NYA SVENSKA PENGAR
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Höga skatter minskar arbetsvilligheten

Sveriges marginalskatter har flitigt diskuterats och analyserats under senare år. I en ny Timbro-rapport menar tankesmedjan att den effektiva skatten gör situationen ännu allvarligare. ”Hela Sverige skulle tjäna på att det lönade sig mer att jobba”, säger Jacob Lundberg, Timbro.

Marginalskatten är hög, men om man räknar utifrån effektiv marginalskatten blir den ännu högre. Det menar tankesmedjan Timbro i  rapporten Världens högsta marginalskatt .

Effektiv marginalskatt definieras som alla skatter som påverkar hur mycket en person vill arbeta, från arbetsgivaravgifter och moms, till exempelvis bensinskatten.

– Om en högutbildad person med chefsposition får en lönehöjning med 100 kronor går 75 kronor till staten. Det leder till att viljan att jobba lite extra minskar. Det kan handla om en läkare som avstår ifrån att arbeta någon timme extra. En läkare betalar i dag 60 kronor i inkomstskatt på varje extra hundralapp han eller hon tjänar och det är högst i världen.

– Det får samhälleliga konsekvenser och riskerar leda till färre arbetade timmar, mer skatteplanering och mer svartarbete, säger Jacob Lundberg, tillträdande chefsekonom på Timbro.

Rapporten jämför marginalskatterna mellan 31 utvecklade länder, där snittet för alla länderna är 58 procent. Exempelvis har Tyskland en effektiv marginalskatt på 57, Storbritannien 59 och Norge 63. Sverige ligger på 75 procent.

– Om man jämför med Danmark är det stor skillnad. I Danmark får man behålla 30 till 40 procent mer än i Sverige, säger Jacob Lundberg.

Generellt har vi svenskar dålig koll på hur mycket skatt vi betalar, anser han.

– Inte minst arbetsgivaravgiften är något som många inte har särskilt bra koll på, men det är ju en dold skatt. Undantaget är egenföretagare, eftersom de direkt ser momsen och arbetsgivaravgifterna.

Timbro föreslår ett avskaffande av den statliga inkomstskatten och att jobbskatteavdraget för höga inkomster behålls.

– Vårt reformförslag är troligen helt självförsörjande och gör att det lönar sig mer att arbeta. Om man genomför vårt förslag skulle Sverige ha en effektiv marginalskatt som hamnar på snittet jämfört med andra länder. Det handlar med andra ord inte om att Sverige blir ett lågskatteland, utan snarare ett normalland. Hela Sverige skulle tjäna på att det lönade sig mer att jobba, säger Jacob Lundberg.

Publicerad av Redaktör den 2017-03-01 - 21:47  #Skatt