Logo
Logo
Nyhet13 oktober 2020 - 10:10

Hemarbete gör att gränser flyter ihop

Otydlighet, brist på återkoppling och höga ambitioner. Det gör att en av fyra tjänstemän som har arbetat hemifrån under pandemin har svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid.

Foto: TT/Henrik Montgomery

– Det är vanligt speciellt när det är otydligt när man gjort ett tillräckligt bra jobb, då är det många som blir osäkra och gör lite extra, säger Ulrika Hagström, utredare med ansvar för arbetsmiljöfrågor vid TCO.

Detta i kombination att man kan utföra arbete när som helst under dygnet kan leda till att många får mycket långa arbetsdagar.

Stort ansvar

– Många i dagens arbetsliv känner ett stort ansvar och engagemang i sina arbetsuppgifter. Och de som får mer av förtroendearbetstid och större möjligheter att lägga upp arbetstiden och anpassa den efter det övriga livspusslet gör ofta lite extra, säger Ulrika Hagström.

Hon varnar för att vara för hård mot sig själv och bara räkna den arbetstid då man är 100 procent produktiv.

– När man är på arbetsplatsen då går arbetstiden medan man tar ett samtal med en kollega i korridoren, flyter ut i andra tankar som inte har med arbetet att göra en stund eller får ett privat samtal från barnen.

Ulrika Hagström menar att ingen människa kan vara produktiv åtta timmar om dagen.

– Så kan inte en människa fungera. Hjärnan kognitiva förmåga är inte som en dator. I längden orkar ingen att sitta med blicken fäst på datorn timmar i rad. Man behöver ta pauser, både rent kroppsligt och mentalt säger hon.

För att inte hemarbetande ska pressa sig för hårt spelar chefen stor roll.

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att ta reda på hur medarbetare har det, eftersom det alltid kommer att finnas de som inte tar upp det själva. Speciellt de som är nya i arbetslivet eller osäkra på om de producerar tillräckligt bra.

Mindre återkoppling

Under pandemin har det kommit flera rapporter, bland annat från Previa, som visar att den psykiska ohälsan ökar.

– Mindre feedback på det man gör och att man saknar ett socialt sammanhang kan bidra till ökad risk för psykisk ohälsa, säger Ulrika Hagström.

TCO:s ordförande Therese Svanström driver just nu flera arbetsmiljöfrågor för att regeringen ska prioritera dem de närmaste åren.

– Ett nytt tänk i arbetsmiljöhänseende behövs när gränserna mellan jobb och fritid riskerar att flyta ihop. Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljöfrågor även när medarbetarna jobbar hemma.

Dessutom anser hon att skyddsombudens roll behöver diskuteras när en allt större del av arbetet sker digitalt och hemifrån.

– Det är en viktig aspekt som arbetsmarknadens parter behöver arbeta med gemensamt.

#Coronakrisen#Coronakrisen#TCO#Therese Svanström#Arbetsmiljö
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist