Hamn.jpg
Foto: Stephan Savoia

Inget avtal mellan Sveriges Hamnar och hamnarbetarna

Publicerat av Stina Bengtsson

Under onsdagen genomfördes en förhandling mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Alla förslag till såväl kollektivavtal och hängavtal blev avvisade av båda parter.

Det blir inget avtal mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Det stod klart efter att parterna genomförde en central förhandling under onsdagen. Mötet kom till stånd efter en förhandlingsframställan från Hamnarbetarförbundet. Enligt ett pressmeddelande från Hamnarbetarförbundet hade de tagit fram ett färdigt avtalsförslag i förväg, som skulle vara likalydande med det befintliga hamn- och stuveriavtalet, så när som på tre punkter.

Joakim Ärlund

Joakim Ärlund.

Foto: Transportföretagen.

– Sveriges Hamnar har erbjudit ett hängavtal till det befintliga Hamn- och Stuveriavtalet som har tecknats med Transportarbetareförbundet, men detta har avvisats. Förhandlingen visade dock att Hamnarbetarförbundet har krav på ett separat avtal med annat innehåll vilket Sveriges Hamnar inte har möjlighet att ingå, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef på Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

Kan inte teckna två kollektivavtal

Det handlar alltså om att det befintliga hamn- och stuveriavtalet, som Sveriges Hamnar har med Transportarbetareförbundet, gäller alla hamnarbetare, oavsett facklig tillhörighet. Eftersom det är det först tecknade kollektivavtalet kan inte arbetsgivaren teckna andra kollektivavtal inom samma område. Däremot går det att teckna ett så kallat hängavtal, som är likalydande med kollektivavtalet. Det är alltså ett sådant som Sveriges Hamnar nu har erbjudit Hamnarbetarförbundet. Och det är inte första gången. I den konflikt som pågick i containerterminalen i Göteborgs hamn erbjöd arbetsgivaren först Hamnarbetarförbundet ett hängavtal och därefter gjorde de inkallade medlarna det två gånger. Tre hängavtal avvisades alltså i den konflikten.

Joakim Ärlund är tydlig.

– Sveriges Hamnar värnar den svenska kollektivavtalsmodellen med rikstäckande kollektivavtal och fredsplikt. Eftersom Sveriges Hamnar redan har ett rikstäckande kollektivavtal med det största fackförbundet Transportarbetareförbundet kommer vi inte att teckna ett annat avtal med en annan facklig part, säger han.

Igår rapporterade Arbetsmarknadsnytt om en ny misstänkt protestaktion som pågår i roroterminalen i Göteborgs hamn. Om den är kopplad till förhandlingen, de nya schemana eller något annat är ännu oklart.

Arbetsmarknadsnytt söker Hamnarbetarförbundet, hittills utan resultat.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-09-26 - 15:29  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten