AMN_11-1
Foto: Magnus Hjalmarsson Neideman/Svd/TT

Industrifackens krav bekymrar exportföretag

Flera svenska industriföretagare är bekymrade över Facken inom industrins krav inför avtalsrörelsen. Löneökningar på 2,8 procent hotar konkurrenskraften, betonar Dan Johansson, vd för Linde maskiner. ”Löneökningarna har flera år i rad hamnat lite för högt. På sikt är det klart att det hotar vår konkurrenskraft”, säger han.

Sveriges konkurrenskraft är hotad och LO:s avtalskrav på 2,8 procent i löneökningar och en låglönesatsning, riskerar att förvärra situationen ytterligare. Det skriver en rad företrädare för arbetsgivarorganisationer i en gemensam debattartikel.

”LO-fackens krav bortser från den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. Vi vill därför göra tydligt att vi ser det som självklart att samtliga parter respekterar ordningen där den internationellt konkurrensutsatta sektorns löneavtal bestäms utifrån de globala konkurrensförutsättningarna och utgör det märke som är normerande för alla sektorer på arbetsmarknaden. Det finns bara ett märke och det sätts i procent. Företagens internationella konkurrenskraft är också Sveriges.”, skriver representanter för Svenskt Näringsliv, Transportföretagen, Almega, Industriarbetsgivarna, Svensk Handel, Sveriges Byggindustrier, och Teknikföretagen.

Flera svenska företagare i exportindustrin känner igen sig i problembeskrivningen. En av dem är Dan Johansson, vd på industriföretaget Linde maskiner i Lindesberg. Med tanke på den låga inflationen och den hårda prispress som företaget utsätts för så är 2,8 procents löneökningar besvärliga, betonar han.

– I dag tvingas vi till och med att sänka våra priser. Kravet slår från två håll, vilket gör att ekvationen inte går ihop. Nivån borde sänkas så att den åtminstone inte överstiger inflationen, säger han.

Löneökningarna har blivit lite för höga de senaste avtalsrörelserna, enligt Dan Johansson som påpekar att företaget verkar i en bransch med låg lönsamhet. På sikt kan konsekvenserna bli allvarliga, betonar han.

– Löneökningarna har flera år i rad hamnat lite för högt, ett antal tiondelar över exempelvis Tyskland. På sikt är det klart att det hotar vår konkurrenskraft, säger han.

Linde maskiner möter tuff konkurrens från olika håll. Dels på hemmaplan, men även från Baltikum och länder i Europa. Om lönetakten inte bromsas är företagets enda utväg att ytterligare öka produktiviteten, vilket inte är lätt när mycket redan gjorts.

– Samtidigt vill vi att villkoren för våra anställda ska vara fortsatt rimliga. Ytterligare rationaliseringar kan gå ut över arbetsmiljön, det måste man också beakta.

Men flera bedömare menar att Sverige går som tåget?

– För svensk industri är det tuffare, många industrijobb har gått förlorade de senaste åren. Vi måste värna dessa jobb, inte minst med tanke på alla nyanlända som kommit till Sverige, säger han.

Lamiflex levererar förpackningslösningar som material, maskiner och metoder för stål-, aluminium- och kabelindustri över hela världen. Sedan starten i Nyköping 1992 har företaget vuxit stadigt och har idag 50 anställda, varav 35 i Sverige.

– När det gäller medarbetare med utbildning, exempelvis utvecklingsingenjörer i vårt fall, funkar det relativt bra och där tycker jag att Sverige är konkurrenskraftigt och står sig väl i jämförelse med andra länder. Men när det gäller andra jobb som kanske är lite enklare och mer monotona är det värre, säger Adrian Robért, vd och koncernchef på Lamiflex Group.

Han efterfrågar en större flexibilitet och anser att ingångslönerna för den typen av jobb i dagsläget är för höga.

– Det krävs lägre ingångslöner för att anställa personer utan utbildning eller erfarenhet. Hela samhället hade tjänat på det. Facket har ett stort ansvar till att läget är som det är. De kan säkert blunda för detta ett par år till, men det håller inte i längden, säger Adrian Robért.

Arbetsgivarorganisationernas fyra prioriteringar inför avtalsrörelsen:

  • Sverige behöver lönenivåer som tryggar jobben.
  • Ingångslöner som sänker trösklar och ger möjligheter till fler jobb.
  • Bra arbetsresultat ska kunna belönas i företagen.
  • Den globala konkurrensen möts med större flexibilitet.

Publicerad av Redaktör den 2016-12-12 - 23:40  #Avtalsrörelse