Logo
Logo
Nyhet19 december 2018 - 15:12

Ingen lösning i hamnförhandlingarna

Hamnarbetarförbundet avvisar medling mellan dem och Sveriges Hamnar efter att de inte har lyckats komma överens i de avtalsförhandlingar som har pågått under hösten. Det framkom idag efter ett sista förhandlingstillfälle mellan parterna. Redan tidigare har förbundet avvisat det förslag om hängavtal om Sveriges Hamnar har erbjudit dem. Nu är förhandlingarna avslutade i oenighet.

Hamnarbetarförbundet
Foto: Adam Ihse/TT
Joakim Ärlund
Joakim Ärlund
Foto: Transportföretagen.

Konflikterna mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarsidan har pågått under lång tid. Arbetsmarknadsnytt har vid upprepade tillfällen rapporterat om den långa konflikten i Göteborgs hamn.

– Sveriges Hamnar har erbjudit Hamnarbetarförbundet ett hängavtal, med samma innehåll som det avtal Transportarbetarförbundet har, men detta avvisade de redan tidigt i höstas, berättade Sveriges Hamnars förhandlingschef Joakim Ärlund för Arbetsmarknadsnytt för några veckor sedan.

Men nu är alltså förhandlingarna avslutade utan att parterna har kommit överens. Sveriges Hamnar har vid ett flertal tillfällen föreslagit att parterna skulle begära medling hos Medlingsinstitutet, för att återigen försöka lösa upp knuten. Det har dock Hamnarbetarförbundet avvisat.

Hamnarbetarförbundet skriver i ett uttalande att de föreslog att parterna gemensamt skulle tillfråga utomstående medlare från universiteten eller domstolsväsendet.

– För oss är grundförutsättningen för frivillig medling att båda parter har förtroende för processen. Vi var som bekant djupt kritiska till insatsen från medlarna i konflikten på APM Terminals förra året, och många minns fortfarande uttalanden i SVT:s Uppdrag Granskning om att vi borde upplösa vår organisation och istället gå in i LO-förbundet Transport. Vi kan inte försätta oss i en situation där vi åläggs medlare med samma bakgrund igen, säger Eskil Rönér, Hamnarbetarförbundets förbundsordförande.

Enligt Joakim Ärlund skulle det vara att frångå praxis att kalla in andra medlare än dem från Medlingsinstitutet.

– Det är anmärkningsvärt att de inte vill följa den svenska modellen, säger han.

Medlingsinstitutet genomförde ett rekordlångt försök till medling mellan parterna under åren 2016–2017. Det slutade med att medlarna gav upp. I sin rapport skrev de bland annat: ”I snart sex månader har vi försökt att identifiera en fast utgångspunkt för medlingsarbetet. Det har inte lyckats. Så som tvisten initialt presenterades av Hamnfyran [Hamnarbetarförbundets avdelning 4, som är verksam i Göteborgs hamn, reds anm] går den idag knappast, att med våra ögon att känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Konflikten har växt till att omfatta allt. Avtalsprinciper, avtalsinnehåll, arbetsorganisation, driftledningsfrågor – ja hela hamnens verksamhet”.

Joakim Ärlund menar att det är en allvarlig situation och beklagar utgången av förhandlingarna.

– Min förhoppning var att vi idag skulle komma överens om medling, inte minst för att undvika att äventyra stabiliteten på arbetsmarknaden, säger han.

#Hamnkonflikten#Konflikt#Kollektivavtal
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist