SEMINARIUM
Foto: TT

Hatt: "Nödvändigt att garantera samhällsviktig verksamhet"

Konfliktreglerna har hamnat högt upp på agendan efter förra årets avtalsrörelse. Diskussionen har i mångt och mycket handlat om hur samhällsskadliga konsekvenser kan minimeras vid konflikter på arbetsmarknaden, inte minst i dessa tider då privata företag sköter flera samhällsviktiga funktioner. Räcker reglerna egentligen till?

Nej, svarade Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, under ett seminarium mellan arbetsmarknadens parter.

– När det blir allt vanligare att privata företag sköter samhällsviktiga funktioner kan vi inte ha ett system som hanterar dessa konflikter på ett dåligt sätt. Vi såg tendenser till det under den gånga avtalsrörelsen och antagligen kommer vi se det mer och mer framöver. I det avseendet är vi sämre rustade än jämförbara länder.

Staten måste sätta gränser för hur man kan arbeta med regelverket, det fungerar inte som det ser ut idag, enligt Jeppsson.

– Rätten till stridsåtgärder är en naturlig del av den svenska modellen, men när det gäller att skapa nya regler inom detta område så verkar inte parterna klara av det. Staten, i form av en myndighet, måste i det läget ha en roll att spela.

Flera företag och arbetsgivarorganisationer har lyft fram problematiken med samhällsfarliga strejker och behovet av en proportionalitetsprincip, något som flera grannländer tillämpar. Sverige har inte heller en lagstadgad definition av vad som är en samhällsfarlig konflikt och statliga Medlingsinstitutet har ingen uttalad roll när det gäller samhällsfarliga konflikter.

IT-företaget CGI Sweden AB fick flera varsel riktade mot sig förra våren. Företaget har närmare 4 000 anställda och arbetar både inom offentlig och privat sektor. Pär Fors, vd CGI, lyfte fram att IT numera finns i alla verksamheters värdekedja. Eftersom företaget arbetar inom flera samhällsviktiga områden får varsel och konflikter stora konsekvenser.

– Varslen förra våren tvingades oss att fundera på vilka av våra kunder som har samhällsviktiga verksamheter och den listan blev lång. Vi upplevde att systemet kring samhällsviktiga verksamheter inte fungerade över huvud taget. Det fanns enorma brister och ingen tog det på allvar, sade Pär Fors.

Från fackligt håll är tongången en annan.

– Konfliktreglerna är en omistlig del av förhandlingssystemet. Resultatet av de svenska reglerna är betydligt färre än andra ländernas och parterna tar stort ansvar. Vi vill ju lösa konflikter och strejkvapnet är den sista vägen. De snabba förändringar som nu sker gör det svårt att visa vad som ska skyddas. Vi är alltid beredda att diskutera förbättringar och hur systemet kan utvecklas, sade Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen.

Inte heller LO kände igen sig i arbetsgivarnas beskrivning.

– Det behövs ingen myndighet. Systemet måste bedömas utifrån sitt utfall och vi har inte haft samhällsfarliga konflikter på länge. Det är farligt att flytta ansvaret långt ifrån parterna. I nuläget är utfallet ganska tillfredsställande och om det behövs förhandlingar så förhandlar vi, sade Sofie Rehnström, arbetsrättsjurist på LO.

– Vår erfarenhet från i våras, då 10 000 tjänstemän riskerade att tas ut i strejk, var att systemet inte fungerade. Det gick inte att komma överens, oavsett hur konkreta företagen var i sina beskrivningar. Det är nödvändigt att vi kan garantera samhällsviktig verksamhet och det är bra om parterna klarar av det, annars måste det bli en fråga för lagstiftare, sade Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Den enda politikern på plats, Mats Pehrsson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna, instämde i Almegas beskrivning.

– Svenska modellens styrka är förhandlingar och kompromisser, men om parterna inte tar ansvar eller om utfallet blir dåligt måste politiker agera. Vi har få konfliktdagar, men relativt mycket varsel. Jag anser att vi borde tillsätta en ny utredning för att se vad som fungerar och inte fungerar i det nuvarande systemet. Dessa frågor kommer att bli större och större framöver, sade Mats Persson.

Publicerad av Redaktör den 2017-01-30 - 16:22  #Avtalsrörelse #Konflikt