Logo
Logo
Nyhet7 september 2020 - 17:09

Inför höstbudgeten – så vill partierna använda dina skattepengar

Snart ska höstbudgeten presenteras, men redan nu läcker en del ut. fPlus/Arbetsmarknadsnytt har pressat samtliga partier om de viktigaste satsningarna just nu när det gäller företagande, skatter och jobb. Alla utom S, det största regeringspartiet, har svarat.

Emil Källström (C), Elisabeth Svantesson (M), Jakob Forssmed (KD), Ulla Andersson (V), Karolina Skog (MP), Arman Teimouri (L), Oscar Sjöstedt (SD) och Magdalena Andersson (S)
Emil Källström (C), Elisabeth Svantesson (M), Jakob Forssmed (KD), Ulla Andersson (V), Karolina Skog (MP), Arman Teimouri (L) och Oscar Sjöstedt (SD) har alla svarat på fPlus/Arbetsmarknadsnytts frågor om höstbudgeten. Socialdemokraterna med finansminister Magdalena Andersson avböjer medverkan.Foto: TT (montage)

Vilka tre åtgärder måste genomföras för att förbättra för företagen?

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Moderaterna:
– Det mest akuta vi behöver göra nu är att rikta stöden till de företag och branscher som behöver dem som mest.

– Se till att de allra minsta företagen kan få ta del av stöden – det är oerhört allvarligt att regeringen missat dem tidigare.

– Få bort krånglet för de företag som ska använda stöden – tyvärr har regeringen alltför ofta sett till att det är krångligt och svårt att ta del av de stöd som kommit på plats.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson, Kristdemokraterna:
– Inför ett särskilt omsättningsstöd för alla de egenföretagare som driver enskild firma. De har ofta inte kunnat ta del av de införda företagsstöden, samtidigt som många av dem verkar inom branscher som är direkt påverkade av regeringen och myndigheternas restriktioner.

– Förläng stöd och skattenedsättningar för utsatta branscher. I till exempel hotell- och eventbranschen är läget för många lika kritiskt nu som det var i våras. Dessa behöver få fortsatt andrum under hösten, genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter.

– Skapa en övergång från passiva stöd till återstart. Korttidspermitteringar och omsättningsstöd har varit mycket viktiga för att företagen ska övervintra. Nu behöver vi en övergång till återanställningar och tillväxt och därför reformer som stimulerar företag att investera samt lämna permitteringar och börja återanställa och anställa.

Arman Teimouri, näringspolitisk talesperson, Liberalerna:
– Här och nu måste vi hjälpa företag att överbrygga krisen genom att förlänga och förbättra tillfälliga krisstöd till företag som drabbats av smittspridningens konsekvenser.

– Liberalerna vill också göra det billigare för företag att investera och anställa. På så sätt kan politiken bidra till den framtidstro jobbskaparna behöver för att undvika stora uppsägningar, ekonomisk stagnation och långvarig arbetslöshet i stora grupper. Därför vill Liberalerna se skattesänkningar på omkring 30 miljarder.

– Ska Sverige bli ett bättre land för företagare också efter krisen måste vi för det tredje också fortsätta att förbättra företagsklimatet i stort. Det arbetet bör handla om alltifrån att stoppa kompetensutvisningar och modernisera arbetsrätten till att säkerställa att det kan byggas fler bostäder och att skolan ger alla goda kunskaper.

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet:
– Centerpartiet vill nu påbörja den nystart av ekonomin som Sverige så väl behöver. Vi har nyligen presenterat ett nystartspaket med bland annat skattesänkningar för fler jobb och företag, sänkta arbetsgivaravgifter, incitament för privata investeringar och en förlängning av expertskatten till fem år, säger .

– Dessutom vill vi förändra omställningsstödet så att det även omfattar enskilda firmor.

Karolina Skog, ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet:
– Vi vill fortsätta minska anställningskostnaderna för de minsta företagen så de vågar anställa, göra det mer attraktivt för att investera i framtidens lösningar och skapa större arbetslivstrygghet för egenföretagare.

Socialdemokraterna:

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, Vänsterpartiet:
– För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vänsterpartiet vill därför att företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Vi menar också att trygghetssystemen för egenföretagare behöver förbättras. Behovet av detta har blivit tydligt under coronakrisen, enskilda näringsidkare ska inte behöva lägga ner företaget för att kvalificera sig till a-kassa.

– Vi vill också att staten ska vara med och bidra när företagen ställer om. Det är avgörande för att Sveriges största utsläppare SSAB ska kunna tillverka stål utan kol och Cementa tillverka cement utan koldioxidutsläpp.

– Vi har även föreslagit en grön statlig investeringsbank, där företag till låg ränta ska kunna låna pengar för att ställa om.

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson, Sverigedemokraterna:
– Utbildningspolitiken är avgörande för att företag ska få tag på rätt kompetens. Vi vill se en prioritering av de naturvetenskapliga ämnena samt ett förenklat regelverk som gör det möjligt att rekrytera högutbildad arbetskraft på den internationella marknaden.

– Sänkta lönekostnader för näringslivet genom avskaffande av den allmänna löneavgiften för de två första anställda.

– Åtgärda de kostsamma regler och administration som tynger företagarna.

Vad är mest akut att åtgärda på skatteområdet?

Elisabeth Svantesson (M):
– Vi vill att det alltid ska löna sig bättre att arbeta och investera i Sverige. Vi kommer att återkomma med konkreta förslag på skatteområdet i vår budget nu i höst.

Jakob Forssmed (KD):
– Vi kommer lägga fram ett komplett skatteförslag i höstbudgeten, men avser att lägga fram breda skattesänkningar på jobb och företagande. Reda grupper av inkomsttagare bör få skattelättnader, investeringsviljan bland företagare måste stimuleras, drivkrafterna till arbete öka och viljan att anställa (och behålla anställda) ska förstärkas. Vi återkommer om skatteförslag som verkar i den riktningen.

Arman Teimouri (L):
– Liberalerna vill göra det billigare för företag att investera och anställa. Därför vill vi i budgeten sänka skatten för omkring 30 miljarder. Det bör handla om sänkta företagsskatter, exempelvis sänkt bolagsskatt och arbetsgivaravgifter för unga. Krisen slår mot branscher som anställer många som är nya på arbetsmarknaden, det minsta politiken kan göra i det läget är att sänka arbetsgivaravgiften.

– Liberalerna vill också sänka skatten på låga inkomster. På samma sätt som vi har minskat marginaleffekterna bland höginkomsttagare genom att ta bort värnskatten vill vi nu göra det mer lönsamt att arbeta för dem med lägst inkomster. En erfarenhet från tidigare kriser är att det i det här läget är särskilt viktigt att uppmuntra arbete och jobbsökande på den delen av arbetsmarknaden.

Emil Källström, (C):
– Vi vill genomföra stora skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare. Dessutom vill vi sänka arbetsgivaravgifterna, införa en skattereduktion för privata investeringar och förlänga expertskatten till fem år för att långsiktigt stärka svensk konkurrenskraft.

Karolina Skog (MP):
– Vi vill fortsätta med den gröna skatteväxlingen där höjd skatt på miljöförstöring kombineras med sänkta skatter för företag och medborgare.

Socialdemokraterna:

Ulla Andersson (V):
– Vänsterpartiet föreslår inga skattehöjningar för vanligt folk, däremot menar vi att de med höga inkomster kan bidra mer.

– Bland annat föreslår vi att värnskatten återinförs och vi vill dessutom införa en välfärdsskatt på inkomster över 85 000 kronor. Dessa pengar ska öronmärkas till sjukvård och äldreomsorgen.

– Vi föreslår i nuläget inga förändringar i till exempel restaurangmoms eller bolagsskatt i och med att många företag har haft det tufft i krisen.

Oscar Sjöstedt (SD):
– Bland de viktigaste åtgärderna har vi den orättvisa pensionärsskatten, vars borttagande är något vi förespråkat under lång tid.

– Vi behöver även göra det billigare för företagen att anställa genom att sänka arbetsgivaravgiften samt avskaffa flera av dom omotiverade punktskatterna – som exempelvis plastpåseskatten och kemikalieskatten.

Ungdomsarbetslösheten skenar och är nu närmare 30 procent. Vad är den viktigaste åtgärden för att få ungdomar i arbete?

Elisabeth Svantesson (M):
– Vi har länge sett ett behov av lärlingsjobb i Sverige, så att unga kan lära sig jobbet på jobbet för en lägre peng. Det handlar också om att se till att hålla de unga som nu är arbetslösa är aktiva– exempelvis genom studier – för att se till att de snabbt kan lämna arbetslöshet när ekonomin vänder.

Jakob Forssmed (KD):
– Att företagen känner framtidstro igen och kan börja återanställa de unga. De förslag som vi föreslår i ovanstående frågor underlättar detta. För ungdomar är dock vägen till arbete i stor utsträckning utbildning – både i högskola och genom kortare yrkesförberedande utbildningar.

Arman Teimouri (L):
– På lång sikt är det att göra skolan bättre, vi är säkert många som har oroats av UR:s granskning av de låga läs- och skrivkunskaperna bland stora grupper unga. Med en bättre utbildningspolitik rustas fler för de krav som ställs på dagens arbetsmarknad. Det måste även bli enklare och billigare att anställa. Det gäller inte minst småföretagen där steget idag är långt till att anställa sin första eller andra medarbetare.

– Här och nu är det viktigt att rädda så många välskötta jobbskapande företag som möjligt ur krisen. Om vi kan undvika stora konkursvågor samtidigt som vi sänker arbetsgivaravgiften för unga är mycket vunnet.

Emil Källström (C):
– Nu är det viktigare än någonsin att modernisera arbetsrätten. Genom att modernisera arbetsrätten ger vi många fler personer chansen att anställas som annars inte hade fått något jobb alls. Fyra av fem jobb skapas av små- och medelstora företag. Det är direkt avgörande att sänka kostnaderna för företag och ge dem mer flexibilitet när det gäller anställningar, för att maximera antalet nya jobb som växer fram när vi går in i en återhämtningsfas av ekonomin.

– Riktade lättnader till de som anställer unga, exempelvis genom sänkta arbetsgivaravgifter, vore också klokt.

Karolina Skog (MP):
– Det är viktigt att de som nu inte kan få ett jobb ges rätt verktyg för att kunna ta ett jobb när konjunkturen vänder. De satsningar vi genomfört för att bygga ut yrkeshögskolor och högre utbildning under året är viktiga för att ge fler ungdomar möjligheten att komma i arbete.

Socialdemokraterna:

Ulla Andersson (V):
– Unga måste rustas för att ta de jobb som finns. Där är en grundläggande förutsättning att unga får gymnasiekompetens och blir attraktiva på arbetsmarknaden. Inom många yrken är körkort avgörande. Det var därför vi införde en möjlighet att ta CSN-lån för att ta körkort under förra mandatperioden. Vänsterpartiet vill också öka de offentliga investeringarna så att fler unga kan få jobb inom till exempel välfärden.

Oscar Sjöstedt (SD):
– Det viktigaste under denna tid, för alla arbetssökande inte bara ungdomar, är att på olika rusta sig inför de befintliga lediga jobben men också rusta sig för ett läge där konjunkturen svänger. Ta del av de utbildningsmöjligheter som finns tillgängliga. Vårt eget förslag om Lärlingsanställningar bör införas, det hade kunnat fånga upp många ungdomar i det här läget.

– Vi är också för utökade undantag i turordningsreglerna för små företag (från 2 till 5 i företag med upp till 10 anställda). Mer flexibla regler skulle gynna just ungdomar.

165 000 människor har varit arbetslösa i mer än ett år. Hur vill ni göra det lättare för dem att få ett jobb?

Elisabeth Svantesson (M):
– Sverige behöver få på plats lärlingsjobb, språkkrav och bidragstak. Den som är arbetslös måste bli anställningsbar. Det kan handla om att vidareutbilda sig, omskola sig eller lära sig svenska. Från politikens håll måste vi se till att Sverige återgår till arbetslinjen och gör det mer lönsamt att jobba än att leva på bidrag. Tyvärr gick Sverige in i den här krisen med högre arbetslöshet än många andra länder. Om den här regeringen inte klarade att få ned arbetslösheten i högkonjunktur, hur ska den klara det i lågkonjunktur?

Jakob Forssmed (KD):
– Personer som varit arbetslösa länge har en extra tuff situation. En del handlar om att förbättra de subventionerade anställningsformerna, så att fler företag får incitament att anställa en långtidsarbetslös.

– Vi anser också att man bör införa ett dubbelt jobbskatteavdrag för denna grupp, i syfta att öka drivkraften till arbete. Vi har också föreslagit inträdesjobb som innebär lägre kostnader för företaget, något lägre lön och utbildning på jobbet. Sedan fastnar många långtidsarbetslösa i kommunernas försörjningsstöd. Detta bidrag låser in människor i bidragsberoende eftersom varje krona i inkomst avräknas.

– Därför vill vi se en reformering av försörjningsstödet så att de som är arbetsföra, men arbetslösa, får en statlig dagpenning som är kopplad till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som ger incitament att få in en fot på arbetsmarknaden.

Arman Teimouri (L):
– Vi vill stärka jobbonusen i försörjningsstödet och sänka skatten på låga inkomster. Det är två morötter som gör verklig skillnad för den som lyckas med att ta sig från bidrag till jobb.

– Vi vill också rädda så många arbetstillfällen som möjligt i välskötta företag som har drabbats av smittspridningens effekter. När arbetsmarknaden krymper med färre arbetstillfällen drabbas de som står längst ifrån jobb och egen försörjning hårdast.

– Därför kommer Sverige att under kommande år behöva en expansiv finanspolitik med strategiska skattesänkningar, upprustning av utsatta förorter och fler platser på exempelvis yh-utbildningar.

Emil Källström (C):
– Vi måste sänka trösklarna för att anställa, så att fler företag vågar anställa. Vi vill både sänka kostnaderna för företag att anställa, bland annat genom sänkta arbetsgivaravgifter, och genom att modernisera arbetsrätten så att företagen får mer flexibilitet när det gäller anställningar.

– Det är också viktigt att satsa på yrkesvux och yh-utbildningar som gör att fler får den kompetens som dagens arbetsmarknad kräver.

Karolina Skog (MP):
– Vi vill se satsningar som ger människor den kompetens som behövs för att kunna arbeta inom bristyrken i välfärden.

– Vi vill också fortsätta stärka Arbetsförmedlingen efter M:s och KD:s nedskärningar.

Socialdemokraterna:

Ulla Andersson (V):
– Att stoppa kaosprivatiseringen av Arbetslöshetsförmedlingen var en viktig insats, särskilt nu när vi är mitt inne i en lågkonjunktur. Vi behöver aktiva arbetsmarknadsåtgärder och anställningsstöd för den som är långt från arbetsmarknaden. Där fyller Arbetsförmedlingen en viktig funktion.

– Vänsterpartiet menar också att långtidsarbetslösa med kort utbildningstid ska kunna läsa in gymnasiekompetens och att det behövs satsningar på yrkesutbildningar, ibland kopplat till språkkunskaper.

Oscar Sjöstedt (SD):
– De som är långtidsarbetslösa bör se över sina möjligheter till att ta del av olika utbildningsinsatser. Det är viktigt att göra sig anställningsbar och det kan i vissa fall innebära ett behov av omskolning och fortbildning. Vårt eget förslag om Lärlingsanställningar bör införas, det hade gagnat även långtidsarbetslösa.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Skatt#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist