LIVSMEDELSBUTIK
Foto: Fredrik Sanberg/TT

"Incitamenten att anställa unga minskar"

Publicerat av Daniel Mellwing

Höjda arbetsgivaravgifter för unga har fått handlaren Andreas Rosensparr att tänka om kring rekryteringar. "Konsekvensen blir färre anställningar, och färre ungdomar", säger han.

Arbetsgivaravgiften för unga har höjts stegvis sedan regeringen tog vid. Innan sommaren togs den sista delen av ”ungdomsrabatten” bort. Andreas Rosensparr, som driver Matboden i Nacka, är en av många företagare som drabbas av att arbetsgivaravgiften för unga har fördubblats.

– Skillnaden för oss är flera hundratusen kronor om året. På kort sikt innebär de ökade kostnaderna att vi måste se över antalet timmar. På lite längre sikt innebär de att incitamenten att anställa unga minskar, säger han.

Företaget har i dag omkring 20 anställda, varav flertalet är unga. Men Andreas Rosensparr berättar att de får lägga ganska mycket tid och resurser på att lära upp nya ungdomar. Något som företaget kommer att ha mindre möjligheter att göra framöver i och med höjningarna.

– Det är klart att vi tänker annorlunda om vi rekryterar i dag. Utan ungdomsrabatten så har en 19- eller 20-åring som behöver läras upp inte längre samma fördel i förhållande till äldre och mer erfarna. Konsekvensen blir färre anställningar, och färre ungdomar, säger han.

Att höja priserna för att kompensera för ökade kostnader är svårt, berättar Andreas Rosensparr. Konkurrensen är tuff och kunderna rörliga.

– Vi jobbar med en hög servicenivå och mina medarbetare är företagets viktigaste tillgång. Rabatten för unga har gjort det möjligt för oss att ha fler anställda och därmed kunna ge våra kunder en bättre service. Samtidigt har många unga utan tidigare erfarenhet och kvalifikationer fått en möjlighet att arbeta och lära sig ett yrke.

– Om arbetsgivaravgiften för unga halverades skulle vi och många andra kunna anställa flera istället för tvärtom. Lägre kostnader för att anställa utgör givetvis en bättre förutsättning för att få in unga och personer med lägre kvalifikationer. I slutändan är det dock en politisk avvägning vad man tycker att dessa jobb är värda, säger han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-08-14 - 16:34  #Arbetsgivaravgift