronakrisen, för att stimulera utlåning till drabbade hushåll och företag när ekonomin tvärnitar och säkra att det finns likviditet i banksystemet.

Stefan Ingves och hans direktion har utökat Riksbankens stödköpsprogram med 300 miljarder kronor. Stödköpen, som tidigare bara omfattat statsobligationer, omfattar nu även att inkludera bostads-, kommun- och företagsobligationer.

Gratis likviditetslån till företag via banker har också börjat erbjudas av Riksbanken, en åtgärd som enligt befintlig plan ska skjuta till 500 miljarder kronor i ny likviditet i banksystemet.

Riksbanken har också med hjälp av ett så kallat swap-avtal med USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) på 60 miljarder dollar (cirka 600 miljarder kronor) börjat erbjuda bankerna billiga dollarlån så att det inte uppstår brist på dollar i banksystemet i turbulensen på världsmarknaden.

Riksbanken har även sänkt utlåningsräntan för lån över natten till bankerna till 0,20 procentenheter över reporäntan, från tidigare 0,75 procentenheter över. Riksbanken erbjuder samtidigt banker obegränsade mängder pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan.

Samtidigt har kraven på säkerheter för lån i Riksbanken mjukats upp, så att det nu bland annat går att använda bostadsobligationer för att låna i Riksbanken.

Riksbanken har också tillfälligt släppt in fler aktörer vid sidan av storbankerna som motparter i penningpolitiska transaktioner.

Källa: Riksbanken

TT

Publicerad av TT den 2020-04-03 - 12:00  #Coronakrisen #Konjunktur