cecilia-hermanssonns
Foto: Fredrik Persson/TT

Hermansson: Outsiders har svårt att komma in i värmen

Industriavtalet har levererat reallöneökningar de senaste 20 åren och fortsätter att fungera bra, enligt Cecilia Hermansson, ordförande i Industrins ekonomiska råd. Samtidigt tenderar dagens modell att skapa höga trösklar in på arbetsmarknaden.

En omfattande avtalsrörelse står runt hörnet, omkring 500 avtal som omfattar drygt två miljoner anställda ska tecknas under nästa år. Förhandlingarna kommer att föras i ett osäkert ekonomiskt läge. Å ena sidan går svensk hemmamarknad starkt. Å andra sidan har den globala produktivitetstillväxten mattats av, vilket även spiller över på Sverige. Dessutom växer världshandeln inte i samma fart som tidigare samtidigt som de protektionistiska inslagen i omvärlden ser ut att tillta.

– Om utvecklingen består är det väldigt negativt för svensk industri. Sverige är en liten öppen ekonomi som är kraftigt exportberoende, säger Cecilia Hermansson, seniorekonom på Swedbank och ordförande i Industrins ekonomiska råd.

Den splittrade bilden mellan inhemsk och global utveckling är en utmaning som måste hanteras i kommande avtalsförhandlingar. Det är viktigt att se helheten, betonar hon.

– Lönebildningsmodeller måste klara olika typer av konjunkturer. Över tiden kan inhemsk sektor inte växa utan att  även industrin går bra. Den konkurrensutsatta sektorn måste vara drivande och bestämma vilka löneökningar landet tål, säger hon.

Det är även stora skillnader mellan branscher. Efterfrågan växer för tjänster men delar av tillverkningsindustrin har det ganska tufft, inte minst på grund av den globala utvecklingen efter finanskrisen.  Lägg till att Kina har en del luft på investeringssidan, landet har redan gjort investeringar för decennier framöver, betonar hon.

– Med tanke på den globala utvecklingen är det realistiskt att vi fortfarande har en del utmaningar för exportsektorn i Sverige, säger hon.

Industriavtalet har levererat reallöneökningar de senaste 20 åren, och fortsätter att fungera bra, enligt Cecilia Hermansson. Samtidigt  tenderar dagens modell att skapa höga trösklar in på arbetsmarknaden, menar hon.

– Modellen fungerar bra för dem som är inne på arbetsmarknaden, men sämre för dem som står utanför. Insiders gynnas men outsiders har svårt att komma in i värmen, säger hon.

LO:s låglönesatsning hjälper inte direkt till i det här avseendet, anser hon.

– Det är naturligt att fackliga organisationer värnar sina medlemmar. Man måste även se hur lönebildningen i större utsträckning kan ta hänsyn till dem som står utanför. Det är en stor och svår utmaning, som måste angripas på flera fronter, säger hon.

För svenska industriföretag har den svaga kronan räddat en del av exporten. Men vad händer om kronan stärks?

– För svensk industri är en svag krona inte nummer ett. Det handlar om att tillverka bra produkter och ligga väl till i globala värdekedjor. Men på marginalen så är det klart att den svaga kronan har underlättat, säger hon.

Cecilia Hermansson bedömer att den ekonomiska osäkerheten i omvärlden pekar mot korta avtal även om det skulle vara bättre med långa avtal. Dessutom trycker hon på vikten av att svensk industri hänger med i digitaliseringen och globaliseringens framfart. Inte minst för att kunna locka nödvändig kompetens.

Daniel Mellwing

Publicerad av Redaktör den 2016-12-15 - 22:45  #Konjunktur #Lönebildning