Logo
Logo
Nyhet20 januari 2021 - 11:01

Hennes företagardröm stoppas av detalj – ”Känns inte rätt och rimligt”

Stina Wallster sparkade igång en ny verksamhet. Då slog krisen till och det krävdes snabba beslut för att säkra stöd. Men stödet har uteblivit – på grund av en detalj. ”Jag känner mig misshandlad, ifrågasatt och idiotförklarad”, säger hon.

”Tillväxtverket förstår inte branschens förutsättningar, med varierande arbetstider beroende på säsong och verksamhet. Man saknar helt förmåga att möta den flexibilitet som råder i branschen", säger Stina Wallster.Foto: TT + privat

Under coronakrisen har en rad nya regler och lagar införts som slår direkt mot företagen. Bland annat har alkoholförbud och regler för hur många som får sitta vid samma bord på restauranger införts. Enligt Andrea Femrell, vd för Näringslivets Regelnämnd, NNR, finns det en allmän förståelse för att smittspridningen måste hindras och att det måste införas restriktioner.

– Men för många företag har krisen inneburit dubbla budskap. Till exempel får du öppet bedriva försäljning men kunderna avråds samtidigt från att besöka din butik, säger han.

Han menar att restriktionerna har slagit väldigt olika mot olika branscher.

– Eftersom olika verksamheter omfattas av olika lagar har utfallet av regeringens ändringar och restriktioner skiljt sig åt. Osäkerheten kring kompensation och hur regleringarna ska efterlevas har gjort det än mer problematiskt.

För att möta krisen har regeringen presenterat en rad krisåtgärder. Men krispaketen har präglats av regelkrångel.

– De hanteras av olika myndigheter med komplexa ansökningsprocesser vilket har gjort att det har tagit lång tid för stöden att nå företagen eller att de har uteblivit. Kopplingen mellan vidtagna åtgärder och stöd måste hanteras i samband med varje beslut om restriktioner och vara mer logisk. Regelkrånglet har hämmat företagen i krisen, säger Andrea Femrell.

Tvingats till nedskärningar

Sedan Stina Wallster startade restaurang för fem år sedan har det gått i en rasande fart. Nu driver hon två restauranger, ett bageri, flera kaféer samt fest- och mötesverksamhet i Täby utanför Stockholm. Triften, som företaget heter, sysselsatte innan coronakrisen drygt 20 personer och hade öppet sju dagar i veckan från morgon till sen kväll.

– Idag har vi tvingats till nedskärningar i antalet anställda och sysselsätter knappt tio personer med kraftigt reducerade öppettider. Mina två kaféer är stängda och fest- och mötesverksamheten ligger nere.

Även om Stina Wallster har förståelse för att smittspridningen måste stoppas är hon starkt kritisk mot hur regeringen och myndigheterna har agerat för att hjälpa företagen i krisen. Att besked om ersättningar har dröjt är en sak, att stöden är ”omöjliga” att få del av är en annan, markerar hon. Kvar står hon med obesvarade frågor och en verksamhet som blöder. 

– Jag som ägare och arbetsgivare känner mig misshandlad, ifrågasatt och idiotförklarad på grund av de beslut som har kommit slag i slag och som tillsammans kan leda till att jag tvingas stänga ned hela min verksamhet, säger hon.

Brottats mot byråkrati – nära att ge upp

Under våren 2020 presenterades kortidspermitteringen som skulle mildra smällen för företagen, samt förhindra massarbetslöshet och inkomstbortfallet för de permitterade. En bra åtgärd på pappret, menar Stina Wallster. Men problemen uppdagades ganska snabbt, och sedan dess har hon brottats mot byråkrati, regeldetaljer och långa handläggningstider, förklarar hon.

– Tillväxtverket förstår inte branschens förutsättningar, med varierande arbetstider beroende på säsong och verksamhet. Man saknar helt förmåga att möta den flexibilitet som råder i branschen. Ganska snart stod vi inför dilemmat att anpassa oss efter en fyrkantig byråkrati eller gå under, säger hon.

Under hösten var hon nära att tvingas lägga ned, efter att ha väntat i drygt fem månader på beslut och utbetalning av stödpengar som söktes i juni.

– Den byråkratiska administration som kringgärdar stödet är inte tillämpbar i vår bransch. Det skulle förvåna mig om det passar någon bransch, säger Stina Wallster.

Får inte en krona

Stina Wallster berättar även att hon under 2020 startade två nya verksamheter. Redan under 2016 fick hon frågan om att öppna restaurang i ett hotell vilket planerades in i minsta detalj och stod färdigt för inflyttning i februari 2020, alltså strax innan coronakrisen slog till på allvar. Nu började regelkampen som har hållit på till dagens datum, berättar hon.

Eftersom personalen som skulle jobba på den nya anläggningen inte var anställd i december 2019, vilket är jämförelsemånaden för att kunna bli berättigad stöd för korttidspermittering, nekades Stina Wallsters företag stöd. Att anställningskontrakt, hyresavtal och andra investeringar var på plats i god tid innan restaurangen drog igång spelade ingen roll, förklarar hon.

– Allt skulle ha varit på plats i december 2019, det vill säga innan restaurangen ens existerade, säger hon. 

Även om det sker en förlängning av stöden för korttidspermittering, så gäller fortfarande att bara de som var anställda under december 2019 kan omfattas av stödet, berättar hon.

– Detta är i mina öron hårresande och sänder ytterligare signaler från våra beslutsfattare att de saknar förståelse för vad ett företag är och vad vi företagare bidrar med, säger hon.

Omställningsstödet har inte heller funkat, eftersom den nystartade restaurangen har bidragit till att verksamheten totalt inte har fått ett tillräckligt stort omsättningstapp för att beviljas stöd.

– Omställningsstödet tar inga hänsyn till kostnader, så länge som inte omsättningen är lägre än 30, 40, 50 procent eller vad beslutsfattaren för stunden tycker är ett relevant omsättningstapp. I mitt fall står jag med stora fasta kostnader för hyra, personal och annat för en ny verksamhet som inte går att driva, och utan möjlighet till stöd, säger Stina Wallster.

Kan tvingas säga upp kökschefen

Men det slutar inte där. Under året gick hennes kökschef på föräldraledighet. Hon hade varit anställd i flera år och var därför berättigad till stöd för korttidspermittering under året. Det är däremot inte ersättaren.

– Oavsett hur omfattande eller liten verksamhet jag har möjlighet att bedriva under dessa tider behöver min verksamhet ett tydligt och kompetent ledarskap i köket, och jag ser inte hur jag ska kunna driva min restaurangverksamhet utan kökschef, säger Stina Wallster. 

– Om min tidigare kökschef inte blivit föräldraledig just i år hade jag kunnat vara mer flexibel med hennes arbetstid allt eftersom nya restriktioner och beslut löpande har påverkat vår verksamhet.

Men eftersom vikarien inte omfattas av permitteringen finns inga sådana möjligheter.

– Jag har att välja på att säga upp honom, be honom gå ned i arbetstid och lön och hoppas på att han vill stanna kvar eller säga upp någon av mina övriga medarbetare för att ha råd att behålla hans funktion, säger hon.

En liknande situation råder för personalen i hennes bageri, där en heltidsanställd bagare är långtidssjukskriven efter en operation. För vikarien saknas möjligheter till korttidspermittering.

– Alternativet för hennes del är att frivilligt gå ned i tid och lön eller att sluta hos oss, och då står jag helt utan personal i mitt bageri, säger hon.

Stina Wallster kämpar för att hålla företaget levande och samtidigt vara mån om personalen, men upplever att hon blir ”bestraffad” gång på gång. Alltid är det någon detalj som gör att stöden inte gäller hennes företag, menar hon.

– Det känns inte rätt och rimligt. De restriktioner som löpande har införts har inte åtföljts av några ekonomiska stödåtgärder som funkar i praktiken, eller av några lättnader i regelverk, krav och pålagor, säger hon.

”Det brinner ju!”

I normalfallet har Stina Wallsters restauranger öppet sju dagar i veckan till sent på kvällen med serveringstillstånd på tre enheter till klockan ett på natten. Personalen som jobbar kvällar har i ett slag blivit av med upp till fem timmar av sin arbetsdag på grund av bland annat alkoholstopp från klockan 20.

– Hur jag som arbetsgivare från en vecka till en annan ska lösa detta och ge mina anställda andra arbetstider och arbetsuppgifter är för mig en gåta. Jag har inte möjlighet att permittera dem med stöd, då de inte var anställda i december 2019, säger hon och fortsätter:

– Och inga undantag från LAS erbjuds trots detta extrema läge. De nedskärningar jag nu tvingas till kräver således förhandling enligt MBL och därefter minst en månads uppsägningstid. Det betyder att nedskärningar i personalen kan ge effekt på mitt företags kostnader tidigast om ett par månader. Men det brinner ju nu!

Stina Wallster är ordentligt irriterad på regeringen och myndigheterna, som hon anser målar ut företagare som fuskare och oansvariga slarvrar som inte bryr sig om smittspridningen.

– De förstår inte vad det innebär att vara företagare, entreprenör och arbetsgivare. Det är ett hån mot alla oss som skapar arbetstillfällen och står för skatteintäkterna för allas välfärd. Vi är belagda med näringsförbud, säger hon.

Men trots motgångarna tänker hon inte ge upp.

– Ilska och frustration ger energi för att kämpa ett tag till. För till syvende och sist är detta det roligaste jag vet, säger hon.

Går inte att jämföra med andra kriser

Andrea Femrell menar att coronakrisen inte går att jämföra med tidigare ekonomiska kriser som 90-talskrisen och finanskrisen ur ett regelperspektiv.

– Det går inte att jämföra. Vi har tidigare inte varit med om att staten går in och i princip stänger ned olika verksamheter i den här omfattningen. Sedan har vi ju inte haft den här typen av kris tidigare.

Att en lag kan presenteras och bara några dagar senare träda i kraft är unikt.

– Krisen har gjort att saker måste hanteras fort, men även när det måste gå fort finns mer att önska. I vissa fall kunde man ha haft en bättre dialog med branschföreträdare för att få deras synpunkter på hur regler och stöd kan utformas. Avsaknaden av den dialogen har skapat problem, säger Andrea Femrell.

Den nyligen införda pandemilagen ger regeringen effektivare verktyg för att hantera smittspridningen och kan bland annat stänga ned verksamheter. Under måndagen kom besked om att eventuella nedstängningar kommer att åtföljas av ersättning till företagen. Ett besked som har dröjt.

– Här måste regeringen ta ett större ansvar för att näringsidkare ska förstå vad som verkligen gäller och kunna planera, säger Andrea Femrell.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Företagsamhet#Besöksnäringen#Tillväxtverket
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist