Millcon
Foto: Kicki Nilsson / Icon Photography

Industriföretagare: "Långsamt kvävs viktiga jobb"

I dag väntas ett slutbud presenteras för parterna inom industrin. Flera industriföretagare är oroliga för att löneökningarna ska hamna för högt.  "Måhända har vi många gröna skogar i Sverige men det går inte att vaska guld ur dem", säger Johan Millgårdh, vd på Millcon.

Det är slutspurt i årets avtalsförhandlingar. Totalt berörs omkring 2,4 miljoner arbetare och tjänstemän av industrins löneförhandlingar. Om parterna inte kommer överens senast fredag kväll väntar ett avtalslöst tillstånd i Sverige. Vi står inför ett avgörande dygn på arbetsmarknaden, enligt Nils Karlson, vd för näringslivets forskningsinstitut Ratio.

– Det är otroligt viktigt att man kan lösa det här inom drygt ett dygn som det handlar om nu. Hamnar vi i ett avtalslöst tillstånd kan vi få konflikter, och då kan löneökningarna dra iväg. Får vi för höga lönekostnader kan Sverige tappa i konkurrenskraft. Det kan bli väldigt problematiskt, sade han i ett webb-tv inslag i dag på sajten EFN, som drivs av Handelsbanken.

Även företagare inom industrin är nu oroliga. Johan Millgårdh, vd på Millcon som arbetar med aktörer inom pappers- och kartongindustrin, anser att det första budet som innehöll 5,9 procent fördelat på tre år var för högt.

– Det är högt, måhända har vi många gröna skogar i Sverige men det går inte att vaska guld ur dem, säger han.

Idag väntas ett nytt bud. Vad blir konsekvenserna om löneökningarna hamnar för högt?

– Dyrare arbetskraft medför ökad automatisering, det har det alltid gjort och kommer alltid att göra. Färre medarbetare ska göra mer. Vi sätter inga värderingar i detta, vi konstaterar bara fakta. Generellt höga lönelyft och framförallt höga ingångslöner minskar också lönespridningen, det finns helt enkelt inte utrymme att premiera högpresterande och kompetenta medarbetare med många år på arbetsmarknaden. En färsk gymnasieelev får samma räkmacka som den snart pensionerade industriarbetaren slitit hela sitt liv för, säger han.

Känner ni igen er i beskrivningen att Sverige går som tåget?

– Sverige går bra, men inte överallt och alltid. I pappersindustrin är det mycket fragmentariskt. På ena planhalvan står en industri som går starkt framåt, på den andra planhalvan är det tillbakapressat. Kommande åren kommer vi se stora investeringar, men vi ska inte bli förvånade om det kommer nedläggningsbesked på områden där kostnadsläget är för högt och marknaden för dålig. Vi ser att industrin minskar med 1 000 arbetstillfällen varje år. Dessa jobbtapp sker inte i storstadsområden där arbetsmarknaden är god, det sker ute på landsbygden där förutsättningarna för omställning är betydligt svårare. Långsamt kväver vi viktiga jobb, säger han.

Även Uppsalaföretaget Recipharm, som är kontraktstillverkare av läkemedel, påverkas av det höga kostnadsläget. Som en konsekvens har företaget tvingats lägga ned en av sina två produktionsanläggningar och 40 arbetstillfällen har därmed försvunnit.

– Vi klarar helt enkelt inte av fler kostnadsökningar. Lönerna är vår enskilt största utgift och står för cirka 40 procent av våra kostnader. Varje procentuell ökning påverkar oss rejält och måste hittas i ytterligare effektivitetsökningar, säger VD:n Mikael Ericson, till Svenskt Näringslivs hemsida.

Publicerad av Redaktör den 2017-03-30 - 14:00  #Avtalsrörelse