Seminarium Norra Latin
Foto: Stina Bengtsson

Het debatt om hamnen – alla var där

Publicerat av Stina Bengtsson

När Ilera bjöd in till seminarium om konflikträtten och konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn var för första gången ”alla” där. Föga förvånande blev det bitvis tämligen skarpa tongångar i debatten. ”Om man vill in i den svenska modellen så måste det vara utifrån modellens förutsättningar”, sa Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Vid seminariet på Norra Latin i Stockholm ställde moderatorn Claes Stråth frågan om konflikten i Göteborgs hamn ska lösas genom politiska insatser eller mellan parterna.

– Vår syn på den svenska modellen är att den i grunden är demokratisk, med de två hörnstenarna, organisationsfriheten och förhandlingsrätten. Vi tror inte att det finns någon lämplig lagstiftningslösning som inte också innebär ett angrepp på föreningsfriheten, sa Erik Helgeson, styrelseledamot i Hamnarbetarförbundet.

Alla paneldeltagare var överens om att det i första hand är parterna som ska lösa konflikter på arbetsmarknaden. Men om det inte går krävs lagstiftning, menade bland andra Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

– Jag är en av dem som gärna kramar den svenska modellen. Den har fungerat bra över tid och har levererat väl. Men nu och då, inte minst just nu, förekommer det att man missbrukar den här modellen, och utnyttjar de svagheter som finns på ett sätt som vi inte kan acceptera, sa han och konstaterade att i den situation som har uppstått så klarar inte parterna av att hantera konflikten och då krävs lagstiftning.

En principiell problematik

Peter Jeppsson var noga med att poängtera att den utredning som just nu pågår kring konflikträtten inte enbart handlar om konflikten i Göteborgs hamn, utan om en principiell problematik som enligt honom måste lösas.

Tommy Wreeth, ordförande för Transportarbetareförbundet, menade att det i första hand är parterna som ska lösa konflikter. Han vill att parterna ska få fortsätta förhandla för att lösa konflikten i hamnen.

Mattias Dahl, vd för Transportföretagen, betonade att konflikten i Göteborgs hamn är en intern facklig konflikt mellan Hamnarbetarförbundet och Transport.

– De har haft sedan tidigt 70-tal på sig att lösa den här konflikten. Men nånstans måste man komma till insikt att parterna inte kan lösa det och då måste politiken gå in, sa han.

– Man måste ta ansvar för sina handlingar, sa Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, och konstaterade att det har LO gjort över 100 år och därmed fått acceptera spelreglerna i den svenska modellen.

Erik Helgeson replikerade genom ett angrepp mot arbetsgivaren i containerterminalen APM Terminals.

– Arbetsgivarens lockout i maj och juni förra året stod ensamt för 87 procent av de förlorade arbetsdagarna på den svenska arbetsmarknaden, sa han.

Konflikt är inte bara strejkdagar

Peter Jeppsson har tidigare varit vd på Sveriges Hamnar i ungefär 15 år och har följt konflikterna i Göteborgs och andra hamnar under lång tid. Han underströk att konflikt inte bara handlar om strejkdagar.

– Alla vet ju att antalet strejkdagar inte är måttet på hur det svenska näringslivet drabbas av den här konflikten. Det handlar om så otroligt mycket mer, som olika typer av maskning, blockader, ovilja att ställa upp på övertid och annat som hämmar produktiviteten. Försök inte att sticka under stol med vad det verkligen handlar om, sa han.

– Min uppfattning är att man inte kan ha en situation där någon som inte gillar den svenska modellen bara sätter sig över den och bestämmer sig för att hantera den som man vill. Man måste acceptera att om man vill in i modellen och vara en del av den så måste det vara utifrån modellens förutsättningar, fortsatte Peter Jeppsson.

Peter Jeppsson underströk att den svenska modellen bygger på givande och tagande. Den som vill ha kollektivavtal måste också erbjuda fredsplikt, menade han och fick medhåll från både arbetsgivare och fackförbund.

Fotnot: Under seminariet deltog även Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen och Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco. Vid ett tidigare pass samma dag deltog förutom Erik Helgeson även Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, Peter Winstén, avtalssekreterare på Transportarbetareförbundet och Jan Sjölin, medlare.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-03-28 - 16:08  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten