skolelev, Johan Eklund, Entreprenörskapsforum
Foto: TT plus pressbild

Högskolornas utbud matchar inte arbetsmarknaden

Publicerat av Stina Bengtsson

Studenter i Sverige utbildar sig inom sitt intresseområde, inte efter arbetsmarknadens behov. Det är en av slutsatserna som dras i den nyutkomna boken Högskola i otakt. Författarna konstaterar att det finns en stor problematik kring utbudet av utbildningar i förhållande till behoven på den svenska arbetsmarknaden.

– De senaste årtiondena har högskolorna expanderat kraftfullt i Sverige. Samtidigt fungerar arbetsmarknaden sämre. Det blir paradoxalt, säger Johan Eklund, vd på Entreprenörskapsforum, professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola och en av författarna.

I boken konstaterar författarna att i och med högskolereformen på 90-talet släpptes valfriheten bland studenterna fri. Skolorna drivs efter studenternas efterfrågan på utbildning, inte efter arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens.

– Utbildningarna tar helt enkelt inte hänsyn till vad arbetsmarknaden behöver, säger Johan Eklund.

Låg utbildningspremie

En konsekvens av det är att Sverige har bland de lägsta utbildningspremierna efter skatt i hela OECD. Det innebär att den som har en examen från högre utbildning i Sverige tjänar mindre på det efter skatt än den som arbetar i de flesta andra OECD-länder.

? Varje år påbörjar tusentals nya studenter sina studier. En stor del av dem kommer aldrig att kunna räkna hem sin investering. Det är tragiskt, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Saco konstaterar att Sverige har en välfärdssektor som står inför stora problem men där bristen på lärare, socialsekreterare och andra akademikergrupper beskrivs som akut.

? Utbildning måste löna sig. Den investering som du gör i tid och pengar ska märkas i plånboken, säger Göran Arrius.

Det är inte bara välfärdssektorn som har brist på kompetens. Det saknas skogsarbetare, kockar, maskinförare och många andra. Tidigare i veckan skrev Arbetsmarknadsnytt om bristen på kompetens inom kemiindustrin . Samtidigt menar regeringen att det är viktigt att så många som möjligt går högre utbildning.

Kvalitet viktigare än kvantitet

Johan Eklund konstaterar att det är viktigare att se till kvaliteten på utbildningarna snarare än på kvantiteten.

– Det är problematiskt att alltfler ska utbilda sig när det inte drivs av arbetsgivarnas behov, säger han.

Rapportförfattarna föreslår ett antal åtgärder för att komma till bukt med problemet. En sådan är att öka lönespridningen

– Vi behöver sänka reservationslönerna och lägstalönerna, understryker Johan Eklund.

– Vi behöver också se över incitamenten för att gå en utbildning. Är det verkligen rimligt att subventionerna för högre utbildning ser ut som de gör idag?, avslutar han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-09-14 - 16:42  #Utbildning