Logo
Logo
Nyhet25 november 2020 - 16:11

Inför strejkhotet: Facket kräver att företagen faxar 

Har faxen blivit ett av konfliktvapnen inom byggbranschen? Facket Byggnads vill nu att alla ansökningar om dispens från det lagda varslet ska skickas in med fax. Det blir nämligen färre ansökningar om de faxas istället för att mejlas.

Johan Lindholm är ordförande för fackförbundet Byggnads, som kräver att företag som begär dispens inför strejkhotet ska faxa in begäran. (Bilden är ett montage.)Foto: TT

Att digitala kontaktvägar är det vanligaste nu för tiden råder det inget tvivel om, inte minst olika organisationer emellan. Och en av effekterna i kölvattnet av den pågående coronapandemin är en ökad digitalisering i arbetslivet. Vi lever i en digitaliserad värld.

Men det är inte en sanning överallt.

Byggnadsarbetarförbundet varslade den 18 november om konflikt. Om inte parterna kan mötas i ett avtal innan dess, blir det från fredag denna vecka strejk. Sammanlagt 97 arbetsplatser och 1 400 personer berörs av varslet. Det finns dock möjlighet för företagen att söka dispens från varslet. Ansökan ska göras på en särskild blankett som Byggnads har och den ska, när den är ifylld, skickas in – med fax.

– Ja, det viktiga är att de som verkligen behöver dispens ska få så snabb hantering som möjligt. Det har visat sig att systemet med fax har fungerat bäst för det ändamålet och det är därför detta som tillämpas tillsvidare, säger Gabriel Dahlander, presschef på Byggnadsarbetarförbundet i ett mejlsvar till Arbetsmarknadsnytt.

Vilka rutiner hos Byggnads som ger en snabbare hantering av ansökan per fax än per mejl framgår inte helt tydligt av svaret.

– Vi har använt mejl tidigare men antalet dispensansökningar blev ohanterligt många, fortsätter Gabriel Dahlander.

Letat febrilt

Men fax är knappast en utrustning som finns på alla kontor år 2020. Med andra ord är det inte så lätt att faxa in blanketten.

Det kan för övrigt fackets motpart Byggföretagen intyga, som i ambitionen att hjälpa sina medlemmar med ansökan, febrilt har letat efter en fungerande fax i hela organisationen.

– Till slut hittade vi en gammal fax i Uppsala som vi kunde damma av, säger Håkan Lind, kommunikationschef på Byggföretagen.

Och han tillägger:

– Vi tycker att Byggnads borde kunna hantera det här på ett modernt sätt, men svaret har då varit att det kommer alldeles för många dispensansökningar. Det är tråkigt att Byggnads väljer att försvåra för företagen istället för att vara en ansvarsfull avtalspart.

När Arbetsmarknadsnytt frågar Byggnads om det är ett problem att det kommer in många dispensansökningar och hur de ser på att många företag inte har faxapparater, får vi inget svar.

Fakta

Byggnads varsel berör 87 arbetsplatser runt om i landet och runt 1 400 anställda. Varslet gäller Byggavtalet. Om inte parterna kommer överens kommer strejken att träda i kraft den 27 november och sedan utökas etappvis.

Enligt Byggföretagen ska byggnadsarbetare som berörs av Byggavtalet ha ny lön från och med den 1 december 2020. En byggnadsarbetare med ackordslön tjänar idag i snitt 38 800 kronor.

Byggnads är det fackförbund, som efter Syndikalisterna och Svenska Hamnarbetarförbundet, oftast varslar om konflikt på svensk arbetsmarknad.

Hittills har alla avtal som har tecknats i årets avtalsrörelse landat på märket.

#Avtalsrörelse#Avtalsrörelse#Byggnads#Byggföretagen#Strejk#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist