Industri
Foto: JÖRGEN SVENDSEN

Industrijobben väntas minska

Publicerat av Carl Göransson

Efterfrågan för de svenska verkstadsföretagen tar inte fart och tillväxten inom industrin väntas bli svagare än normalt. Totalt hotas 4 000 – 5 000 jobb, enligt Teknikföretagens konjunkturprognos.

Nedgången sker i huvudsak anställda på kollektivsidan medan antalet tjänstemän tvärtom väntas öka med cirka en procent. I de olika branscherna väntas de största neddragningarna ske inom maskin- och metallvaruindustrin.

– Tillväxten för teknikindustrin väntas bli klart svagare än normalt så som förutsättningarna ser ut internationellt. För flertalet industribranscher räknar Teknikföretagen därför med att produktionsvolymen i år närmast ligger kvar på fjolårets låga nivå, säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen, i ett pressmeddelande.

Det finns ett undantag och det är personbilsindustrin som ökar produktionen i Sverige rejält under andra halvåret i år. För övriga delbranscher ser det desto mörkare ut.

– Med en sammantagen tillväxt i produktionen på låga två procent kommer vi dessvärre få se en fortsatt nedgång i antalet anställda. Teknikföretagens prognos är en minskning netto med 1,5 procent vilket motsvarar 4 000 – 5  000 anställda i de svenska verksamheterna, avslutar Anders Rune.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-05-20 - 14:38  #Konkurrenskraft