Handelsbild
Foto: Nora Lorek/TT

Hård strid om ingångslöner i handeln

Publicerat av Daniel Mellwing och Jakob Stenberg

Handeln har i dag växlat krav och parterna står långt ifrån varandra. Handels kräver löneökningar på 750 kronor i månaden och att lägstalönerna höjs. Svensk Handel å sin sida vill se frysta ingångslöner.

Handeln genomgår en omstruktureringsfas utan dess like. Digitaliseringen och en tilltagande internationell konkurrens ställer helt nya krav på branschen.

Enligt Svensk Handel riskerar närmare 42 000 svenska butiksjobb att försvinna inom mindre än tio år. Varje dag går i snitt tre handelsföretag i konkurs. Samtidigt som priserna inte stigit sedan 2002, har kostnader för hyror, arbetsgivaravgifter och inte minst arbetskraftskostnader ökat i snabb takt.

Men Handelsanställdas förbund håller inte med om den beskrivningen.

– Vi har en fortsatt god konjunktur, inflationen tar sakta fart och produktiviteten ökar allmänt sett. Dessutom ser vi en successivt minskad arbetslöshet. Det går bra för Sverige, sade Susanna Gideonsson, under en pressträff i dag i samband med att kraven presenterades.

Samtidigt medgav hon att det inte ser lika ljust ut i handeln, men att försäljningen och sysselsättningen ökar och att lönsamheten är god, även om det går att skönja en avmattning. Däremot finns det andra problem, betonade hon.

– Vi har många deltidsanställda, som vill jobba mer.

Hon lyfte även fram LO-samordningens låglönesatsning på de som tjänar under 24 000 kronor i månaden.

– Många av våra medlemmar går på lägstalöner, och hamnar under knät. Vi kommer att ta stor strid för att ingångslönerna inte ska frysas, sade Susanna Gideonsson.

I kronor kräver Handels löneökningar om 750 kronor i månaden och att lägstalönerna höjs med 750 kronor.

Svensk Handel: Frys ingångslönerna

Från arbetsgivarorganisationens sida betonas att digitalisering och globalisering ställer nya krav på omställning. Svensk Handel manar därför till återhållsamhet i lönekraven och påminner om vikten av att märket respekteras.

Tomas Undin, förhandlingschef för Svensk Handel, betonade under en pressträff att trösklarna på arbetsmarknaden måste sänkas. Avtalsrörelsen måste i högre grad handla om de som i dag står utanför arbetsmarknaden.

– Vår uppfattning är att det inte finns utrymme för att höja trösklarna ytterligare när det gäller ingångslönerna, sade han.

Dessutom anser arbetsgivarna att kollektivavtalen för lager och e-handel måste moderniseras. Avtalen har i princip inte uppdaterats sedan 1930-talet, trots att företagen och konsumenterna i dag befinner sig i en digital verklighet med helt nya utmaningar. Framför allt måste avtalens arbetstidsregler ändras.

– I den omvandling vi står inför så behöver vi ett avtal som inte är från 1930-talet utan som är från 2017, sade Tomas Undin.

Avtalskraven

Svensk Handel:

- Svensk konkurrenskraft måste värnas

- Märket måste respekteras

- Frysta ingångslöner

- Ett modernt avtal för e-handel och lager

 

Handelsanställdas förbund:

Detaljhandeln:

- Löneökningar med 750 kronor i månaden och heltidsanställd.

- Lägstalönerna höjs med 750 kronor i månaden och heltidsanställd.

- Ett första steg i en förbättrad pensionslösning.

- Fler semesterdagar.

- Komma till rätta med ”hyvling”.

- Heltid ska vara norm.

- Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.

Lager:

- Löneökningar med 750 kronor i månaden och heltidsanställd.

- Lägstalönerna höjs med 750 kronor i månaden och heltidsanställd.

- Fler semesterdagar

- Arbetstidsförkortning

- En anställning ska vara på heltid och tillsvidare.

- Lokala parter kan träffa överenskommelser om att anlita bemanningsföretag eller entreprenad

- Skärpa avtalets regler om anlitande av bemanningsföretag och entreprenad.

Daniel Mellwing Jakob Stenberg

Publicerad av Daniel Mellwing och Jakob Stenberg den 2017-01-26 - 21:19