Logo
Logo
Nyhet18 oktober 2019 - 10:10

HRF-ledaren: Avtalsrörelse håller oss snygga

Arbetsgivarna inom besöksnäringen borde ta mer betalt av gästerna för att kunna höja lönerna. Det menar Malin Ackholt, ordförande för HRF. Hon vill att lönerna inom hennes bransch ska öka i snabbare takt än i andra branscher. Därför är hon beredd att se över industriavtalets roll i svensk lönebildning – och hon vill förhandla avtal oftare än idag.

Malin Ackholt, ordförande, HRF
"Industriavtalet är säkert jätteviktigt för industrin", säger HRF:s ordförande Malin Ackholt.Foto: Sören Andersson

Malin Ackholt har varit Hotell- och restaurangfackets ordförande i ungefär tre år. Dessförinnan var hon förbundets avtalssekreterare och sammantaget har hon ungefär 20 år som fackligt förtroendevald på heltid. Det är med andra ord en erfaren fackordförande som styr det förbund som engagerar medlemmar som arbetar inom besöksnäringen, framför allt hotell- och restauranganställda.

Vilken av rollerna som ordförande och avtalssekreterare är roligast – och vilken är mest utmanande?
– Rollerna är utmanande på olika sätt. Jag brukar säga att tidigare hade jag världens bästa uppdrag och nu har jag världens finaste, säger hon lite skämtsamt.

– Som ordförande är jag ytterst ansvarig för vår kollektivavtalsverksamhet och för vår förhandlingsverksamhet. Men det är avtalssekreterarens jobb att göra väldigt mycket av jobbet. Vi har ett krav på oss från styrelse och medlemmar om leverans och det är alltid en utmaning att leverera det som vi har sagt att vi ska leverera, oavsett om det gäller kollektivavtalsreglerade villkor eller om det gäller förbättringar i övrigt. Man har ögonen på sig, säger hon.

Obekväma beslut

Hon säger att hon inte får särskilt mycket kritik inifrån de egna leden, men samtidigt menar hon att ett visst mått av kritik är bra.

– Människor som tycker olika driver organisationen framåt. Det handlar om att våga fatta beslut som är obekväma, men det handlar också om att våga tänka om, säger Malin Ackholt.

Många tror att fack och arbetsgivare ständigt är i luven på varandra. Men hur skulle du vilja beskriva partsrelationen?
– Den minsta delen är att vi är i luven på varandra. Vi har väldigt mycket samarbete med vår största motpart Visita när det handlar om frågor där vi har en samsyn. Där kan vi gemensamt göra insatser mot beslutsfattare som faktiskt förbättrar för HRF:s medlemmar men också för Visitas medlemmar, säger hon.

– Vi har ett intresse att branschen går bra, fortsätter hon.

Hon exemplifierar med frågor kring näringspolitik samt forskning och utveckling. Just kring FoU bildade HRF tillsammans med Visita en fond för ett tiotal år sedan.

– Den har gjort ett stort avtryck i vår näring för att forska på frågor som är viktiga för vår bransch och för våra medlemmar, säger hon.

Vikande konjunktur

Konjunkturen viker, arbetslöshetssiffrorna stiger, brexit och handelskrig hotar. Med de förutsättningarna går vi in i en avtalsrörelse. Hur ser du på det?
– Ja, där finns indikationer att vi inte har samma tillväxt som vi har haft, men i vilken omfattning konjunkturen viker… Man skriver upp prognoser och liknande, men vi har ju inte riktigt sett resultaten av det, så jag tycker att det är lite tidigt att säga.

Hon är inte oroad över brexit för besöksnäringens del utan menar att näringen går fortsatt bra.

Men det har ju nyligen kommit en rapport från Konjunkturinstitutet som säger att det väntar mörkare tider.
– Det väntar mörkare tider, men vi kan ju fundera på nivåer i övrigt. Det har inte fått genomslag ännu, vad vi har märkt.

Ligger det i din roll att släta över varningarna, givet att vi går in i en avtalsrörelse?
– Nej, det ligger i min roll att alltid ge uttryck för den bild som vi ser, säger Malin Ackholt.

Malin Ackholt, ordförande, HRF
Malin Ackholt gillar avtalsrörelse och tycker att parterna ska förhandla oftare.
Foto: Sören Andersson

Rent generellt är det ingen tvekan om att hon gillar avtalsrörelse.

– Jag tycker att vi ska avtalsförhandla oftare. Det har alltid varit min devis. Det håller oss alerta och snygga, säger hon och skrattar men förklarar:

– Det är viktigt att diskutera villkoren i branschen. Jag tror på att man ska göra det ofta, för båda parter. Det är viktigt att diskutera hur man kan förflytta gemensamma positioner framåt.

Hon menar att det är på tok för tidigt att fundera över om det finns områden med risk för konflikt i den kommande avtalsrörelsen. Just nu håller HRF på med sin interna process för att ta fram prioriteringar. I det ligger att bland annat analyser av sånt som förbundet menar inte har fungerat under innevarande avtalsperiod.

– Utan att gå in i detaljer, för det ska vi diskutera med motparten, så handlar det om saker där vi som parter ser olika på regelverket i vårt kollektivavtal, säger hon och syftar på tolkningar av Gröna riksen, det vill säga kollektivavtalet som skrivs mellan HRF och Visita.

Fick hård kritik för strejkvarsel

Förra avtalsrörelsen valde HRF att varsla ett antal hotell om strejk. För det fick förbundet stark kritik från motparten, som menade att förhandlingarna inte var klara och att varslet skedde i förtid. Kritiken handlade dessutom om proportionalitet, det vill säga om att företag inom besöksnäringen drabbas extra hårt av varsel, även om varslen inte leder till strejk, eftersom inbokade gäster tenderar att boka av, för att vara på den säkra sidan, och det avbokade hotellet därmed förlorar inkomster.

Hur ser du på kritiken? Var ni för tidiga? Skulle du välja att göra samma sak igen?
– Vår bedömning var att vi hade förhandlat så långt som det gick. Om man inte kommer överens, då måste man ju avsluta och se hur man kommer vidare, säger Malin Ackholt.

Med facit i hand: gav varslet resultat?
– Det är aldrig en vinst i sig själv att varsla. Det bästa är att parterna kan göra upp utan varsel. Vi fick till ett avtal. Vi skulle vilja ha mer i avtalet, men vi fick till en uppgörelse som vi ändå tyckte var bra.

Hotell Gothia Towers, Göteborg
Hotell Gothia Towers var en av de arbetsgivare som drabbades av HRF:s varsel under förra avtalsrörelsen.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Industriavtalet bör provas

Hur viktigt är industriavtalet?
– Det är säkert jätteviktigt för industrin.

Men du tycker inte att det är viktigt?
– Jo, vi kan ju se att under de 22 år som vi har haft industriavtalet så har vi haft reallöneökningar. Men jag tror att man hela tiden måste våga prova system och se så att de håller på sikt.

Men Malin Ackholt poängterar att inom LO-kollektivet är de 14 förbunden överens om att förflytta relativlöner, se över ojämställdhet mellan män och kvinnor och så vidare. Mål, som i alla högsta grad är viktiga för ett förbund som HRF.

– Då krävs att det inom ramen för industriavtalet är möjligt att göra förändringar därutöver, säger hon och menar att det ska gå att göra avsteg från märket i industriavtalet i vissa branscher eller delar.

– Man kan både titta på villkor och pengar. Vi kan se att kvinnodominerade branscher inte bara har lägre lön, de har otryggare anställningar, de får jobba färre timmar, så det finns väldigt mycket som inte handlar om pengar, förklarar hon.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson och Kommunals ordförande Tobias Baudin har i tidigare intervjuer i Arbetsmarknadsnytt uttryckt vissa meningsskiljaktigheter kring den kommande LO-samordningen. För Tobias Baudins räkning hänger LO-samordningen mer eller mindre på jämställdheten.

Är det likadant för dig?
– Jag skulle inte vilja hänga upp LO-samordningen på en fråga. För HRF handlar LO-samordningen om en helhet.

Minskat medlemsantal

Fackföreningarna i allmänhet och LO-fack i synnerhet tappar medlemmar, något som inte bara facken, utan även arbetsgivarna menar är ett problem. Vissa menar till och med att det numera är arbetsgivarna som bär upp den svenska modellen, eftersom facken inte längre är så starka som de en gång var.

Vad tänker du om den minskade fackliga anslutningsgraden?
– Det är ett bekymmer. Men jag tror att med gemensamma krafter och en viss självrannsakning på båda sidor där vi funderar på varför människor väljer att lämna en bransch som vår så fort efter att de har kommit in den, säger hon och syftar på att medelåldern bland medarbetare i besöksnäringen är relativt låg och att många väljer helt andra karriärer efter att ha jobbat några år i branschen i början av sitt arbetsliv.

– För att vi ska kunna rekrytera medlemmar krävs det också att människor stannar, säger Malin Ackholt.

Enligt henne rekryterar HRF runt 700 medlemmar i månaden, vilket är en hög siffra. Men i takt med att människor väljer att gå till andra branscher lämnar de också förbundet.

Men när Malin Ackholt själv funderar över det där med självrannsakning är det en sak hon framför allt tänker på.

– Jag tror att alla fackliga organisationer måste fundera över hur man är relevanta. Man måste förstå den medlemskår man ska företräda.

”Socialdemokratiska politiken gynnar medlemmarna mest”

En del av den kritik som framförs mot fackföreningsrörelsen och inte minst LO-kollektivet har varit den starka kopplingen till socialdemokratin. HRF valde för länge sedan att inte längre betala partibidrag till det socialdemokratiska partiet och så sent som i början av detta år gav Kommunal samma besked.

Är det en del av att vara relevant?
– Det var länge sedan vi betalade partibidrag, men däremot har vi sagt att den socialdemokratiska politiken, utifrån de ståndpunkter HRF har, gynnar våra medlemmar mest.

– Det är klart att vi har politiska diskussioner i vår organisation, men vi har inte mött en skarp kritik.

Malin Ackholt, ordförande, HRF
Både fack och arbetsgivare borde genomgå en viss självrannsakning för att komma till rätta med den vikande fackliga anslutningsgraden, menar Malin Ackholt.
Foto: Sören Andersson

Kompetensbristen är stor i nästan alla branscher i Sverige, men inom besöksnäringen är den på många sätt extrem. Inte minst saknas kockar. Malin Ackholt, som en gång inledde sin karriär som kock, är dock inte så sugen på att gå tillbaka till köket.

– Jag skulle nog anses som en mycket besvärlig arbetstagare, skämtar hon.

Men hon medger att kompetenskrisen är ett problem.

– Även här handlar det om villkoren i branschen. Vi har minskat antal sökande till de olika programmen, men det som bekymrar mig är att vi samtidigt har en väldigt hög arbetslöshet i branschen, säger hon och berättar att det finns ungefär 2 000 arbetslösa kockar i landet.

– Vi har en matchningsproblematik som är besvärande. Och vi har ett för trögt system när det gäller att med små medel få in människor i nya jobb, säger hon och ger en känga till arbetsgivarna som hon menar inte var tillräckligt tidigt ute med att fånga upp problemet.

Duktiga på service

Arbetsgivarna menar ofta att lönerna bör sättas på ett sånt sätt att Sverige behåller och gärna ökar sin internationella konkurrenskraft. Det innebär att lönerna, enligt arbetsgivarna, inte får öka för snabbt.

– Det är ju grundfrågan – att vi har lite olika syn på hur snabbt lönen ska öka. Inom vår bransch är vi duktiga på omställning. Vi är förbaskat duktiga på service och bemötande och ligger på en nivå där vi är väldigt överlägsna många andra länder. Så jag tycker att det är rimligt att våra medlemmar har bra villkor och bra löner och att de behöver öka väsentligt utifrån det som de faktiskt levererar, säger Malin Ackholt

– Jag tror dessutom att det kan finnas utrymme för arbetsgivarna att plocka ut de pengarna från gästen.

Vad är det som du menar är för billigt?
– Den service och de tjänster som våra medlemmar skapar och som arbetsgivaren säljer kan säljas till ett högre pris än de görs idag, säger hon och menar att Sverige betraktas som ganska billigt i omvärlden.

Vill få LAS-förhandlingarna klara

Just nu pågår förhandlingar mellan parterna om det som LO kallar trygghet och omställning, i praktiken framför allt villkoren i Lagen om anställningsskydd, LAS. För LO centralt är detta inte en fråga som kommer att påverka avtalsförhandlingarna, men de enskilda förbunden kan däremot ha egna ingångar i sina branschvisa förhandlingar med arbetsgivarna. Malin Ackholt hoppas att LAS-förhandlingarna är klara innan avtalsrörelsen drar igång på allvar.

– Vi har medlemmar som vill att vi ställer krav som kanske ingår i förhandlingarna om trygghet och omställning, säger hon och menar att det vore enklare om de frågorna redan var avklarade och att parterna inom besöksnäringen skulle kunna fokusera på andra frågor.

#Avtalsrörelse#Avtalsrörelse#Kollektivavtal#Svenska modellen#LAS
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist