Logo
Logo
Nyhet24 februari 2020 - 15:02

Ingenjören tog den korta vägen från Etiopien till jobbet i Vasastan

Det tog två år. Sedan var Ayanle Barre, ingenjör från Etiopien inne på den svenska arbetsmarknaden. Vägen dit blev kortare bland annat tack vare arbetsmarknadsprogrammet Korta vägen.

Den etiopiske ingejören Ayanle Barre fick jobb på Svensk Byggtjänst via akademikerprogrammet Korta vägen
Foto: TT

Ayanle Barre har gått den korta vägen.

Så heter i alla fall det arbetsmarknadsprogram för utlandsfödda akademiker som ska underlätta ett snabbt inträde på arbetsmarknaden.

Men vägen till Sverige och ett jobb på Svensk Byggtjänst måste nog trots allt räknas som allt annat än kort, särskilt som resan startade i Dire Dawa i östra delen av Etiopien.

– Min familj fanns redan här, så egentligen var det inget svårt beslut att välja Sverige. Det är ett bra land. Dessutom litade jag på min ingenjörsutbildning, men det är stor skillnad på Sverige och Etiopien, det märkte jag snabbt. Så det var bara att kämpa, säger han.

Vänder sig till akademiker

Korta vägen vänder sig till akademiker, som är födda utomlands och nyanlända i Sverige. I dagsläget är det främst ekonomer, ingenjörer och labbspecialister som finns med i programmet och har med sig erfarenheter från bland annat Indien, Syrien och Pakistan. Inträdesbiljett till den 26 veckor långa utbildningen är en akademisk examen eller minst två års akademiska studier i hemlandet samt genomgången SFI, svenska för invandrare. Dessutom görs en validering av den utbildning som personen har med sig från hemlandet, en process som i Ayanle Barres fall tog nästan ett år på UHR, Universitets- och högskolerådet. En något frustrerande väntan, menar han.

– Jag ville göra något medan jag väntade, inte leva på bidrag. Genom Arbetsförmedlingen fick jag jobb på Skogsstyrelsen och arbetade med skogsröjning. Man kan väl säga att skogarna i Sverige och Etiopien är rätt olika, men nu kan jag allt om svenska barr- och lövträd och naturen över huvud taget. Dessutom började jag lära mig svenska.

Fick hjälp av yrkescoach

Väl inne på den halvårslånga ”Korta vägen” väntade kurser i yrkessvenska med fokus på yrkes- och arbetsliv, studievägledning, praktik och yrkescoachning.

Tack vare akademikerprogrammet Korta vägen fick ingenjören Ayanle Barre från Etiopien jobb på Svensk Byggtjänst. Här tillsammans med coachen Madeleine Fahlberg.
Madeleine Fahlberg är yrkescoach och hjälpte Ayanle Barre till praktiken på Svensk Byggtjänst.
Foto: Anders Wiklund/TT

Kommen så långt som till coachningen möttes Ayanle Barre och Madeleine Fahlberg från Bird & Bridges Associates, Vid sidan av sitt ordinarie jobb arbetar Madeleine Fahlberg som karriärvägledare på Academicum med ansvar för den yrkescoaching som skulle matcha de fortsatta stegen in på den svenska arbetsmarknaden. I första hand handlar det om det inte så enkla uppdraget att finna en praktikplats, en viktig inkörsport för att lära mer om hur det är att verka på en svensk arbetsplats.

– Självklart är det olika kulturer som möts och därför är praktiken så viktig; den slipar av de eventuella kulturkollisioner som kan uppstå. Praktiken är också i många fall den bästa bryggan in till ett fast jobb. Det är verkligen ingen quick-fix att vaska fram bra platser men inom Academicum har vi lyckats förse alla inom Korta vägen med praktikplatser. Av dem som jag har haft ansvar för, har drygt hälften fått ett fast jobb efter det, säger Madeleine Fahlberg.

”Där jag ville vara”

Samarbetet, bygget av en yrkesprofil och matchningen som vilade på de yrkeserfarenheter som fanns i bagaget, ledde efter en omfattande research fram till Svensk Byggtjänst. Ayanle Barre, som tidigare har arbetat med brunnsteknik i Etiopien, tvekade inte ett ögonblick.

– När jag såg deras hemsida, just ja, det är ju ”min” hemsida numera, då såg jag direkt att det var där jag ville vara, säger han med ett leende.

Svensk Byggtjänst arbetar inte konkret med produktion utan har specialiserat sig på att utveckla själva byggprocessen.

– Det gäller bland annat materialhantering, kostnadseffektivisering och liknande kunskapsproduktion. Och så producerar vi Byggkatalogen som listar alla byggvaror utom maskiner i Sverige, säger Oscar Berg, produktchef för Byggkatalogen.

Perfekt timing

När Madeleine Fahlberg tog kontakt för att undersöka möjligheterna att ordna en praktikplats, var timingen perfekt.

– Ledningsgruppen diskuterade hur vi som företag kunde bidra till integrationen i Sverige. Dessutom är arbetsstyrkan här en homogen grupp och vi såg fördelarna med att ta in nya erfarenheter, fortsätter Oscar Berg

Tack vare akademikerprogrammet Korta vägen fick ingenjören Ayanle Barre från Etiopien jobb på Svensk Byggtjänst. Här tillsammans med Oscar Berg, produktchef för Byggkatalogen.
"Svensk Byggtjänst är som ett universitet för mig", säger Ayanle Barre. Här tillsammans med Oscar Berg, produktchef för Byggkatalogen.
Foto: Anders Wiklund/TT

Därmed var praktikplatsen i hamn och de tre månaderna övergick snabbt i ett nystartsjobb på två år. Den perioden löper ut den 31 maj i år och allt pekar på att det ska blir en fortsättning. Inför den pluggar Ayanle Barre svenska, på arbetstid, eftersom Svensk Byggtjänst menar att språket och den yrkesmässiga vokabulären är en grundbult i arbetslivet.

– Svensk Byggtjänst är som ett universitet för mig, säger Ayanle Barre.

Skarpa arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna har hela tiden varit skarpa, under både praktik- och nystartsperioden, bland annat inom avdelningen för hållbart byggande. Något som enligt Oscar Berg är en förutsättning för en rättvis utvärdering och dessutom är en win-win för båda parter. Madeleine Fahlberg håller med.

– Det är ett resultat som jag känner igen. Vi får enbart positiv respons från de företag som tar emot praktikanter. De märker att andra kompetenser ger energi till företaget. Så jag vill gärna uppmuntra andra företag att vara med och hjälpa till i det här arbetet, till exempel genom att erbjuda praktikplatser.

Alla inblandade strävar nu efter att Ayanle Barre ska vara kvar på företaget också efter den 1 juni.

– Att jobba med proffs är det bästa som kan hända mig. Jag har fått en plats och en chans att lära mig nytt inom min ingenjörsutbildning. Då är det bara att kämpa på och ta vara på möjligheterna.

#Kompetensförsörjning#Integration#Kompetensförsörjning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist