Tyskland fans
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Hemligheten bakom det tyska jobbundret

Publicerat av Daniel Mellwing

Tyskland har tacklat finanskrisen bättre än de flesta och lärdomarna för Sverige är flera. Tysklandsexperten David Audretch betonar att framgångarna beror på en rad faktorer. "Tyskland har blivit en arena för entreprenörskap på nationell, regional och lokal nivå", säger han.

Sedan finanskrisen har Tyskland rönt en rad ekonomiska framgångar. Bland annat har arbetslösheten sjunkit kraftigt, medan den ökat i andra länder. Varför har Tyskland lyckats tackla krisen bättre än andra länder? David Audretch, professor i nationalekonomi vid Indiana University och medförfattare till boken ”Seven secrets of Germany”, betonar att Tyskland har gått sin egen väg.

– För åtta år sedan, mitt under finanskrisen, pratade man i USA och andra länder om att stimulera ekonomin på olika sätt eftersom efterfrågan föll och möjligheter dog. Men i Tyskland fanns inga sådana diskussioner. Jag vet inte ens om det finns ett tyskt ord för stimulansåtgärder, sade han nyligen under ett seminarium hos Entreprenörskapsforum.

Istället skapade krisen en medvetenhet hos tyskarna. När de insåg att möjligheterna var färre på hemmaplan sökte de nya möjligheter utanför Tyskland, betonade David Audretch. Exempelvis expanderade exporten till Kina.

– Man har hittat en bra mix, som jag kallar för rötter och vingar. Tyskarna kommer ihåg varifrån de kommer och är stolta över det, det finns en stark lokal förankring. Men samtidigt har tyskarna vingar som gör att de kan lämna sina rötter och söka efter möjligheter på andra håll. De har börjat intressera sig för andra kulturer, lärt sig språk och byggt goda affärsrelationer runt om i världen, sade han.

Tyskland har en mängd förhållandevis småskaliga företag, ofta familjeägda, som slår sig fram inom konkurrensutsatta nischer och exporterar världen över. De så kallade Mittelstandföretagen är en väldigt viktig framgångsfaktor för Tyskland, enligt David Audretch. Dessutom har Tyskland djupt rotade lärlingstraditioner, och en beslutsmodell som innebär att varje region har ett stort ansvar för att leverera resultat, vilket har skapat ett lokalt engagemang.

– Den entreprenöriella kapaciteten har växt kraftigt. Tyskland kanske inte har något Silicon Valley, men företagsaktiviteten bubblar på en mängd platser i landet. Tyskland har blivit en arena för entreprenörskap på nationell, regional och lokal nivå. 1995 skrev en amerikansk tidning att om Bill Gates hade varit tysk så hade Microsoft inte funnits. Den bilden stämmer inte längre, idag är Tyskland väldigt entreprenöriellt, sade han.

Enligt Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv, kan Sverige dra flera lärdomar av Tyskland. Inte minst när det gäller det tyska lärlingssystemet, flexibiliteten och tyskarnas attityder till arbete.

– I Tyskland är alla jobb bra jobb, så ser det inte ut i Sverige. Här anses vissa jobb vara fulare än andra. Sedan är risken för att anställa för hög i Sverige, inte minst när det gäller utrikes födda. I Tyskland är man bättre på det här, där finns det fler språngbrädor, sade hon.

I många länder, inklusive Sverige, fastnar viktig kunskap på universitet och institut. Så ser det inte ut i Tyskland, enligt David Audretch.

– Tyskland kommer långt ned på listor över de mest populära och bäst rankade universiteten. Men när det gäller att spilla över kunskaper från universitet till näringsliv är de bättre än de allra flesta, sade han.

Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, höll med.

– Tyskland fokuserar på att leverera resultat i verkligheten, inte på pappret. Däremot är Tyskland sämre än Sverige när det gäller andelen heltidsarbetande kvinnor, sade hon.

Tyskland är som Sverige, fast för vuxna, menade Ulf Kristersson, vice ordförande Finansutskottet (M).

– Tyskarna gör i mångt och mycket det som politikerna vill att de ska göra. Tyskland är mer hierarkiskt än Sverige på det sättet. Sedan är det är imponerande att se attraktionskraften i det tyska lärlingssystemet. När jag var på besök hos Siemens satt där 500 16-åringar som mer än något annat ville utvecklas inom företaget. Då ska man komma ihåg att jag bara såg de 500 bästa av 5 000 ansökande, sade han.

Läs mer:

Så kan tyska reformer sänka trösklar i Sverige

Så kan Sverige lära av tyska reformer

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-10-14 - 13:31  #Företagsamhet #Utbildning